Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

— La comtesse Damalanty (le Can

cer), par le prince 2e edition.

Le Puy, imp. Marchessou, Paris, lib. Didier et Cie, 1878, w 18ce, str. 399. 3 franki.

ŁOMNICKI M. prof. Wykaz szarańczal ków zebranych w miesiącu sierpniu 1877 r. w górach Słotwińskich (Odbitka z tomu XII Sprawozdań Komisyi Jfizyogr. Akad. umiej, za r. 1877). Kraików, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 5 i 1 ni.

i MACIEJOWSKI Wacław Aleś. Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie, czyli opo

j wieść historyczna o przybyciu do pomienionych krajów dziatwy Izraela i o powodzeniu jej tamże w przestworze VIII—XVIII wieku, którą jako czwarty dodatek do Historyi prawodawstw słowiańskich drukiem ogłosił Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1878, w 8ce, str. VIII i 151. 1 rubel.

MAYZL W. O pierwszych zmianach w jajku zapłodnionym i o podziale komórek (Odbitka z Pamiętnika Tow. lek. warsz.). Warszawa, druk. Skiwskiego, 1878, w 8ce, str. 10.

MEEUNOWICZ Teofil. O c. k. uprzywilejowanym galicyjskim Zakładzie kredytowym włościańskim we Lwowie. Lwów, nakł. księgarni polskiej, I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 24. 40 cnt.

MOCNIK Franciszek dr. Arytmetyka i algebra dla klas wyższych szkół średnich, z XV wydania niemieckiego na ! język polski przełożył Józef Bodyński, zeszyt III. Lwów, nakł. K. Wilda, I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 161—240.

MOIMIE Marta. Dzieci pani Onufrowej, powieść dla młodzieży przez Martę Moimir. Kraków, nakł. i czcionkami druk. Czasu, 1878, w 8ce małej, str. 116. 80 cnt.

Muzeum sztuki europejskiej, tom III zeszyt XI: Galerye włoskie. Warszawa, nakł, M. Glucksberga, druk. S. Orgel

[ocr errors][ocr errors]

PAWIŃSKI A. Pologne (Extrait de la Revue historiąue). Nogent - le - Rotrou, imp. Daupeley, Paris, 1878, w 8ce, str. 11.

PAWŁOWSKI J. N. Die Provinz Westpreussen in ihrer geschichtlichen, culturhistorischen und sprachliehen Entwiekeltmg von den Sltesten historischen Zei

ten bis jetzt, von Hauptlehrer in

St. Albrecht bei Danzig, mit historischen Karten, I Lieferung. Danzig, Th. Bertling, Druck von H. F. Boenig, 1878, w 8ce, str. 48. 50 fenigów.

PELCZAR Józef ka. dr. Życie duchowne czyli doskonałość chrześciańska według najcelniejszych mistrzów duchownych, tom II, wydanie 2gie poprawione i znacznie powiększone. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 404 i V. Za dwa tomy 3 złr.

— Nauka o ślubach dla osób, które się Bogu poświęciły w stanie zakonnym, według dziełka „Catechisme des voeux par le P. Pierre Cotel de la Compagnie de Jesus" (Odbitka z Życia duchownego). Kraków, staraniem PP. "Wizytek krakowskich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 32.

PERKOWSKI S. dr. med. Przyczynek do usiłowań określenia czynności mózgu w związku z objawami umysłowymi u człowieka (Odbitka z Pamiętnika Towarz. warsz lek.). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1878, w 8ce, str. 40.

PIETRASZEK Jan. Mechanika popularna czyli podręcznik dla maszynistów i techników w ogólności, tudzież dla gospodarzy wiejskich i do wykładów w szkołach rzemieślniczych, zeszyt V. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1878, w 8ce, str. 385—480 z drzeworytami w texcie.

POLKOWSKI Ignacy ka. Szkoły w Polsce i ubodzy uczniowie krakowscy w czasach najdawniejszych, opowiedział w radnej sali miasta Krakowa d. 17 marca 1878 r. na korzyść ubogiej młodzieży szkół ludowych krakowskich

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »