Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

kampanii r. 1704 (Odbitka z X tomu Roczników Towarzystwa przyj. nauk. pozn.). Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 1879, w 8ce, str. 55. 1 marka 60 fenig.

JAWORSKI Jan. Kalendarz rodzinny na rok 1879. Warszawa, Gebethner i Wolff, drak. S. Burzyńskiego, 1878, w 8ce, str. 144 i 16 ni. Ogłoszeń, z rycinami w texcie. 15 kop.

Z. Z. K. Narzekanie i płacz Ojców świętych przed narodzeniem Chrystusa Pana blisko 4.000 lat w otchłaniach zostających aż do dnia wstąpienia Chrystusa Pana do piekłów, tłumaczenie z niemieckiego przez X. K. K., wydanie 15. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1878, w lGce, str. 260 i 1 ni.

Kabała moralna zawierająca w sobie różne zagadnienia i na te pożądającą odpowiedź, przetłómaczona z greckiego na język polski. Warszawa, D. Lange, druk. Al. Pajewskiego, 1878, w 8ce, str. 16. 5 kop. = 10 gr.

Kalendarz humorystyczny illustrowany „Muchy" dla porządnych ludzi na r. 1879, rok IV. Warszawa, druk. J. Ungra, 1878, w 4ce, str. 83 i 23 ni. 50 kop.

— illustrowany „Echa" na rok zwyczajny 1879. Warszawa, nakł. i druk. J. Noskowskiego, 1879, w 4ce, kart 9 ni., str. 48, kart 6 ni., str. XIX i 35 ni. Ogłoszeń. 20 kop.

— lekarski na rok 1879, rok X. Warszawa, wydanie i czcionkami Gazety lekarskiej, 1878, w 16ce, str. 24, 32, 55, 60, 2 ni., 8, 27 ni., V, 6 ni. i 12 arkuszy ni. Dziennika. 1 rubel.

— ludowy na rok pański 1879. Lwów, Księgarnia polska, druk. A. J. O. Rogosza, 1878, w 8ce małej, str. 134 i 1 ni. 33 cnt.

— ścienny na r. 1879 (bez tytułu), wydany na uczczenie 50-letniej literackiej działalności J. I. Kraszewskiego (z portretem tegoż). Lwów, K. Wild, litografia w kolorach. 50 cnt.

[ocr errors]

Antoni Jakubowski, p. o. kustosza biblioteki tejże Szkoły (Odbitka z V tomu Rozpraw Wydz. matem, przyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag.,

1878, w 8ee, str. 34.

FRIEDLEIN D. E. Katalog Ner 14 książek, rycin i monet polskich, które nabyć można w składzie antykwarskim

księgarni w Krakowie, rynek

Ner 11. Kraków, druk. Uniw. Jag.,

1879, w 8ce, str. 8.

GAGARIN J. de la Comp. de Jćs. L' imperatrice Annę et les catholiąues en Russie (Extrait des Etudes rellgieuses). Lyon, imp. Pitrat aine, 1878, w 8ce, str. 25.

GEBETHNER G. i Sp. Książki dla dzieci i młodzieży znajdujące się na składzie księgarni w Krakowie. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. 8.

Rozdaje i rozsyła księgarnia na żądanie bezpłatnie franco.

GEBETHNER i WOLFF. Książki dla dzieci i młodzieży, wydane nakładem

księgarni w Warszawie. Kraków,

druk. Wł. L. Anczyca i Sp., (1878), w 8ce małej, str. 8.

Rozdaje i rozsyła księgarnia na żądanie bezpłatnie franco.

GILŁER Agaton. List otwarty do Władysława hr. Platera, dd. Rapperswyl 29 listopada 1878 r. Zlirich, druk. J. Suremanna, w 4ce, str. 4 ni.

Haliczanin kalendarz powszechny zastosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi, i illustrowany humorystyczny noworocznik Szczutka na rok pański 1879, kalendarza tego rok XXV. Lwów, nakł. i druk. K. Pillera, Gubrynowicz i Schmidt, 1878, w 4ce, kart 64 ni. z rycinami w texcie. 50 cnt.

HATJSNER Otton i WOLSKI Ludwik. Mowy mianc dnia 4 i 5 listopada

1878 w parlamencie austryackim, wydanie czwarte. Lwów, Księgarnia polska, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 31. 25 cnt.

— Toż, wyd. piąte. Lwów, Księ

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »