Obrazy na stronie
PDF

ADMINISTRACYA
wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.
ma jeszcze na składzie i poleca:

nd

zcze

ca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho

robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto

graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. - Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya.

2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły

ludowéj przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. FRANKE dr. 0 wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów,

1875. cnt. 25. JOZEFCZYK Andrzéj. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.

- Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

- Ta sama w tłómaczeniu ruskiém. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej,

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na

uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. Na pamiątkę stuletniéj rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi

Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25. NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto

wywać dzieci do nauki czytania ? Lwów, 1872. cnt. 30. – Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do

nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50. SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas.

Lwów, 1872. cnt. 10. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty.

Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys.

Radę szkolną krajową). cnt. 80. SELINGEROWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po

łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70. WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług

J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt, 70. Roczniki „Szkoły z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z roku

1877 4 złr.

Rozpoczął się druk ligo i ostatniego tomu dzieła pod tytułem:

PRAWO POLITYCZNE POWSZECHNE, poprzedzone nauką ogólną o państwie,

przez prof. dra Franciszka Kasparka. Pierwszy tom, który wyszedł r. 1877, jest do nabycia w kancelaryi Uniwersytetu Jagiellońskiego za 6 zhr. 30 cnt. w. a., a nabywcom każdy następny arkusz Ilgo tomu liczony będzie po 10 cnt. Po ukończeniu dzieła cena znacznie zostanie pod

wyższoną. -- Zgłaszający się otrzymują książkę franko.

Najnowsze wydawnictwa księgarni H. BOHUSSA w Jarosławiu: MIELNICKI Jan. Listy, tomik I i II, 1878, w 16ce, str. 46 i 45. Razem 24 ent. MYSZKOWSKI Stanisław. Maciej, opowiadanie, 1878, w 16ce, str. 40. 12 'ent.

- ( strachach, opowiadanie, 1878, w 16ce, str. 13. 6 cnt. - Pozłacany kozik, opowiadanie, 1877, w 16ce, str. 24. 6 cnt. - Wdzięczność dwóch sierót, opowiadanie, 1877, w 16ce, str. 34. 9 cnt. - Podręcznik do wolnych ćwiczeń gimnastycznych, 1877, w 16ce, str. 32. 25 cnt.

Taż księgarnia nabyła na własność dzieło: KOWALSKI Tomasz ks. Gnomika czyli nauka robienia zegarów słonecznych, 1868, w 8ce, str. 120 i 4 nl. z drzeworytami w texcie. Cena zniżona 70 cnt.

. Do nabycia we wszystkich księgarniach.

KSIĘGARNIA KATOLICKA
dra Władysława Miłkowskiego

W KRAKOWIE

wydała świeżo i poleca: LIGUORI A. św. Modlitwy do. Najśw. Maryi Panny na każdy dzień tygo

dnia. 6 cnt. PIOTROWSKI ks. Uwagi o boskiem do stanu człowieka powołaniu , stan : obierającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne. 10 cnt. SÉGUR ks. biskup. Pasek św. Franciszka. 4 cnt.

. Taż księgarnia wydała świeżo Ner 4 swego katalogu, który każdemu za zgłoszenłem się kartą korespondencyjną bezpłatnie i franko wysłany natychmiast, zostanie.

· Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

2 drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako též czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »