Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZENIA.
KSIĘGARNIA D. E. FRIEDLEINA

w Krakowie, Rynek Ner 11, nabywa polskie książki, rękopisy, autografy, ryciny, mapy, monety i medale, podejmuje się dostarczania poszukiwanych, jako też sprzedaży powierzonych jej do pozbycia.

[ocr errors]

DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA ST. WIŚNIOWSKIEGO

w Krakowie, Rynek 17,

załączając jako „Dodatek" na okaz w zmniejszonym formacie podobiznę

drzeworytu z dzieła polskiego z XVI w., wykonaną za pomocą fotolitografii,

zwraca uwagę P. T. Panów wydawców, antykwarzy jako też miłośników

ksiąg starożytnych na ceny podobnycli reprodukcyj:

Za fotolitografią pierwszego exemplarza w rozmiarach

[table][ocr errors][ocr errors]

Mail

otrzymane na skład główny i wydane nakładem księgarni

G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie

'v • '! w miesiącu listopadzie:

OONSTANT ks. Papież i wolność, przełożył Bronisław hr. Lasocki. Kraków, w 8ce, str. XXXIV, 362 i 2 ni. .2 złr.

Cały dochód z rozprzedaży tego dzieła przeznacza tłómacz na pomnik dla Piusa IX na Wawelu. FREDRO Jan Alexander. Do młodzieży, poezya. Kraków, w 8ce, str. 4. 2 cnt.

GOETHE W. Poezye wybrane, tłómaczył Hugo Zathey. Kraków, w 16ce, str. 109 i 2 ni. 1 złr.

KRAKÓW Paulina. Wspomnienia wygnanki, wydanie czwarte z 6 rycinami. Warszawa, w 16ce, str. 223. W oprawie 1 złr. 50 cnt. Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca przez L. G. Kraków, w 8ce, str. 128. 1 złr. ROBERTI O. O ważności małych cnót, wydanie czwarte. Kraków, w 16ce, str. 104. 25 cnt. Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych, wydane przez krajowe biuro statystyczne pod redakcyą prof. dra Tadeusza Piłata. Rocznik czwarty: Statystyka gminna. Lwów, w 4ce, str. 279. 2 złr. 50 cnt. Treść: Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicyi, przez prof. dra T. Piłata; Statystyka gmin i obszarów dworskich w Galicyi, przez prof. dra Piłata; Życie gminne w Galicyi, opisał dr. J. Kleczyński.

— Rocznik piąty, zeszyt I. Lwów, w 4ce, str. 124 i 5 tabl.

1 złr. 50 cnt.

Treść: Stowarzyszenia zarobkowe i gospodarcze w Galicyi i w W. ks. krakowskiem, zebrał i ogłosił dr. A. Zgóiski; Wybory do sejmu w 1876 r., zestawił dr. J. Kleczyński; O kasach oszczędności w Galicyi w r. 1877, napisał dr. T. Skałkowski; Podatki bezpośrednie w Galicyi rozpisane na r. 1878, zestawił dr. J. Kleczyński; Loterya liczbowa, napisał dr. J. Kleczyński; Drogi galicyjskie a w szczególności drogi powiatowe, przez dra J. Kleczyńskiego.

ZAKRZEWSKI Wincenty. Po ucieczce Henryka, dzieje bezkrólewia 1574—1575. (Wydanie Akademii umiejętności w Krakowie). Kraków, w 8ce, str. XVI i 440. 4 złr.

[ocr errors]

NAKŁADEM KSIĘGARNI

Gebethnera i Wolffa

w Warszawie

wyszły z druku następujące nowe dzieła dla młodzieży:

Przygody podróżnika i myśliwego

"w -A.fryce zachodniej,

przystępnie opowiedziane przez Pawła Dli Chaillu, przełożył A. Wrześniowski

z 4 rycinami

kartonowane 1 rs. 20 kop.

w ozdobnej oprawie w płótno angielskie . . 1 „ 50 „

OBRAZKI DZIEJOWE dla MŁODZIEŻY

przez Teresę Jadwigę
z 6 rycinami rysunku Juliusza Kossaka

kartonowane , 1 rs. 20 kop.

w ozdobnej oprawie w płótno angielskie . . 1 „ 50 „

PORWANA SIOSTRA

przez Mayne Eeid'a

przekład z francuskiego P. S.

z 7 rycinami

kartonowane vf-l"' . v" . . . ..;.'. 1 rs. 20 kop.

W ozdobnej oprawie w płótno angielskie . .' . 1 „ 50

ADMINISTRACYA

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.
ma jeszcze na składzie i poleca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24.

BENONI K. d r. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych. Część 1. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50.

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya. 2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20.

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły

ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. FRANKĘ dr. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów,

r 1875. cnt. 25. JOZEFCZYK Andrzej. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.,

— Geometrya dla szkól ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

— Ta sama w tłómaczeniu niskiem. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowśj pospolitej,

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla nauczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80.

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisy i Edukacyi Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25.

NOWAKOWSKI Pr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygotowywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30.

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50.

SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów,1872. cnt. 10.

SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty. Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys. Radę szkolną krajową), cnt. 80.

SELINGEBOWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w połączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70.

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70.

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z roku 1877 4 złr.

« PoprzedniaDalej »