Obrazy na stronie
PDF

ADMINISTRACYA wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.

ma jeszcze na składzie i poleca: ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho

robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto

graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. - Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya.

2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt.. 20. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszéj szkoły

ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. FRANKE dr. 0 wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów,

1875. cnt. 25. JÓZEFCZYK Andrzéj. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.

- Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

- Ta sama w tłómaczeniu ruskiém. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitéj,

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na

uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi

Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25. NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto

wywać dzieci do nauki czytania ? Lwów, 1872. cnt. 30. - Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do,

nauki pisania i czytania ? Lwów, 1874. cnt. 50. SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas.

Lwów, 1872. cnt. 10. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty.

Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys.

Radę szkolną krajową). cnt. 80. SELINGEROWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po

łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70. WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług

J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt, 70. Roczniki „Szkoły % roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z roku

1877 4 złr.

Rozpoczął się druk IIgo i ostatniego tomu dzieła pod tytułem:

PRAWO POLITYCZNE POWSZECHNE, poprzedzone nauką ogólną ( państwie,

przez prof. dra Franciszka Kasparka. Pierwszy tom, który wyszedł r. 1877, jest do nabycia w kancelaryi Uniwersytetu Jagiellońskiego za 6 złr. 30 cnt. w. a., a nabywcom każdy następny arkusz Ilgo tomu liczony będzie po 10 cnt. Po ukończeniu dzieła cena znacznie zostanie pod

wyższoną. —- Zgłaszający się otrzymują książkę franko.

[ocr errors]

KSIĘGARNIA KATOLICKA
dra Władysława Miłkowskiego

W KRAKOWIE
wydała świeżo i poleca:

LIGUORI A. św. Modlitwy do. Najśw. Maryi Panny na każdy dzień tygo

dnia. 6 cnt. PIOTROWSKI ks. Uwagi o boskiem do stanu człowieka powołaniu, stan

obierającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne. 10 cnt. SÉGŰR ks. biskup. Pasek św. Franciszka. 4 cnt.

- Taż księgarnia wydała świeżo Ner 4 swego Katalogu, który każdemu za zgłoszenłem się kartą korespondencyjną bezpłatnie i franko wysłany natychmiast zostanie.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako téź czytających i kupujących książki.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »