Obrazy na stronie
PDF
ePub

ופירוש זה ברור בטעמים ולא כאותן שמפרשים הפסוק הנ"ל לדבר רחוק וזה בלי

טעם וריח :

וכמו כן ראיתי במכתב אחד שמפרש בישעי' טי וי כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ \ גבור אבי עד שר שלום : זי למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה וגו' :

ומפרש על אותו שאומרים עליו משיח אך אין אמת הדבר : כי איך יסבול דעת אדם לייחוס כל הגדולות והנוראות הצה לילוד אשה עיז נאמר בישעי' מי כה' וצ מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש וכו' : היתכן לקרא לבשר ודם פלא יועץ \ גבור אבי עד: ומי הוא העושה נפלאות גדולות! אתה אהים לבדך: תהלים פיו י וכן תהלים עזי ידי אתה הצ עושה פלא

והוא הפלא עצה הגדיל תושיה ישעי כחי כטי הוא א גבור שנאמר תהלים פטי ידי לך זרוע עס גבורה וכו' : ואבי עד שנאמר תהלים

jashub thy son,” which shall serve as a token and proof to the ten tribes ; namely, that they should remain in captivity whilst Judah and Benjamin return from Babylon. This shear signifies remain, and jashub, return; therefore, said the prophet Isaiah, viii. 18. Behold, I and the children whom the Lord hath given me, are for signs and for wonders in Israel, from the LORD of Hosts.”

Kind reader, what is your opinion of this suitable and pure explanation ? Surely you must give it a preference to that of the Sophişts, who decipher all this with not alone deviating from every veracity, but even to subjects without any foundation whatever. But if you are yet unbelieving, I beg your patience and attention and you shall be confirmed.

I have also read the Sophists exposition of the following text: Isa. ix. 6 and 7. “For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder ; and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice," &c. These texts, like all the others, they interpret and maintain is meant upon the Messiah. Give me leave to ask

קיב כיו לפנים הארץ יסדת ומעשה ידך שמים :

כזי המה יאבדו ואתה תעמוד וכו : כ"ט ואתה

:

ושנותיך לא יתמו וכו':

והוא הקב"ה קרא שם הילד שר שלום ואמר הנביא זאת על יחזקיה מלך יהודה : לפי שבימי מלכותו היתה תשועה גדולה לישרץ שהכה מלאך ה' במחנה סנחריב מלך אשור בבואו לירושלם למלחמה קיפיה אף איש גבורי חיל ובאו אמר שהנס גדול היה ר"ל מפלת מחנה ה'ניל

הנזכרת בפסוקים הקדומים יהיה בזכות הילד הנולד לנו : והבן הזה הוא כבר נתן לנו כי במלון

אחז היה חזקיהו בנו בן טי שנם כאשר אמת זה

הפי" נודע במקומו מהפסוקים הקודמים והסמוכים לפסוק כי ילד ילד לנו וכו ומה שנאמר ויקרא שמו פלא יועץ א גבור אבי עד שר שלום : ריל הקביה הוא פלא יועץ \ ואבי עד הוא קרא שם הילד זה שר

כלומר לפי שיהיה שלום לישרץ בימיו וצו הכנויים בא יתברך נאמרו ומורים על דבר חזקיה שהפלא עמו בהשמש ששבה אחורנית

שלום :

or shall

you, whether the Son of Man can be called Wonderful, Counsellor, the mighty God, the everlasting Father? For Isaiah says, xl. 25. “ To whom then will ye liken me, I be equal ? saith the Holy One?” Therefore, says David, Psa. lxxxvi. 10. “ For thoù art great, and doest wonderous things: thou art God alone." Ib. lxxvii. 14. - Thou art the God that doest wonders : thou hast declared thy strength among the people.” Isa. xxviii. 29. “ This also cometh from the LORD of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. God is the Almighty, as David says, Psa. Ixxxix. 14. “ Thou hast a mighty arm; strong is thy hand, and high is thy right hand.” The everlasting Father, as in Psa. cii. 25 and 26. “Of old hast thou laid the foundation of the earth; and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure; yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed.”

God called this child the Prince of Peace. The prophet said this relative to Hezekiah, king of Judah, in whose reign a great miracle occurred to Israel, they obtaining a glorious victory over the Assyrians, when the Angel of God slew one hundred and eighty-five thousand of the king's bravest men.

This miraculous deed, says the prophet, was in consequence of the merits of this בשבילו : יועץ ע"ש שעצת ה" קמה ועצת סנחריב

הופרה : צ גבור ה" כי אע"פ שבא סנחריב

בחיל גדול הוא ית" הראה כחו וגבורתו עליהם

וברגע קטנה הכה את מחנהו כלם פגרים מתים : אבי עד שהוא ית" קיים לעד ולעולם ובידו נפש כל חי כרצונו להוסיף או לגרוע כמו שהוסיף לחיי חזקיה טוף שנה על שנותיו : הפירוש זה אמת

ויישר הוא ולא כמו צו המתייחסום כח וגדולות

הבורא יתברך לבשר ודם אשר כונן להשחית :

ועליהם אמר ישעי' מי יחי וצ מי תדמיון V

מה דמות תערכו לו וכו' : כה וצ מי תדמיוני

ואשוה יאמר קדוש : כו' שאו מרום עיניכם וראו

מי ברא צה המוציא במספר צבאם לכלם בשם

יקרא וכו': ולפי האמת לא יסבול שום דעה

לדמות ילוד אשה למי שאמר והיה העולם ומה

אונש כי יזכה וכי יזכה ילוד אשה לקרא שמו ל

« PoprzedniaDalej »