De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door J. van Lennep, Strona 33,Część 7

Przednia okładka
1862
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 643 - Al wat ons dreighde is in zijn waterfchulp gekroopen. De weerelt is nu veil: men valle alom aen 't koopen, En aen 't verkoopen, aen 't bevrachten. Werckt, en wint.
Strona 741 - Ay hoort hoe ze om genade schreeuwen, En strijcken vlag, en standertvaen. Dit heir, dat flus al 't eilant klemde, En blanck in 't harnas brieschte op strant, Staet uitgeplondert in het hemde...
Strona 60 - t vier. Hy leeft in alle dingen. Zijn wezen kan alleen door alle wezens dringen. Zijn Godtheit is de geest, die 't al vervult in al, Wat uit den mengelklomp, niet by een wilt geval, 465 Maer naer heur vast besluit zijn
Strona 192 - Hy fnoof een' roock ten neuze uit in 't vergrammen. Zijn aengezicht ontftack, en ftont in vlammen, En in een' brant van kooien, root van gloet. 40 Dus zette hy verbolgen zijnen voet In een karros van wolcken, om te daelen Van boven neer uit zijne goude zaelen. Een nevel zweefde om zijne voeten heen, En fchaduwde zijn goddel ijcke treên.
Strona 16 - t achterste verschiet voor ons gezicht, 't Gelyken van dees beide is van een groot vermogen. De dwergh vergroot den reus, de hut een hoogh gesticht. Dus baert de schilderkunst ook zoons van duisternissen, 10 Die gaerne in schaduwe verkeeren, als een uil. Wie 't leven navolght kan verzierde schaduw missen, En als een kint van 't licht gaet in geen scheemring schuil. Hy schildert zonder schim en schaduw.
Strona 649 - Knoppen, Bloemen, Airen, Ooft, Ys, en Kegels, ziel en leven Op uw bladen weet te geven, Ja een...
Strona 644 - Den pijler van den Staet, de trouwste van uw leden, Die onvermoeit getrouw by 't lant heeft opgezet 360 Wat zy met zweet vermoght: die uit haer beurze redt Den nootdruft van den Staet, zoo menighwerf verlegen. Zy heeft, gelijck een zon, met haeren rijcken zegen Haer buren toegestraelt, gekoestert, en verwermt, In koele...
Strona 760 - Fredrick, d'eer der bontgenooten. Hoe leeft hier Mars, in gout gedruckt, Gelijck hy smolt, van min verruckt, In haeren gloénden schoot gegoten!
Strona 735 - Wat baeten magazijnen, zwanger Van al verslindend nootgeweer? Wat magh het baeten dat men langer Met vlaggen van den leeu braveer', Zoo 't leeuwenhart begint te flaeuwen, En voor 't geloey van stieren zwicht? Wat baeten hem gebit, en klaeuwen, Indien hy slaept in zijnen plicht? Athene, sloop uw houte veste, Geboort met macht van grof geschut: Geef Xerxes al uw recht ten beste : Gereede voorraet is onnut, Ten zij men 't zeerecht pass
Strona 615 - De hemel, nu verzoent, bestelle 't volck een' wachter, Die Mars geketent hou, zoo laet hy nimmer achter Zijn' rugh een woestyny, en plat getreden gront, Daer 't heir een paradijs van weelde voor zich vondt.

Informacje bibliograficzne