Obrazy na stronie
PDF

KATALOG

ważniejszych czasopism polskich na r. 1879,

na które prenumeratę przyjmuje isiępia

G. Cirel>etliiiera i Spóllii

[merged small][graphic][subsumed][table][subsumed]

Wydavyca i redaktor odpowiedzialny dr, Władysław Wisłocki,

2 drukami Uuiwcrsytotu Jagitllouskiego pod zarządem Ignacego Stelela.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PODATEK DO PRZEWODNIKA BIBLIOGRAFICZNEGO

< dnia 1 grudnia 1878 r.

[graphic][merged small]

miesięcznik

dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako też czytających i kupujących książki

wydawany przez

dra Władysława f isłoctiep.

Rok II. - 1879
styczeń — grudzień.

KRAKÓW,

nakładem wydawcy, na składzie w księgarni G. Gebethnera i Sp.,

z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego

pod zarządem Ignacego Stelcla.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »