Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

KSIĘGARNIA D. E. FRIEDLEINA

w Krakowie, Rynek Ner 11, nabywa polskie książki, rękopisy, autografy, ryciny, mapy, monety i medale, podejmuje się dostarczania poszukiwanych, jako též sprzedaży powierzonych jéj do pozbycia.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA ST. WIŚNIOWSKIEGO

w Krakowie, Rynek 17, załączając jako „Dodatek“ na okaz w zmniejszonym formacie podobiznę drzeworytu z dzieła polskiego z XVI w., wykonaną za pomocą fotolitografii, zwraca uwagę P. T. Panów wydawców, antykwarzy jako téż miłośników

ksiąg starożytnych na ceny podobnych reprodukcyj: Za fotolitografią pierwszego exemplarza w rozmiarach 5'), x 9 cm. albo 2 x 3%, cali złr. 2 X 11

3/2

x 4 X 15

4 X 20

592 X 22 X 28

Cong

[ocr errors]

17

[ocr errors]

coverit

[ocr errors]
[ocr errors]

Za odbicie każdego
następnego exempla-
rza liczy się po 34
centów (bez papieru).

co coor

101,

the

DZIELA otrzymane na skład główny i wydane nakładem księgarni G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie
17,! W miesiącu listopadzie: : ..!

CONSTANT ks. Papież i wolność, przełożył Bronisław hr. Lasocki. : Kraków, w 8ce, str. XXXIV, 362 i 2 nl. i , 2 złr.

Cały dochód z rozprzedaży tego dzieła przeznacza tłómacz na pomnik

dla Piusa IX na Wawelu. FREDRO Jan Alexander. Do młodzieży, poezya. Kraków, w 8ce, str. 4.

2 cnt. GOETHE W. Poezye ,wybrane, tłómaczył Hugo Zathey. Kraków, w 16ce, str. 109 i 2 nl.

1 złr. KRAKOW Paulina. Wspomnienia wygnanki, wydanie czwarte z 6

rycinami. Warszawa, w 16ce, str. 223. W oprawie 1 złr. 50 cnt. Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca przez L. G. Kraków, w sce, str. 128.

1 złr. ROBERTI 0. O ważności małych cnót, wydanie czwarte. Kraków, w 16ce, str. 104.

25 cnt. Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych, wydane

przez krajowe biuro statystyczne pod redakcyą prof. dra Tadeusza Pilata. Rocznik czwarty: Statystyka gminna. Lwów, W4ce, str. 279.

2 złr. 50 cnt. Treść: Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicyi, przez

prof. dra T. Pilata ; Statystyka gmin i obszarów dworskich w Galicyi, 1,6 . przez prof. dra Pilata ; Žycie gminne w Galicyi, opisał dr. J. Kleczyński. .- Rocznik piąty, zeszyt I. Lwów, w 4ce, str. 124 i 5 tabl.

. .1 złr. 50 cnt. Treść: Stowarzyszenia zarobkowe i gospodarcze w Galicyi i w W. ks. krakowskiem, zebrał i ogłosił dr. A. Zgórski; Wybory do sejmu w 1876 r.,, zestawił dr. J. Kleczyński; O kasach oszczędności w Galicyi w r. 1877, napisał dr. T.' Skałkowski; Podatki bezpośrednie w Galicyi rozpisane na r. 1878, zestawił dr. J. Kleczyński; Loterya liczbowa, napisał dr. J. Kleczyński; Drogi galicyjskie a w szczególności

drogi powiatowe, przez dra J. Kleczyńskiego. ZAKRZEWSKI Wincenty. Po ucieczce Henryka, dzieje bezkró

lewia 1574--1575. (Wydanie Akademii umiejętności w Krakowie). Kraków, w 8ce, str. XVI i 440.

4 złr.

[ocr errors]

Waśnie opuścił prasę tom IIIci Dzieł, Juliana Bartoszewicza, zawierający Historyi pierwotnéj Polski Tom I.

Cena 3 złr. 50 cnt."

« PoprzedniaDalej »