Obrazy na stronie
PDF
ePub

INSTRUCTIO DE SCHOLIS PUBLICIS AD EPISCOPOS AMERICAE

SEPTENTRIONALIS FOEDERATAE,

PAG.

279

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

INSTRUCTIO S. R. U. INQUISITIONIS DE SECTA MASSONUM,.
INSTRUCTIO S. CONGR. DE PROP. FIDE CIRCA CAUSAS CLERI-
CORUM,
INSTRUCTIO S. Congr. de Prop. Fide DE COMMISSIONE INVES-

282

.

287

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

RESPONSIO S. CONGR. DE PROP. FIDE AD DUBIA CIRCA COM

MISSIONEM INVESTIGATIONIS,

296

INSTRUCTIO S. CONGR. DE PROP. FIDE SUPRA SUSPENSIONIBUS
EX INFORMATA CONSCIENTIA,

298

[ocr errors]
[ocr errors]

INDEX, .

301

[merged small][graphic][subsumed][subsumed][merged small]

DEI ET APOSTOLICA E SEDIS GRATIA ARCHIEPISCOPUS BALTIMORENSIS ET DELEGATUS APOSTOLICUS,

Omnibus Metropolitis, Episcopis, Vicariis Apostolicis, Abbatibus, ceterisque Synodalibus, sive qui adfuerint Plenario Concilio Baltimorensi Tertio, sive qui legitime abfuerint:

SALUTEM IN DOMINO.

Decreta Concilii Plenarii Tertii mensibus Novembris et Decembris anni MDCCCLXXXIV Baltimorae habiti, uti nostis, Romam misimus recognoscenda et auctoritate Sedis illius, in qua Petrus Apostolorum Princeps adhuc vivit et praesidet, emendanda siqua inessent quae emendatione indigerent. Qua in re neque novum aliquod aut insolitum egimus, neque pietati tantum Vestrae et Nostrae morem gessimus; sed Ecclesiae id omnino jubentis legibus obsecuti sumus.

Meministis sane quanta diligentia in Concilio illo congregati perpendistis, quanta animorum conjunctione constituistis ea omnia quae ad Ecclesiarum nostrarum incolumitatem, utilitatem et incrementum apta et commoda viderentur. Iam vero quod non sine maxima Nostra Vestraque omnium laetitia dici potest, pro comperto habere licet, Vos tantae sollicitudinis, concordiae et prudentiae, qua Ecclesiarum et gregum Vestrorum bono consuluistis, fructum amplis

simum tulisse. Cum enim Concilii decreta Eminentissimi Patres Sacro Consilio Christiano Nomini propagando praepositi accurata et diligenti inquisitione expendissent, nonnullasque emendationes ac modificationes adjecissent, eadem ut ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observentur recognoverunt. Decretum hac de re, quod SS. Dominus Noster post relationem Secretarii ejusdem Sacri Consilii expediri jussit, ad manus Nostras pervenit, et in archivo hujus Nostrae Metropolitanae Ecclesiae asservatur.

Nos igitur ea, qua tanquam Delegatus Apostolicus pollemus, auctoritate Decreta a Patribus Concilii Plenarii Baltimorensis Tertii lata et a Sancta Sede recognita promulgamus per hasce praesentes, et pro rite promulgatis haberi volumus; et ab omnibus quorum interest inviolate servanda declaramus.

Declaramus insuper decreta omnia Concilii statim ab hac promulgatione vim suam et robur habere, plenariosque et integros sortiri effectus, quin ulteriori promulgatione opus sit, prout in Titulo Ultimo Concilii statuitur. Volumus tamen juxta ejusdem tituli tenorem, ut in Synodis Provincialibus et Dioecesanis post hanc Nostram promulgationem quamprimum habendis ad majorem cautelam et solemnitatem denuo promulgentur, simulque media idonea provideantur, quibus efficaciori eorundem executioni melius consulatur. Datum ex aedibus nostris, Baltimorae, in festo Epiphaniae Domini, Anno Salutis MDCCCLXXXVI.

JACOBUS GIBBONS,

Archiepiscopus Baltimorensis
Delegatus Apostolicus.

GEORGIUS G. DEVINE, Cancellarius.

DECRETUM RECOGNITIONIS CONCILII

PLENARII BALTIMORENSIS TERTII.

Ex quo Concilium Plenarium Secundum Baltimorense habitum fuit, Catholica Ecclesia in Foederatis Americae Septentrionalis Statibus majora coepit incrementa ac fidelium numerus mirum in modum excrevit. Plures Sedes Episcopales ac novae Provinciae Ecclesiasticae erectae; strenua Episcoporum opera sacrae aedes aedificatae, ex quibus aliquae magnitudine et splendore cum insignioribus facile comparantur; plurimaque alia publicae beneficentiae Instituta exorta, tum calamitatibus sublevandis, tum inopiae sustentandae, tum deviis ad rectum justitiae tramitem reducendis. Ad haec plurimae religiosae Congregationes ubique diffusae, quae clero saeculari zelo valde commendabili praedito et arduis laboribus distento, manus auxiliatrices magna cum utilitate praestant. Enim vero SSmus. Dominus Noster Leo divina providentia PP. XIII. qua sollicitudine omnibus universi orbis ecclesiis novat operam, ad hanc lectissimam dominici gregis partem oculos convertit eo consilio, ut illius Praesules ad novam Plenariam Synodum habendam invitaret, in qua, spectata praesenti Christianitatis illius conditione, ad res ecclesiasticas ordinatius evolvendas ac regendas opportuna ederentur decreta. Cum itaque jam omnia ad illam celebrandam necessaria ac peropportuna praesto essent mense Novembri 1884 Archiepiscopi omnes et Episcopi Baltimoram convenerunt ac praeside ex Apostolica Delegatione Rmo. D. Jacobo Gibbons, Archiepiscopo Baltimorensi, Sacra Synodus solemniter habita fuit, et indefesso Patrum labore quamplurima tum ad ecclesiasticam disciplinam firmandam, tum ad abusus evellendos, tum ad catholicae juventutis sive laicae sive clericalis institutionem fovendam, tum ad Episcoporum electionem ac rerum temporalium administrationem magis magisque ordinandam, tum denique ad fidem conservandam et dilatandam valde utilia constituta, eaque omnia ad hanc Sacram Congregationem, ut ejus examini subjicerentur, transmissa sunt. Itaque Emi. Patres Sacro Consilio Christiano Nomini

« PoprzedniaDalej »