Obrazy na stronie
PDF
ePub

קיב כיו לפנים הארץ יסדת ומעשה ידך שמים :

כזי המה יאבדו ואתה תעמוד וכו : כ"ט ואתה

ושנותיך לא יתמו וכו' :

והוא הקב"ה קרא שם הילד שר שלום ואמר הנביא זאת על יחזקיה מלך יהודה : לפי שבימי מלכותו היתה תשועה גדולה לישרץ שהכה מלאך ה' במחנה סנחריב מלך אשור בבואו לירושלם למלחמה קיפיהי אף איש גבורי חיל ובאו אמר שהנס גדול היה ר"ל מפלת מחנה ה'ניל

הנזכרת בפסוקים הקדומים יהיה בזכות הילד הנולד לנו : והבן הזה הוא כבר נתן לנו כי במלון אחז היה חזקיהו בנו בן טי שנם כאשר אמת זה הפי נודע במקומו מהפסוקים הקודמים והסמוכים לפסוק כי ילד ילד לנו וכר ומה שנאמר ויקרא שמו פלא יועץ \ גבור אבי עד שר שלום : ריל הקביה הוא פלא יועץ \ ואבי עד הוא קרא שם הילד זה שר

כלומר לפי שיהיה שלום לישרץ בימיו וצו הכנויים בא יתברך נאמרו ומורים על דבר חזקיה שהפלא עמו בהשמש ששבה אחורנית

שלום :

you, whether the Son of Man can be called Wonderful, Counsellor, the mighty God, the everlasting Father? For Isaiah says, xl. 25. “ To whom then will ye liken me, or shall I be equal ? saith the Holy One ?Therefore, says David, Psa. lxxxvi. 10. - For thoù art great, and doest wonderous things: thou art GOD alone." Ib. lxxvii. 14. 6 Thou art the God that doest wonders : thou hast declared thy strength among the people.” Isa, xxviii. 29. “ This also cometh from the LORD of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. God is the Almighty, as David says, Psa. Ixxxix. 14. “ Thou hast a mighty arm; strong is thy hand, and high is thy right hand. The everlasting Father, as in Psa. cii. 25 and 26. “Of old hast thou laid the foundation of the earth; and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure; yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed.”

God called this child the Prince of Peace. The prophet said this relative to Hezekiah, king of Judah, in whose reign a great miracle occurred to Israel, they obtaining a glorious victory over the Assyrians, when the Angel of God slew one hundred and eighty-five thousand of the king's bravest men.

This miraculous deed, says the prophet, was in consequence of the merits of this בשבילו : יועץ עיש שעצת ה" קמה ועצת סנחריב הופרה : א גבור ה" כי איע"פי שבא סנחריב

בחיל גדול הוא יתי הראה כחו וגבורתו עליהם

וברגע קטנה הכה את מחנהו כלם פגרים מתים : אבי עד שהוא ית" קיים לעד ולעולם ובידו נפש כל חי כרצונו להוסיף או לגרוע כמו שהוסיף לחיי חזקיה טושנה על שנותיו : הפירוש זה אמת ויישר הוא ולא כמו או המתייחסום כח וגדולות

:

הבורא יתברך לבשר ודם אשר כונן להשחית:

ועליהם אמר ישעי' מי יחי וצ מי תדמיון V

מה דמות תערכו לו וכו' : כה וצ מי תדמיוני

ואשוה יאמר קדוש : כו' שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אה המוציא במספר צבאם לכלם בשם

יקרא וכו': ולפי האמת לא יסבול שום דעה

:

לדמות ילוד אשה למי שאמר והיה העולם ומה

אונש כי יזכה וכי יזכה ילוד אשה לקרא שמו א

child, as mentioned in the above texts; and this son is already given us.

- Unto us a son is given ; for when Ahaz reigned, Hezekiah's son was 9 years old ; which truth is fully explained in the text before quoted, namely,

6 For unto us a child is born." The above quoted text says, " And his name shall be called Wonderful, Counsellor, the inighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace:”, whereby God alone is meant, who is Wonderful, Counsellor, the mighty God, and the everlasting Father. The name of the child, God called the Prince of Peace ; for during its life time there should be peace in Israel.

All the other attributes are meant upon God, and are explained as follows: Wonderful, for God shewed the wonder to king Hezekiah that the sun went backwards : Counsellor for God's advice was affirmed, and that of Sanherib annulled : the mighty God, for San. herib armed himself with a great army, and God with his Almightiness slew them in a moment : the everlasting Father, for he exists for ever, and the life of all living is in his hands, either to increase or decrease their years, as we find that he prolonged the life of Hezekiah 15 years. Thus have I given you the true sense of these expressions, and with safety may I declare the explanations of the Sophists are false.

Isaiah says, xl. 18. To whom then will ye liken God? or what likeness will ye

גבורו ואבי עד מאחר שאפילו בקדושין לא יאמין

ושמים לא זכו בעיניו איוב טוף ידי: ודוד אמר

תהלים פטי מח' מי גבר יחיה ולא יראה מות :

וכן אף לדבריהם שמפרשים עליו אבי

עד הלא ידוע שלא חי לחצי ימיו : ואיך לפרוש

עליו שר שלום הלא הוא בעצמו העיד באמרוּ

באגי לא באתי לשום שלום בארץ כי אם חרב :

ואם תאמר הלא נאמר תיכף אחר ילד יולד לנו בישעי' טי ו. למרבה המשרה ולשלום אין קץ ואם כדבריך שער יחזקיה נאמרה הלא קץ למלכותו : לכן תדע כי הדבר זה נאמר על הפלגה כמו שתמצא הלשון זה כמה פעמים בתנ"ך כמו ישעי' הי זי ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה

:

לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה

למרכבותיו וכן קהלת די חי יש אחד ואין שני גס

« PoprzedniaDalej »