Obrazy na stronie
PDF

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

BELLENGEB, FORSTER et^flSHEB.
Guide nouveau de conversations mo-
dernes en francais, polonais et allemand,
ou dialogues usuels et familiers, conte-
nant en outre de nouvelles conversa-
tions sur les voyages, les chemins de
fer, les bateaux a vapeur etc, a 1' usage
des voyageurs et des personnes, qui se
livrent a 1' etude de 1' une ou de plu-
sieurs de ces langues, nouvelle śd. re-
^fondue. Berlin, Behr, 1878, w 16ce,
str. V i 248. 2 marki.
\ BELLENGEB, WITOOMB, FISCHER et
\ FORSTER. Guide nouveau de conversa-
tions modernes en francais, anglais,
allemand et en polonais, ou dialogues
usuels et familiers a 1' usage des voya-
geurs et des personnes, qui se livrent
a 1' etude de ces langues, nouvelle ed.,
revue pour la partie francaise par prof.
Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878, w 16ce,
str. X i 494. 2 marki 50 fenig.

Biblioteka warszawska, pismo poświę-
cone naukom, sztukom i przemysłowi,
pod redakcyą K. Wł. Wójcickiego, ze-
szyt czerwcowy r. 1878. Warszawa, Ge-
bethner i Wolff, nakł. i druk J. Bergera,
w 8ce, str. 349—520.

Treść: Poezya ruchu w muzyce, studyum estetyczne przez Bolesława Wilczyńskiego (str. 349—375); Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII w. przez J. I. Kraszewskiego (c. d., str. 375—405); Drogi

[ocr errors]

ce (Bibliotheąue orientale elzeririenne). Saint-Quentin, imp. Moureau, Paris, lib. Leroux, 1878, w 18ce, str. XXXVI i 200. 5 franków.

Chwile rzeczywistego szczęścia na ziemi czyli wspomnienia z pielgrzymki do ziemi świętej. Petersburg, druk. F. Suszczyńskiego, 1878, w 8ce, str. VIII, 254 i VIII. 60 kopijek.

CZEMERYŃSKI Ign. Szczęsny dr. Powszechne prawo austryackie dla użytku podręcznego, wydanie drugie, tom I zeszyt 3. Lwów, druk. Gazety narodowej, 1878, w 8ce, str. 145 — 230. 75 cnt. ; CZERNY Franciszek dr. Znaczenie la\sów zwłaszcza w górach i dla gór,

| skreślił prof. geografii przy Uniw.

Jag. (Odbitka z III tomu Rocznika tatrzańskiego). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 4ce, str. 19.

DAUDET Alfons. Jack, powieść, tom I. Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 1878, w 16ce, str. 128.

DEMBOWSKI Herm. dr. Die Quellen der christlichen Apologetik des 2 Jahrhunderts, I Theil: Die Apologie Tatian's. Leipzig, Bóhme et Drescher, 1878, w 8ce, str. 96. 1 marka 80 fenig. \ Dodatek drugi do Pamiętnika pomni> ka Kościuszki, obejmujący czas od 1 lipca 1852 r. do końca r. 1876. Kraków, nakł. Komitetu pomnika Kościuszki, druk Czasu, 1878, w 8ce, str. 48.

FALEŃSKI Felicyan. Przekłady obcych poetów: Hezyod, Horacyusz, Wirgiliusz, Juvenalis, Jacopone z Todi, Dante, Petrarka, Szekspir, Walter-Skott, Śzyller, Wiktor Hugo, Hejne, Alfred de Musset, Beranger. Warszawa, nakł. autora, druk J. Sikorskiego, 1878, w 8ce, str. II i 155.

FORSTER et BELLENGER. Guide nouveau de conversations modernes en polonais et en francais, ou dialogues usuels et familiers a 1'usage de voyageurs et des personnes, qui se livrent a 1' etude de ces langues, nouvelle ed., revue pour la partie francaise par prof. Ch. Marelle. Berlin, Belir, 1878, w lGce, str. V i 248. 1 marka 50 fenig. i kaligraficznymi podług rysunku M. Andriollego. 45 kop.

FOBSTER et FISCHEE. Neuer Sprachenfllhrer, Leitfaden der polnischen und deutschen Conversations - Sprache, enthaltend GesprSche tiber Reisen, Eisenbahnen, DarapfschifFarth etc., zum Gebranch filr Reisende und diejenigen, welche diesen Sprachen erlernen wollen, neue umgearbeitete und vermehrte Auflage. Berlin, Behr, 1878, w 16ce, str. V i 248. 1 marka 50 fenig.

FRAENKEL-HE&TZBERa Leo. Baschinka, scenes de la vie des Juifs polonais. Revue des deux mondes z dnia 1 czerwca 1878, Paris, w 8ce str. 659—678.

FBANZOS Fr. Emil. Aus Halb-Asien, Culturbilder aus der Bukowina, Galizien, Slldrussland und Rumanien, 2te rev. Auflage, 2 Bandę. Leipzig, Duncker et Humblot, 1878, w 8ce, str. XVII i 365. 10 marek.

30LIAN Z7gmunt ks. dr. List otwarty do ks. Ruczki, deputowanego do Rady państwa, plebana z dyecezyi tarnowskiej. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 58.

GOSZCZYŃSKI Sćverin. Cycle ukrainien

IH (Poetes illustres de la Polo

gne au XIX siecle). Nice, imp. Malvano, Mignon et Ce, Paris, lib. Plon, 1878, w 12ce, str. 273—436.

Hani- und Eisenbahnkarten liber alle Theile Deutschlands und Oesterreichs, sowie alle Lander Europas und der Welt, bearbeitet von A. Graf, C. F. Weitand, H. Kiepert, neue 10 Auflage, Nr. 12, 13, 14, 27, 31, 69. Weimar, Geogr. Institut, 1878, fol. wielkie kolorowane. Ner po 1 marce 50 fenig.

Ner 12. Preussen, Posen, Polen; 13. Pommera; 14. Schlesien; 27. Mahren und Oesterr. Schlesien; 31. Ungarn, Galizien; 69. Galizien.

HOFFMAN Fr. Plebania, opowiadanie dla młodych moich przyjaciół, przełożył Stanisław Kunasiewicz, z 4 rycinami (Biblioteka dla młodzieży, tomik X). Brody, nakł. i druk. J. Rosenhei**, w 16ce, str. 176. 50 cnt. .

[ocr errors]

JOKAI Maurycy. Smutne dni, romans

przekład Karoliny Szaniawskiej.

Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1878, w Sce, str. 325 i 1 ni. 60 kop.

K. A. Mowa kwiatów, zabawa towarzyska dla dorosłych, ułożył A. K. Lwów, uakl. i F. H. Richtera, I związkowa druk., 1878, w lGce małej, str. 63. 60 cnt.

HALICKI Bernard. Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski, szkic historyczny (Odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 194 i 2 ni.

KALINOSKI Etienne. La Presse (vers). Agen, imp. du Journal d'Agen, 1878,; w 8ce, str. 4.;

KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja,! modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie; uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 32ce, str. 764 i XL 1 rubel 20 kop.

Katalog dzieł polskich teologicznych, historycznych i literatury polskiej dotyczących. Gniezno, druk. J. B. Langiego, 1878, w 8ce małej, str. 110 i 2 ni.

KIEKOR A, H. O znaczeniu i ważności zabytków pierwotnych oraz umiejętnćm! ich poszukiwaniu, dwa odczyty publiczne w Muzeum techtiiczno-przemysłowćm w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 30.

KONOPACKI Szymon. Chronologia dziejów królestwa polskiego dla młodego pokolenia, edycya 2ga z poprawą i dodatkami z tegoczesnyyh autorów czerpanymi, tom I. Poznali, nakł. J. K. Zupańskiego, czcionkami N. Kamieńskiego,. 1878, w 8ce, str. 2 ul, CIX, 194: i 1 ni. Za 2 tomy 12 marek.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »