DE WERKEN VONDEL

Przednia okładka
1862
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 749 - Ay hoort hoe ze om genade schreeuwen, En strijcken vlag, en standertvaen. Dit heir, dat flus al 't eilant klemde, En blanck in 't harnas brieschte op strant, Staet uitgeplondert in het hemde...
Strona 652 - Den pijler van den Staet, de trouwste van uw leden, Die onvermoeit getrouw by 't lant heeft opgezet 360 Wat zy met zweet vermoght: die uit haer beurze redt Den nootdruft van den Staet, zoo menighwerf verlegen. Zy heeft, gelijck een zon, met haeren rijcken zegen Haer buren toegestraelt, gekoestert, en verwermt, In koele schaduwe elck gehanthaeft, en beschermt...
Strona 60 - t vier. Hy leeft in alle dingen. Zijn wezen kan alleen door alle wezens dringen. Zijn Godtheit is de geest, die 't al vervult in al, Wat uit den mengelklomp, niet by een wilt geval, 465 Maer naer heur vast besluit zijn
Strona 651 - Al wat ons dreighde is in zijn waterfchulp gekroopen. De weerelt is nu veil: men valle alom aen 't koopen, En aen 't verkoopen, aen 't bevrachten. Werckt, en wint.
Strona 192 - t steigrende geberght, Om 't snode volck, dat Godt door boosheit tergt. Hy snoof een' roock ten neuze uit in 't vergrammen. Zijn aengezicht ontstack, en stont in vlammen, En in een' brant van kooien, root van gloet. 40 Dus zette hy verbolgen zijnen voet In een karros van wolcken, om te daelen Van boven neer uit zijne goude zaelen. Een nevel zweefde om zijne voeten heen, En schaduwde zijn goddelijcke treên.
Strona 657 - Knoppen, Bloemen, Airen, Ooft, Ys, en Kegels, ziel en leven Op uw bladen weet te geven, Ja een...
Strona 768 - Fredrick, d'eer der bontgenooten. Hoe leeft hier Mars, in gout gedruckt, Gelijck hy smolt, van min verruckt, In haeren gloénden schoot gegoten!
Strona 37 - De treurstyl ... arbeit om de menschen weeck in den boezem te maecken, schildert de hartstoghten naer het leven af, leert naer voorvallende gelegenheit den toom des Staets vieren of aenhaelen, en elck zich zacht aen een anders ongeluck spiegelen.
Strona 781 - Yder neemt zijn' arbeit waer. Ginder vischt een uit den vyver Spartelvisschen onvermoeit. Herwaert toont u d'ossendrijver 83 WB VIII p. 635 vv 1—16. Hoe uw vee in 't grazen groeit, En van weelde springt, en loeit: Of de kudde volght den herder, En zijn rieten fluit wat verder, Daer de dau het gras besproeit. Lust u schaepemelck te slorpen, Lust u honigh, kaes, of room, Hart, of velthoen: hof en dorpen Zijt gy waert, en wellekoom. Yssel, Rijn, en Veluwzoom Zien u vliegen, als met vloglen, Heet op...
Strona 646 - Ten daecke uitschreit, of op een karnemelckvat drijft. Voorzichtigheit ziet uit, brengt, zonder eens te wijcken, De zoden by der hant, worpt dammen op, en dijcken. Zy houdt een' bergh van steen en rijs en paelen reedt, En wat de noot vereischt.

Informacje bibliograficzne