Obrazy na stronie
PDF
ePub

Praefatio.

A multis sacerdotibus jam pridem liber desiderabatur, in quo solitâ major offerretur copia precum, quae recitari possent ante et post missae celebrationem: ut earum et multitudine seligendi praeberetur facultas, et varietate orantis vitaretur taedium. Haud me latebat quidem, copiosissimam ejusmodi precum collectionem haberi in opere P. Boppert, cui titulus: „Scutum fidei"; novi tamen, minus convenire hoc opus majori numero sacerdotum, imprimis propter nimiam ejus amplitudinem molemque, qua pretium augebatur, impediebatur commodior usus. Porro cum meditationes in praedicto opere contentae vix cuiquam arriderent, et testimonia ex ss. Patrum scriptis ibidem apposita paucorum tantum inservirent usui: opus nec ingratum nec inutile reverendis confratribus meis sacerdotibus praestiturum me duxi, preces illic pro missae celebratione singulis diebus assignatas seorsum ederem; id quod in hoc libello feci: preces enim hîc oblatae non a me sunt compositae, sed ex „Scuto fidei" transscriptae. Meditationibus ibidem praemissis alias substitui, brevissimas tamen: cum, ne operis nimis augeretur volumen, tum, ut eorum quoque consuleretur necessitati et desiderio, quibus aut tempus. non suppetit, aut animus non est, prolixiores perlegere meditationes, quique proprias potius efformare, quam alienas sequi praeoptant cogitationes et affectus. Ita

si

tamen meditationum puncta, quae offero, puto esse comparata, ut, quamvis brevia, sufficientem nihilominus meditaturo praebere possint materiam 1.

[ocr errors]

Quod in appendice brevem meditandi methodum, praecipuorumque, qui in meditatione excitari et foveri solent, affectuum formulas addiderim, vitio mihi non vertetur. Hebdomadam eucharisticam ex Memoriali vitae sacerdotalis" adscribendam curavi, cum ob praeclarum, quo conscripta est, devotionis spiritum, tum ut eorum votis satisfiat, qui singularum virtutum actus ante vel post missam eliciendos separatim notatos desiderant. Orationes denique, quantum brevitatis ratio permisit, collegi indulgentiis ditatas, quae ad operis scopum facere videbantur.

Liber, quem offero, tribus tomis integrum comprehendet annum. Sequentur hunc primum tomum secundus ante Quadragesimam, tertius circa Pentecosten a. 1864, ita ut eo proximi anni ecclesiastici tempore, quo opus eis fuerit, lecteri benevolo praesto sint futuri. Secundo quoque et tertio tomo pro majore utentium commoditate eadem, quae huic primo apposita est, adjungetur appendix.

Accipe igitur, carissime confrater, libellum, ad promovendam Dei gloriam tuamque salutem conscriptum; et orationibus tuis ac sacrae in divino sacrificio offerendo memoriae commendatum, quaeso, habeas

Editorem.

1 Usui mihi fuerunt in concinnandis meditationum punctis meditationes, quas composuerunt Scotti, de Ponte, Avancinus, Lancicius, Tanner, Barxel, Médaille, Chevassu, Chaignon, aliique nonnulli hujusmodi libri.

Index.

Hebd. I. Adventus.

Dom. Jesus judex venturus
Fer. 2. Jesus divinus medicus

Fer. 3. Jesus magister noster

Fer. 4. De sapientia Dei

Fer. 5. De Christi erga nos amore

Fer. 6. Sacerdotis mali in judicio confusio.
Sab. Quam indignus sis s. communione

Hebd. II. Adventus.

Pag.

1

5

11

16

21

26

31

Fer. 4. Boni sacerdotes ministri pacis
Fer. 5. De incarnatione

Dom. De concipiendo desiderio Salvatoris
Fer. 2. Sacerdos exerceat virtutem spei
Fer. 3. Jesus pater noster

Fer. 6. Motiva ad zelum animarum inflammantia
Sab. Sacerdos mediator Deum inter et homines

[ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]

Hebd. III. Adventus.

Dom. De gratiarum actione post missam
Fer. 2. Jesus Deus absconditus

Fer. 3. Sacerdos et Angeli .
Fer. 4. De annuntiatione B. V.
Fer. 5. Sanctifica te

[ocr errors]

Fer. 6. De visitatione B. V.
Sab. De humilitate acquirenda

[ocr errors]

72

77

81

86

91

96

102

[blocks in formation]

Die 27. Dec. S. Joannes exemplar sacerdotis

147

mendus

Die 28. Dec. Patere et coropaberis cum ss. Inno-
centibus .

[ocr errors]

Dom inf. Oct. Nat. D. Jesus positus in ruinam

et resurrectionem

[ocr errors]

Die 29. Dec. Praesepe Domini
Die 30. Dec. Jesus Emmanuel
Die 31. Dec. De anno elapso

Die 1. Jan. Salus cur et quomodo operanda

Die 2. Jan. Jesus quomodo immolandus et su-

[ocr errors]

Die 3. Jan. De boni sacerdotis felicitate

Die 4. Jan Sacerdos debet crescere

151

155

159

164

168

172

176

[ocr errors]
[blocks in formation]

Die 5. Jan. Trade te providentiae divinae
Die 6. Jan. De ss. Magis

188

192

[blocks in formation]

Dom. I. post Epiph. Ubi Christus inveniatur
Die 10. Jan. Obedientiae sacrae fructus

[blocks in formation]

Fer. 4. De Angelo custode

Fer. 5. De missa ut sacrificio propitiatorio
Fer. 6. Christus comparatur agno

Sab. De praeparatione ad missam

Hebd. II. post Epiph.

[merged small][ocr errors]

Fer. 2. Praedicator aspiret sanctitatem

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

246

Fer. 3. Praedicator, qui paucos habet auditores
Fer. 4. Christus comparatur luci

Fer. 5. De peccato et ejus poena
Fer. 6. Recordare ordinationis tuae

249

253

256

259

[ocr errors]

263

266

269

Sab. Ad quid zelus domus Dei impellere sacer-
dotem debeat.

Hebd. III. post Epiph.

Dom. Malus sacerdos leprosus

Fer. 2. De sanatione pueri centurionis
Fer. 3. De tepiditate timenda

Fer. 4. De ambitione

[ocr errors]

Fer. 5. Sacerdos oret plus quam laici

Fer. 6. Sacerdos frequenter consideret passio-

nem D.

[ocr errors]

Sab. Christus pastor

nos oves

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

296

300

304

307

310

313

316

Hebd. V. post Epiph.

Dom. Ut possis coenare cum Christo: quid

agendum?

320

Fer. 2. De missa ut sacrificio latreutico
Fer. 3. De judiciis temerariis

[merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »