Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA;

0MMIMSS. PATIM, MITORUM SCRIPTOMIMQUE ECCLESIASTICORIM,

sive LAtiNoRUM, sive GRaecoRUM,

QUI AB ae VO APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIs.

ET CONCILII FL0RENTINI (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT ; * ..

RECUSIO CHRONOLOGICA +

oMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA.

ECCLESIÆ SAECULA, auxta rdrriones AccuRatissimAs, nteR se cumque NoNNULLis codicibus mAnuscRiPtis COLLATA8, PeRQUAM DILIGENtreR cAstigata; disseRtationibus, commentaRiis, vARiisQUE LEcTioNiBUs continenteR illustrata; omnibus OPeRIBUS POSt AmPLISSIMAS EDitioneS Quae tRiBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS detectis, AUcta; indicibus pARticUlARibUs ANALYticis, siNgUlos sive Tomos sive aUCtoRe8 alicujus momenti subsequenti- _* eus, donata; capitulis intra ipsUm textum Rite DISP08ITI8, NECNON ET titULI8 8ingULARUM PAGINA- .' aum mafaginem superioRem distinguentibuS SUbjectamQue mateRiam SIGNIF1CANTIBUS, AdofanatA ; opeRiBUs cUm dUbiis, tUm ApocRYphis, ALIQUA VERO AUCtORitAtE IN ORDINE Ad tf AditioNem EcclesiastiCAM PoLlENtibUS, AMPLificAtA 3

ducentis et Amplius locupletata indicibus auctoRUM sicut et oprauw, Alphabericis, chaonologicis, stare

sticis, syntheticis, Analyticis, Analogicis, in quodque Religionis puncTUM, Dogmaticum, moRAle, lirua-
dicum, canonicum, disciplinaRe, histoRicuM, et cUNCTA ALIA siNE ULLA exceptione; sed PRaesefatim
duobus indicibus immensis et generalibus, Altero scilicet RERUM, quo consulto, quidquid
non solum talis talisve patea, veRUM etiAM UNUsQUisQUe PAtRUM, ne uno quidem omisso,

In qUodlibet thema scripseRit, uno intuitu coNspiciatuR ; AlteRo SCRIPTURÆ v.

SACRÆ, ex quo lectoRi compeRiRe sit obvium QUINAM PATRes et in quibus opeRum
suoRUM locis singulos singuloRUM liBRoRUM s. scRiPTURæ vrasUs, A PRimo

Geneseos usQUe Ad NovissimUm APOCALYpsis, CommentAti sint:

zDitio AccURAtissima, caeteRisque omnibus facile Anteponenda, si perpendantUR chARACTERUM nftmditas,
chaRtae QUAlitas, integritas textus, perfectio coRRectionis, opeRum RecusoRUM tUm varietas,
tum numeRus, foRmA voluminUm PERQUAm commoda sibiQue in toto patrologiae decuRsu constantea
similis, pretii exiguitas, pRaesertimque ista collectio, una, methodiCA et chronologica,
sexcentoRUM fRAGmentoRUM opUsculoRumque hActeNUS hic iLLiC 8PAR80RUM, PRIMUM AUtem
n nostRA BIBLIOTHECA, ex operibus et mss. Ad oMNEs aetates, Locos, LINGUAs foRmAsQUe
PERTINENtibus, coADUNAToRUM.

SERIES LATINA PRIOR,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Bibliotheeae Cleri universae,
GIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORE.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA: A VENUE DU MAINE, 189, oliM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ex typis societatis dictæ Societas anonyma impressionis et librariæ administrationum viarumque ferratarum PAUL0 DUP0NT, Directore. — Parisiis, in via dicta Jean-Jacques-Rousseau, 41 (Cl.) 9.2.80.

[graphic]

RATRAMINI

CORBEIENSIS MONACHI,

ÆNEAE, SANCTI REMIGII,

PARISIENSIS ET LUGDUNENSIS EPISCOPORUM

WMNI)ALBERTI MONACHI, PAULI ALVARI (I)RI)IBENSIS,
OPERA OMNIA,

JuxTA MEMORATISSIMAS AcHERii, flOREZII ET ANTONII coLLECTiONEs NOVISSIME AD PREDUM
REVOCATA.

INTERMISCENTUR

LOTHARII REGIS, HERARDI TUR0NENSIS, GUNTHARii COLONIENSIS, THEOTGAUDI BELGICAE GALLICÆ
PRIMATIS, ARDUICI VESONTIONENSIS, wULFADI BITURICENSis,
ADVENTII METENSIS EPISCOPORUM ; GRIMALDI SANGALlENSIS ABBATIS, MILONIS MONACHI S. AMANDI,
iSONIS SANGALLENSIS MONACHI, GOTTESCHALCI HÆRETICI, ETC. ETC.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, 489, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127,

[ocr errors]

AUCTORUM ET OPERUM QUÆ IN HOC TOMO CXXI CONTINENTUR

RATRAMNUS CORBEIENSIS MONACHUS.
De prædestinatione Dei, ad Carolum Calvum libri duo.. . . . . . . . . . . . . . Col.
De eo quod Christus ex Virgine natus est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Corpore et Sanguine Domini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissertátio in librum de Corpore et Sanguine Domini, auctore J. Boileau, theologo Parisiensi
Contra Græcorum 0pp0sita libri quatu0r . . . . . . . . . •, • • • • • • • . • •
Epistola de cynocephalis (suo loco omissa)...._._..._..... ._._. ._._._. . . . . • • •

[ocr errors][ocr errors]

Bernardi Itinerarium in l0ca Sancta. . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • •
WANDALBERTUS PRUMIENSIS MONACHUS.
Wandalberti Martyrologium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- De Wita S. Goaris. . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • -
Appendix. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •

Liber adversus Græcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Bertramus in editionibus Sigeberti Gemblacensis, A praefalione Leonis Judæ, intepretis (d) Germanice

cap. 95, et ^y? Trithemium cap. 274, de S. E., et lib. ii, cap. 48, de illustribus Benedictinis, aliosque : etiam in primis editionibus libri de Coena Domini Bertramus : sed idem rectius Ratramnus appellandus, §;' nomine venit apud Anonymum Cellotianum;

lodoardum, iii, 15, Hincmarum, de Prædestinatione, cap. 5, tom. I, pag. 26, et contra Gottheschalcum, pag. 413, 438, 450; Lupum Ferrariensem, epist. 79; Anonymum Mellicensem, cap. 46; et in Sigeberti codicibus mss. Gemblacensi et Wallis Viridis, nec non in Codicibus librorum quos ipse composuit, aliis atque editionibus. Monachum Corbeiensem ordinis Benedictini fuisse, Hincmaro teste, convenit : Gallum natione, suspicio est, nec dubium est præpositum gessisse cœnobii 0rbacensis in diœcesi Galliæ Suessionensi. Jussus a Carolo Calvo, Galliæ ab anno 840 rege, et ab anno 875, 25 Decemb., ad 877, 6 Octobr., imperatore, de Sanguine et Corpore Christi quid sentiat significare, scripsit notissimum illum libellum de Corpore et Sanguine Domini, in quo diu ante Berengarium, Paschasii Radberti (a) sententiam et transsubstantiationis dogma perspicue refellit, argumentisque e sacra Scriptura et a sanæ rationis petitis judicio testimonia adjungit doctorum Latinæ Ecclesiæ : (b) Ambrosii, Augustini, Hieronymi, Isidori, Fulgentii, et quæ ex Sacramentario Gregorii Magni inter celebrationem S. Coenæ dici consueverunt. Ratramni nomen initio et fine libri annotatum Mabillonius (c) fatetur se reperisse in ms. Lobiensi annorum 800. Exstat etiam in alio non minus perantiqno Salmansweilano, et antequam an. 1532 ederetur, Ratramnum in præfatione ad libros de Veritate Corporis et Sanguinis Christi contra OEcolampadium, Colon. 1527, laudavit inter scriptores catholicos de illo argumento Joannes Fischerus, episcopus Roffensis. Prodiit primum Coloniæ 1532, 8°, apud Joannem Prael, sub titulo : « Bertramipresbyteri, ad Carolum Magnum imperatorem, » et cum

(a) Vetus scriptor Anonymus de Eucharistia a Ludovico Cellotio S. J. editus cum notis an. 1653. Mabillonius, sæc. iv, Benedictim.. parte ii, præf. p. 45, num. 83, et po$ 80 Itineris Germanici. Coiomes. pag. 668 seq. 0perum, ubi et de aliis codicibus mss.

(b) Inde Joannes Lampadius Bertramum inscripsit consensum Ecclesiæ de verbis S. Coenæ.

(c) Jacobus Basnage in Historia Ecclesiastica dogmatica, quam Gallice edidit, xvi, 7, tomo II, pag. 933; et cancellarius Tubingens. D. Christophorus Matthæus Pfaffius de S. Eucharistia adversus Ludovicum Rogerium, pag. 27 seq.

(d) Abraham Ruchat, tom. IV. Hist. de la Réfor— mation de la Suisse, pag. 207.

(e) Du Pin, tom. XIX, Biblioth. Eccles., pag. 68; Acta Eruditorum, an. 1687, pag. 43. Nouvell. Rép. Lettr., p. 125.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

eodem an. 1532, Tiguri. Deinde Latine iterum Genevæ, 1541, 8°, et in Microbresbytico an. 1550, atque Orthodoxographis prioris edit. an. 1555; et cum Paschasio Ratberto Coloniæ, 1531, 89, et in Guilelmi Feuguerci Opusculis Lugduni Batavorum, 1579, 8°,

et in Catalogo testium Veritatis edit. Sim. Goulartii, Genevæ, 1608, fol., et cum notis Joannis Lampadii, Bremæ, 1614, 89. Hinc, ut alias editiones Hendreichio pag. 543 notatas præteream, post Gallicas versiones an. 1550, 1538, 1560, 1619, 1653 etiam Latine et Gallice, Petro Allixio interprete, Parisiis an. 1672, 4°, et ex Jacobi Boilavii (e) versione Gallica, cum præfatione et notis, Parisiis, 1686, 12°, et Latine cum vindiciis adversus Joannem Harduinum (qui Ratramnum hæreticis (f) ascripserat) 1712, 12°, (g) Nec minus post versiones Belgicas, Roterod.

1610, Ultraject. {620; atque Anglicas (h) et cum

versione Anglica clarissimi Guilelmi Hopkinsii (i) canonici Worcestriensis, Londini, 1686, 129, 1688,

8°, cum eruditis de Ratramno et ejus doctrina, adversus Boilavium aliosque Romanæ Ecclesiæ docto

res, dissertationibus. Atque ex hac Anglica editione, præmissis etiam illis dissertationibus Gallice versis, libellus Ratramni Latine et Gallice, Amstelodami, 1717, 8o. Quanquam vero Joannes Scotus quoque, ejusdem Caroli Calvi jussu in eamdem sententiam librum de Corpore et Sanguine D omini scripsit, mire probatum Berengario : qui inter sanctos in quibusdam Martyrologiis iv. Idus Novembr. ascribitur: tamen verisimilius est, cum Berengarius illum coactus fuisset in concilio Wercellensi am. 1050, damnatum, comburere in concilio Romano an. 1059, intercidisse potius, quam contra fidem tot codicum, contra diversitatem genii scribendi, qui in Scoti scriptis deprehenditur, et contra alias rationes a viris doctis allatas, Ratramno huic, librum quem habemus, eripi, Scotoque (j) tribui debere, Scriptis prohibitis

C accensent Iridices Romanus, Tridentinus, Hispanicus

(f) In Dissertatione de Sacramento altaris, pag. 165, 193.

g) Journal des Savan ts, an. 1712, p. 646.

% Plurium Anglicarum versionum editiones exstare testis Caveus, qui erudite de hoc scriptore ad an. 840. Idem inter âlia notat Ælsricum in homilia Paschali ex Ratramno multa ad verbum repetisse quod ad oculum quoque Hopkinsius demonstravit

(i) Anton. Wood Athenæ Oxon. Tom. III, p. 1074.

(j) Ut a Petro de Marca Epist. ad Dacherium, an te tom. II Spicilegii, et novæ editionis tom. III, pag. 852, et ab Anselmo Parisio dissertatione adversus Allixium cap. ö, tom. IV. Perpetuité de la Foi, parte II, pag. 198 seq. Joanne Harduino, etc. Omitto sus piciones parum credibiles eorum qui auctorem comminiscúntur, vel antiquiorem multum, ut Prosperum, vel ducentis annis júniorem, et vel Berengarium. ipsum, vel ex ejus sectatoribus aliquem.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »