Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

wersytetu Jagiellońskiego (Odb. z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 45.

RYDYGIER dr. Nowy sposób leczenia sustawów wrzekomych, skreślił w Jenie (Odb. z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 15.

S. W. Bogusz Zygmunt Stęczyński i jego prace, przez W. S. Kraków, nakł. Ign. Siemieńskiego, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 8.

SCHOBER Karl J. dr. Sigismund Freiherr von Herberstein, ein osterreichischer Staatsmann des 16 Jahrhundertes (Historische Bibliothek fur die Jugend, X Bandchen). Wien, Hólder, 1878, w 8ce, str. VII i 96 z rycin. 96 fenig.

SCHTJLTE J. Pr. v. dr. Zasady prawa kanonicznego o małżeństwie, przełożył dr. Gustaw Roszkowski. Warszawa, nakł. Biblioteki umiejętności prawnych, druk. S. Orgelbranda synów, 1878, w 8ce, str. 2 ni., 92 i 2 ni. 70 kop.

SEGTJR Ludwik Gastcm de ks. Miesiąc N. serca Jezusowego; O Najświętszym sercu Jezusowóm przez z francuskiego. Pelplin, nakł. J. N. Romana, czcionkami St. Romana, 1878 (1876), w 12ce, str. 198. 10 sgr.

SIARKOWSKI Władysław ks. Dzwony w gubernii kieleckiej, rzecz archeologiczno-hlstoryczna. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1878, w 8ce, str.' 50.

SIENIAWSKI dr. Biskupstwo warmińskie, jego założenie i rozwój na ziemi pruskiej, z uwzględnieniem dziejów, ludności i stosunków geograficznych ziem dawniej krzyżackich, prąca konkursowa, uwieńczona pierwszą nagrodą przez Akademią umiejętności w Krakowie r. 1876, tom I i II. Poznań, nakł. J. K. ŻupańskLego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1878, w8ce, str. 2 ni., 272 i 119. 7V2 marek.

SKARBEK Fryderyk, hr. Pamiętniki. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. M. Marxa, 1878, w 8ce, str. 1 ni. i 321. 6 marek.

SKARŻYŃSKI Witold dr. von. Adam Smith ais Moralphilosoph und Schópfer der Nationalókononie, ein Beitrag zur GeschicLte der NationalSkonomie. Berlin, Griebsn, 1878, w 8ce, str. XIX i 461. 7 marek.

SKÓRCZEWSKI Bolesław dr. Przyczyny i wywód chorobowy niektórych postaci zwątlenia (atonii) żołądka i jelit, oraz leczenie tego cierpienia w Krynicy (Odbitka z Pamiętnika warsz. Towarz. lekarskiego). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1878, w 8ce, str. 58.

SLIZIEŃ A. hr. Litwa do unii lubelskiej, przez autora Poglądu na literaturę polską. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 1878, w 8ce, str. 57. 1 marka.

SŁOWACKI Juliusz. Marya Stuart, dramat historyczny w 5 aktach (Biblioteka Mrówki, t. 60). Lwów, księgarnia polska, druk. Gazety narodowej, 1878, w 16ce, str. 100. 30 cnt.

ŚNIADECKI Jan. Listy w sprawach publicznych od r. 1788—1830 pisane z autografów, wstęp i przypiski J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1878, w 8ce, str. VII i 206. 4 marki.

SOSNOWSKI M. E. von. Alphabetischer Katalog der Raczyńskischen Bibliothek, enthaltend die Erwerbungen aus den J. 1865—1877, auf Grund sorgfaltiger Titelcopien bibliographisch bearbeitet von

Bibliothekar. Posen, Merzbach'sche

Buchdruckerei, 1878, w 8ce, str. 130 i 1 ni.

Sprawozdanie Kuratoryi szkoły rolniczej czernichowskiej za rok 1876/7. Kraków, nakł. Towarzystwa rolniczego krak., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 13.

Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy drukarzy w Krakowie. Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Wł. L. Anczycza i Sp., 1878, w 16ce, str. 8.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

OO-ŁOSZEUSTLA.
Biuro Akademii umiejętności

zawiadamia strony interesowane, iż akademickie nakłady są złożone

w komis u P. P.

D. E. Friedleina w Krakowie,
Władysława Bełzy we Lwowie,
Gebethnera i Wolffa w Warszawie.
Kraków, dnia 18 czerwca 1878.

Dr. Władysław Seredyński

kustosz zbiorów Akademii umiejętności.

Nakładem księgami J. K. ŻUPAtfSKIEGO w Poznaniu

i ., i; wyszły dzieła:

Litwa do unii lubelskiej, przez autora Poglądu na literaturę polską. — Cena 1 marka.

Biskupstwo warmińs kie, jego założenie i rozwój na ziemi pruskiej, napisał dr. Sieniawski, praca konkursowa, uwieńczona pierwszą nagrodą przez Akademią umiejętności w Krakowie, tom I i II w jednym. — Cena 71/, marek.

Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych odr. 1788—1830, pisane z autografów, wstęp i przy piski J. I. Kraszewskiego. — Cena 4 marki. •• .

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Nakładem i drukiem Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie

wyszło dzieło: .. , .

Kościół i Cywilizacya

przez ks. Joachima kardynała Pecci

d z i ś

LEONA XIII PAPIEŻA,

przekład ks. Waleryana Kalinki C. R. — Cena złr. 1.

« PoprzedniaDalej »