La Corónica, Tom 34,Wydania 1-2

Przednia ok³adka
Division of Spanish Medieval Language and Literature, Modern Language Association, 2005

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Del director
1
Textual Deformity and Magical Transformation
31
Sonia Kania and Cynthia Kauffeld Textual Support
51
Prawa autorskie

Nie pokazano 13 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne