Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

X. Jan Siedlecki, katecheta:

z melodyami na duet,

zawierający 150 melodyj z całkowitym textem. Jest to zbiorek pieśni najużywańszych i najnowszych, na cały rok kościelny i pewne szczególne święta. Samych kolęd najdoborowszych i najnowszych zawiera 34 a pieśni do N. Panny 30. Melodye są zastosowane do głosów dziecinnych. Zawiera stronic 184. Cena 25 cnt. (20 kop.; 5 sgr.). Dostać można u wydawcy w Krakowie przy szkole św. Barbary, albo w księgarni A. Krzyżanowskiego.

MAŁY KATECHIZM

dla młodzieży rzymsko-katolickiej,

konkursowy, wydanie trzecie poprawne w oprawie pięknej, str. 80.

Cena 12 cnt.

NOWENNA do Św. JANA KANTBGO

Patrona młodzieży szkolnej,

z odpustami wyjednanymi, na welinie z obrazkiem drzeworytowym, str. 72. — Cena 20 cnt.

[ocr errors]

Najnowsze izieła wydane rakłafa biprui GEBETHNERA i WOLFFA

-w Warszawie.

CHOMĘTOWSKI Władysław. Synowie hetmańscy, opowiadanie historyczne, 2 tomy. rs. 2 kop. 40.

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, podług najnowszych źródeł historycznych opowiedziany. Wydanie nowe, poprawione, rozwinięte i uzupełnione spisem chronologicznym i wykazem książąt z plemienia Piastów i Gedyminów. kop. 75.

Ewangelia dla małych dzieci przez H. J., z ryciną, kop. 30.

FALEŃSKI F. Sama jedna, opowiadanie, kop. 75.

GLOGER. Zygmunt. Starodawne dumy i pieśni, kop. 25.
— Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu. kop. 30.

HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa,
z 299 drzeworytami w texcie, podług najlepszych dzieł obcych z za-
stosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych. Wydanie 3-cie.
rs. 1 kop. 20.
KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszyst-
kie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na
wszelkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych kato-
lickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Wydanie
osobne dla kobiet i męszczyzn. rs. 1 kop. 20.

KOSIŃSKI K. ks. Mały katechizm dla ludu i dzieci. Wyd. 2-gie. kop. 5.

KRASZEWSKI J. I. Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku. rs. 1. —5 .Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. rs. 1 kop. 50.

MAGNUSZEWSKI Dominik. Dzieła, tom I. Lwów, 1877. rs. 1 kop. 20.

ODYNIEC A. E. Listy z podróży (z Neapolu do Genewy), tom IV. rs. 1 kop. 50. Cena 4-ch tomów rs. 5 kop. 40.

REMBD3LIŃSKI Gustaw. Machiny parowe w zastosowaniu do potrzeb rolnictwa i machiny rolnicze, rs. 1 kop. 20.

SER WATO WSKI W. ks. Dzieje starego i nowego testamentu, krótko zebrane dla dzieci, wydanie ósme, przejrzane i poprawione, ozdobione licznymi drzeworytami w texcie, w oprawie, kop 37'/,.

Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez autorkę „Wieczorów czwartkowych", z 96 tabl. rycin kolor., w oprawie, rs. 1 kop. 50.

Trzy baśnie: Mądry kot. Księżniczka z głogu. Kopciuszek. Z 19 ryc. kolor., z textem Wł. L. Anczyca. rs. 1 kop. 50.

WIŚNIOWSKI Sygurd. Dzieci królowej Oceanii, rs. 1 kop. 50.

WÓJCICKI K. Wł. Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia (1800—1830). rs. 1 kop. 80.

ZACHARYASIEWICZ Jan. Prawo bezprawia, powieść, rs. 1.

Zarysy charakteru Germanów i Słowian przez A. A. kop. 40,

Księgarnia katolicka

Dra Władysława Miłkowskiego

w Krakowie

przy ulicy św. Anny, róg Rynku głównego

jedyna w Polsce księgarnia specyalnie katolicka

poleca wielki wybór dzieł w językach: polskim, francuskim, łacińskim i niemieckim, książki do nabożeństwa ozdobnie oprawne, obrazy i obrazki z najpierwszych fabryk paryskich. — Artykuły dewocyjne jako to: różańce, krzyżyki, medaliki, szkaplerze, kropielniczki i t. p., od najskromniejszych do najwykwintniejszych ze srebra, złota, kości słoniowej i perłowej macicy.

Drukarnia fotograficzna St. Wiśniowskiego

w Krakowie, Rynek Nr. 17.

CENY DRUKU FOTOGRAFICZNEGO (Albertotypia, fotodruk). Fotografie odbijane

czarną, farba drukarską.

[table]

Te same odbicia w kolorze i z połyskiem zwykłych fotografij o 25% drolcj

Jeżeli odbicia mają być naklejone, należy podać wielkość kartonu.

Druk fotograficzny jest niezaprzeczenie w wielu razach najlepszym sposobem reprodukowania, gdyż obok ceny mogącej konkurować z innymi sposobami, pozwala odtwarzać oryginalny rysunek trwałości miedziorytów. Nadaje on się między inneffli do odtwarzania obrazowego wyrobów przemysłu i sztuki, także do zdjęcia fotograficznego z samego przedmiotu jako tćż z rysunków, do rozmnażania planów, map, do reprodukcyi sztychów, stalorytów i t. p., w ogóle do każdego rodzaju obrazowego przedstawienia, gdzie dotychczas używano zwykłćj fotografii.

Przy zdjęciach fotograficznych, które do druku fotograficznego służyć mają, upraszam trzymać się następujących przepisów:

Taflę szklaną należy jak najdokładniej oczyścić i przed kołodyonowaniem posmarować rozczynem 1 cz. wosku żółtego w 400—500 cz. eteru, a następnie bawełnianą szmatką dopóty wycierać, dopóki nic już smug nie znać, poezćnfsię ją kolodyonuje i jak'zwykle preparuje. — Zdjęcie samo (klisz) powinno być o ile możności miękkie,w cieniach przeźroczyste, i nie wzmacniane;'a; kierować również nie można. Klisz taki należy jak najstaranniej zapakować, gdyż ulega bardzo łatwo uszkodzeniu.

Gdyby odbitka zrobiona na okaz nie nadawała się, należ}' zwrócić koszta otrzymania kliszu i płyty drukarskiej.

Ponieważ drukować można na każdym rodzaju papieru, dlatego przy zamówieniach uprasza się o dokładne podanie gatunku papieru.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

m> :,''—

Z drukami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Iguacego Stelola. , •'

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »