Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small]

זה

השער לה' צדיקים ובעלי האמונה יבואו בו :

ספר מלחמות האמונה ותשובת הנצחון על דברי הכופרים ואפיקורסים

נעשה מאת המחבר

צבי הירש בן מוה' שמעון זצ"ל מיק לעסלה במדינת פרייסין

בא לשס קנאת אמונתו

אמונת ישר) וליישר הדרך לאותן שמבקשים להלוך בנתיבת האמת של חיים הנצחי והי יזכינו לראות בנחמות ציון וירושלים

אמן :

חלק א

היום יום גי טיוב סיון לפרט הינה אנכי שלח לכם את אליהו הנביא לפני

בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם:

בלונדן :

PRINTED FOR THE AUTHOR,
By F. Kiernan, 31, Camomile Street, Bishopsgate.

A. N. 5583.

[ocr errors]
[ocr errors]

צעיר אנכי לימים מלהראותי אחי ומי אנכי אשר אעלה על במתי עב ואדמה לגדולים וחכמים המחברים ספרים ומלבם יוצאים מלין והנה אנכי מחמת כאבי נצח אשׁר היא בוערות בקרבי כאש חמתי בראותי את המעשים אשר נעשה תחת השמש : זה ענין הבל ורעות רוח :אילו מעשה הכופרים שעזבו מקור מים חיים את ה' ותורתו ואמונתו ופרקו עול שמים מעליהם : וכל זאת איננו שוה להם לא הציבו משחית לשור כשך יקושים ללכוד אנשים וחומרים לדמם ולהפילם שחת עמהם: בחקקים חקקי און ומכתבין עמל ומרפים ירי עם הי בחשבם להפר את הברית אשר כרת הר את אבותינו ברית עולס : ומבקשים להפר את מחשבות ה' אשר יעץ עלינו : ורוצים להטות מדין דלים אותן שאינם מבינים בלשון הקודש ובפרט במדינה זו כי ביערה רוב בני המדינה מגדלים בניהם בלימוד כתב ולשון ענגליש ומניחים את העיקר בלשוננו הקדושה: אך עוסקים כל היום מבקר עד ערב בלשון נכרי : ע"כ אינם יכולין להשיג האמת מספרי הקדושים אשר נתונים בידינו

[ocr errors]

:

PREFACE

INCOMPETENT as I am to offer a Work to the notice of my Brethren, conscious that I shall subject myself to a disadvantageous comparison with many wise and eminent authors, yet, when I behold the works of folly produced in this sublunary world by those who not only profane God, forsake his laws and cast away from them his holy-commandments; but endeavour to ensnare men's hearts by disseminating false and pernicious doctrines, which contaminate the mind of the chosen people of the LORD, and subvert the everlasting covenant which HE has made with them; whilst they mislead those who do not understand our holy language, particularly in a country like this where, alas! our sacred language is neglected, and the education of youth confined to their native tongue only, by which they are rendered incapable of seeking and discovering the truth of those sublime writings which our ancestors have handed down to us; and if ever they desire to obtain the light of truth, they have no other means to arrive at it but by the aid of the English Bible-in which, however, they are unable to find, what is wholly satisfactory to

:

:

מאבותינו ואס לעתים מתאויס תאוד לדעת האמת אזי המה מביטים ביתיניך ענגליש: אך לא יודעים איה למצוא המקום מנוחה הנכונה להרגיע את נפשם : לכן אינם יודעים מה להשיב על תוכחתן ועדיין לא מצאו מענה לדברי הכופרים והפיקורסים: ועד עכשיו המה עודנה פוסחים על שתי הסעיפים : והכופרים מראיס ראיות וסברות לשקריתם ולפחזותם מית"נ"ך בלשון הקדש באמרם שכל תקותינו על הגאולה לריק היא: ומבקשים להתעות אתנו מדרך החיים :

עין יעצו תועבות לבם לכתוב לקרובים ולרחוקים ככל תועבתיהם ומגדפיס את הים חיים ותורתו ואפנה על ימין ואין איש: וגם על שמן ואין שום מענה להם: עקב אומרים הכופרים כינים אנחנו ואמת אתנו : והמכשול זה הולך ורב מיום ליום ; לכך נתתי את לבי לחקור במכתבס ולא מצאתי שום טעם ולא ריח בכל דבריהם; אך שקר וכזב כל דבריהם כאשר אוציא א"ה כל דבר ואברר הכל ברור כשמש :

וכונתיהם אך לממון המה אורבים בחמדס להשביעם צמאם מתאות העולם יעל אה פרצו גדר העולם : ואנכי הקיצותי על זאת וראיתי שאין קול ואין עונה להם: גלל דא אמרתי יעבור עלי מה אכה גם אני ואלקטה ואספתי באמרים אחרי הקוצרים ובטוח אני בצהי חסדי שיעזרני ויעמוד לימיני ולא

:

« PoprzedniaDalej »