Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Biuro Akademii umiejętności zawiadamia strony interesowane, iż akademickie nakłady są złożone

w komis u P. P. .
D. E. Friedleina w Krakowie,
Władysława Bełzy we Lwowie,

Gebethnera i Wolffa w Warszawie.
Kraków, dnia 18 czerwca 1878..

Dr. Władysław Seredyński
kustosz zbiorów Akademii umiejętności.

Nakładem księgarni J. K. ŽUPAŃSKIEGO w Poznaniu

wyszły dzieła: . . . . . + Litwa do unii lubelskiej, przez autora Poglądu na literaturę polską. - Cena 1 marka.

Biskupstwo warmińskie, jego założenie i rozwój na ziemi pruskiej, napisał dr. Sieniawski, praca konkursowa, uwieńczona pierwszą nagrodą przez Akademią umiejętności w Krakowie, tom I i II w jedaym. - Cena 7'), marek.

Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od r. 1788 - 1830, pisane z autografów, wstęp i przypiski J. I. Kraszewskiego. – Cena 4 marki.

Do nabycia we wszystkich księgarnjach.

Nakładem i drukiem Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie

wyszło dzieło:

Kościoł i Cywilizacya przez ks. Joachim a kardynała Pecci

.. .. dziś . . .

LEONA XIII PAPIEŻA,
przekład ks. Waleryana Kalinki C. R. – Cena złr. 1.

« PoprzedniaDalej »