Obrazy na stronie
PDF

Hino Nakładem ksiegarni GEBETHNERA i WOLFFÀ

w Warszawie :: wychodzić zacznie z dniem 1go lipca r. b., zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę,

i czasopismo p. t.

Przyroda i przemysł,

[graphic]

Tygodnik popularno-nauko wy

pod redakcyą
dra KAROLA JURKIEWICZA,

profesora Uniwersytetu warszawskiego

Prenumerata za 52 Nrów wynosi: w Warszawie

na prowincyi i w Cesarstwie rocznie .'. rs. 6 kop. - z przesyłką rocznie rs. 8 półrocznie ... 3 - . I półrocznie ., "4 kwartalnie., 501. m. ' kwartalnie - 2

W Galioyi; 4 w W. Księstwie Poznańskiem rocznie .".... złr. 12 | rocznie ...: marek 24 półrocznie "... 6 półrocznie .. 12 kwartalnie ... 3 | kwartalnie ..

6

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki...

Z drukarnt Oniwersytetu Jagielloniskiego pod zarządem Ignacego Stella.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako téź czytających i kupujących książki.

[ocr errors]

NOWE KSIĄŻKI, BEN

Kraków, 1 sierpnia 1878.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »