Obrazy na stronie
PDF
ePub

CONSTITUTIO

HENRICI PRIMI IMPERATORIS.

HENRICUS GRATIA DIVINAE MISERATIONIS
ROMANORUM IMPERATOR AUGUSTUS.

&

MNIBUS noftris fidelibus praefentibus etiam & futuris notum fieri volumus, quod femper Reipublicae providentes, quae di◄ gna funt, probabilium perfonarum noftri Imperii fidelium acceptione difponimus. Cum enim pro excellentia noftri Regni, pro utilitate multimoda demoraremur in Civitate Argenti na, quae vulgari nomine Straburge vocatur, multorum perla tum eft ad nos relatione, quod plurimi tunc erant, qui fub occafione bis periculis laborabant. Unde etiam digna provifio. ne omnibus fuccurrentes, atteftatione quamplurium nobis aftantium fidelium Archie. pifcoporum, Mediolanenfis videlicet, Treverenfis, Epifcoporum quoque Tranburgenfis, Placentini, Cumani, Vercellenfis, Parmenfis, Aquenfis, Lunenfis, Vulterrenfis, Marchionum quoque & Comitum Italihenfium, nobilium vero multorum Va vafforum, fapibentium, & Judicum, inter multa, quae Reipublicae congruebant tria Capitula infervimus, quae & ab omnibus noftri Imperii obferventur, stabili. que obfervatione teneantur amodo, & deinceps ftatuimus, jubemus, & firmiter praecipimus. Hace funt, quae inviolabiliter obfervari jubemus.

Cap. I. Quicumque ex quacumque natione legitimam uxorem acceperit, vel acceperit, fi eam mori contingerit fine filiis, filiabufque eorum amborum, vir fuae uxoris fuccedat, & omnia bona ejus percipiat.

Cap. II. Quicumque propter cupiditatem rerum patrem, aut matrem, aut fra trem, aut fororem, vel nepotem, vel aliquem fuum propinquum per fe, aut per alium interfecerit, bereditas interfecti ad alios fuos legitimos heredes perveniat. Interfectoris vero hereditas in Fifco redigatur. Ipfe vero ordinante Epifcopo publicae poenitentiae fubdatur. Quod fi ille, qui crimine arguitur, negare voluerit, per fe pugnam faciat, nec liceat ei Campionem pro fe dare, nifi decrepita aetas, aut juvenilis, aut infirmitas pugnare prohibuerit.

Cap. III. Qui infra trevvam, vel datum pacis ofculum, aliquem hominem interfecerit, & negare voluerit, pugnam per fe faciat, nec Campionem pro fe dabit, nifi ut dictum eft fupra. Si vero convictus fuerit, manum, qua homicidium fecit,

amittat.

VETU.

VETUSTISSIMI VERSUS

QUI OLIM IN BIBLIOTHECA

SANCTI ISIDORI

HISPALENSIS EPISCOPI

Origenes.

LEGEBANTUR.

Y

SIDORI Spalenfis Epifcopi extant verfus titulis Bi
bliothecae.

Sunt heic plura facra, funt heic mundialia
plura,

Ex his, fi qua placent carmina, tolle, lege.
Prata vides plena fpinis, & copia floris;
Si non vis fpinas fumere, fume rofas.
Heic gemmae radiant veneranda volumina Legis,
Condita funt pariter heic nova cum veteri.
Ille Origenis ego Doctor veriffimus olim,
Praereptus fubito lingua nocente fui.
Condere, fi credis, ftudui tot millia libros,

Quot legio miffos ducit in arma viros.
Nulla meos umquam tetigit blafphemia fenfus,

Sed vigil, & prudens tutus ab hofte fui.
Sola mihi cafum Periarchûm dicta dederunt,
His me conjectum impia tela premunt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Gallia me genitum, me Pictavis ore tonanti
Doctorem Hilarium mifit alumna fuum.
Ambrofius Doctor fignis infignis, & Hymnis,
Enitet heic titulis, enitet eloquiis.
Mentitur, qui te totum legiffe fatetur,

Aut quis cuncta tua Lector habere poteft?
Namque voluminibus mille Augustine refulges;
Teftantur libri, quod loquor ipfe, tui.
Quamvis multorum placeant volumina libris,
Si Auguftinus adeft, fufficit ipfe tibi.
Hieronyme Interpres variis doctiffime linguis

Te Bethlem celebrat, totus te personat orbis,

Te quoque noftra tuis Bibliotheca libris. Nomine Joannes Chryfoftomus inde vocatur,

Aurea quod noftrum lingua corufcat opus Conftantinopolis me praeceptore refulget,

Et celebror libris Doctor ubique meis. Compofui mores, virtutum praelia dixi,.

Et docui miferos crimina flere reos.
Clarior eloquio cunctis Cypriane refulges,

Tu modo Doctor eras, tu modo Martyr ades
Si Maro, fi Flaccus, fi Nafo, & Perfius horret,
Lucanus fi te, Papiniufque tedet;
Par eat eximio dulcis Prudentius ore,

Carminibus variis nobilis ille fatis.
Perlege facundi ftudiofum carmen. Aviti.

Ecce Juvencus adeft, Seduliufque tibi. Ambo lingua pares, florentes verfibus ambo Fonte Evangelico pocula larga ferunt. Define Gentilibus ergo infervire Poetis. s

$7.5

Dum bona tanta pores, quid tibi Calliroen? Historias rerum, & tranfacti tempora fecli

Condita membranis haec fimul arca gerit.
Quantum Auguftino clares tu Ippone magiftro,
Tantum Roma fuo Praefule Gregorio.
Non fatis antiquis Doctoribus impar haberis

Leander vates. Hoc tua dieta docent.
Conditur heic juris feries ampliffima legum,
Veridico Latium quae regit ore forum.
Tom. XI. P. III.
Z

[ocr errors][merged small][merged small]

Hilarius.

Ambrofius.

Auguftinus.

Hieronymus.

Joannes Chry foftomus.

Cyprianus.

Prudentius.

Avitus. Juvencus. Sedulius.

Eufeb.
Orofius.

Gregor.

Leander.
Theodofius.
Paulus.

Gajus.

Cofmas. Damianus.

Hyppocrates.

Gallienus.

Non fucos, libros geftant haec fcrinia noftra;
Qui cupis, ecce lege, fi tua vota libent.
Tolle heic fegnitiem, pone faftidia mentis;

Crede mihi frater, doctior inde redit.
An dicis forte: Quid jam mihi ifta neceffe eft,
Quod meditem ftudij non fupereffe mei?
Explicui Hiftorias, percurrique omnia Legis:

Vere hoc fi dicis, jam nihil ipfe fapis.
Quos claros orbe celebrat medicina magiftros,
Hos praefens pictos fignat imago viros.
Sunt medio dona, quam diu quifque laborat,
Aeger jam furgit, nulla lagena venit.
Quod debes medico, redde aeger, ne mala rurfus
Occurrant, occurret denuo nemo tibi.
Pauperis attendat medicus cenfum, atque potentis,
Difpar conditio difpari habenda modo eft.
Si fuerit dives, fit jufta occafio lucri;

Si pauper, merces fufficit una tibi.
Quidquid Arabs aris, quidquid fert Indus odoris,
Quidquid & Jonii pervehit unda maris,
Cynamomum, myrrham, folium, caffiamque nitentem
Balfama, thus, calamum, Choriciumque crocum;
Haec poffunt magnorum pigmentaria Regum,
Et domus immenfis proflua deliciis.

Nos vilibus fruimur pratorum germinis herbis,

Quas humiles valles, & juga celfa ferunt,
Sacri ergo Hefperidum montes, & rura valete,
Nam multis curis munera veftra valent.
Heic odorata jacent, heic fpirant cynnama, thura,
Quaeque opulentus Arabs, quaeque Sabea ferer,
Unguenti genera dum fint gratiffima plura,

Nil rofa, nil viola gratius effe poteft,
Ceder Elinus, cedet Amaracinus illis,

Cedet & heic Cyprium quae regione venit,
Unguenta heic cernis varia, quae Graecia mifit,
Plurima & Hefperia de regione fumus.
Vascula concreta fragilis de pulvere cretae
Pigmenta gerimus, pocula nulla damus,

[ocr errors]

IN PROPOSITA CARMINA

ADNOTATIONES.

Ti anno proxime elapfo animadverti in Prolegomenis ad Tomum (a) primum Anecdotorum, vetuftiffimus ille Codex, unde quatuor S. Paulini Epifcopi Nolani Poemata defcripfi, alia quoque SS. Patrum carmina complecteba tur, puta Venantii Fortunati, Profperi, Juvenci, Ara toris, & Paulini Petricordii. S. Profperi Epigrammatis hi verfus fubiiciuntur ab antiquo Scriptore certe profecti.

Haec Auguftini ex facris Epigrammata dictis
Dulcifono Rhetor componens carmine Profper
Verfibus exametris depinxit, pentametrisque,
Floribus ex variis ceu fulget nexa corona,
Unde ego te Lector, religis qui baec fedulus, oro
Intentas adhibere fonis coeleftibus aures;
Iftic nam invenies, animum fi cura fubintrat,
Maxime quid doceant Sanctae moderamina Legis
Obfervare homines, vel quid vitare fub aftra,
Sidereum Coeli cupiunt qui fcandere Regnum.

Heic quoque carmina moralia leguntur Catoni adfcripta, poft quae fine titulo fequitur Theodulfi Aurelianenfis Epifcopi Paraenefis ad Judices libro primo carminum edita. Defiderantur tamen in Codicibus impreffis carmina quatuor in calce Poematis exarata, & cum aliis verbis conjuncta. Ita vero fe habent:

[blocks in formation]

Dices illi in fletu cordis: Alpice ad infelicem pietate immenfa. Refpice rudelem mifericordia publica. Vulneratus ad medicum curro. Serva pietatem confuetudinis, qui tamdiu fufpendisti gladium ultionis, dele numerofitatem criminum multitudine Z 2

mifera.

(4) Tom, XL, P. I.

« PoprzedniaDalej »