Homenaje al profesor Jaime García Alvarez en su 65 aniversario: Filosofía y teología

Przednia ok³adka
Rafael Lazcano González
Rafael Lazcano, 1997 - 1685
Junto al anterior volumen del homenaje dedicado al Profesor Jaime García, se recogen aquí diferentes artículos de renombrados autores sobre Sagrada Escritura, Teología y Filosofía.

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne