Obrazy na stronie
PDF
ePub

פרק שלישי

דברים יחי טוף נאמר נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אהיך ציו תשמעון וכו" : הנוצרים מפרשים הפסוק הינ"ל שמשה היה ניבא עליו שהם קוראים אותו משיח וצוקי וטעותם נראה לעין כל שלא היה כוונת משה

:

עליו בפסוק זה

א כי משה אמר נביא מקרבך

מאחיך כמוני :

והם אומרים עליו משיח ב"

משה אמר מאחיך והמה אומרים מרוח : ומשה אמר כמוני והם אומרים עליו אוקי

:

ע"כ תועים המה בדרך הפשט כי זה הפירוש

הנכון : בהיות שקרבו ימי משה למות כדכתיב במדבר כזי יבי ויאמר ה' צ משה נעלה & הר העברים וכו' : יג" ונאספת \ עמיך גם אתה

כאשר נאסף אהרן אחיך : וכן שנית במדבר לאי אי וידבר ה', משה לאמר נקום נקמת

SECTION III.

1

ور

[ocr errors]

“ The Lord thy God will raise up unto thee a
Prophet from the midst of thee, of thy brethren,
like unto me; unto him ye shall hearken," &c.
(Deut. xviii. 16.); which verse the opponents to
Judaism explain, namely, that Moses predicted
this upon Jesus, who is named therein as the
Messiah and God. Their error is too gross to
pass unnoticed, even by the less informed;
Moses never thought of him in this text. First,
Moses said, “a Prophet from the midst of thee, of
thy brethen, like unto me ;” and they sustain, that
it is the Messiah. Secondly, Moses says “ of thy
brethren," and they say the Holy Ghost. Thirdly,
Moses
says,

“ like unto me;" and they say, a Trinity. So that they counterfeit the whole exposition of this text; the true sense of it is in the following manner : When the last days of Moses drew nigh, as in Numbers, xxvii. 12 and 13. " And the LORD said unto Moses, get thee up unto the mount Abarim: And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered.” Ib. xxxi. 1. “ And the LORD spake unto Moses, saying, avenge the children of Israel of the

בני ישרא מאת המרינים אחר תאסף צ עמיך וגו" :

ומשה אמר לפניו יתברך במדבר כזי יו" יפקוד הי הי הרוחות לכל בשר איש על העדה : יזי אשר יצא לפניהם ואשר יבוא ! אחריהס

ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה וכו': יחי ויאמר ה' צ משה קח את יהושע בן נון וכו': וכשעמדו ישר\ .לפני הר סיני ושמע

מפי הגבורה רק שני דברים הראשונים : אמרו צ משה דבר אתה עמנו ונשמעה וצ ידבר אהים עמנו פן נמות : שמות ה" כיד : וכן אמר להם משה דברים ה כדי ותאמרו הן הראנו ה' אהינוּ וכו': כ"ה ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול הי אהינו עוד ומתנו : כו וישמע ה' את קול דבריכם וכו" : ויאמר הטיבו כל אשר דברו וגו' : וכמו כן דברים יחי טו" יז" ואמר ה' צי הטיבו אשר דברו וכו' : כלומר הטיבו בדבר זה לכן אמור להם : יחי נבא אקים להם מקרב אחיהם (בלומר בכל דור) כמון (ר"ל כמשה) ונתתי דברי

ور

Midianites ; afterwards shalt thou be gathered unto thy people;” and Moses intimated to God, Numb. xxvii. 16 and 17. “ Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation; which may go out before them, and which may lead them out, and which may bring them in; and that the congregation of the Lord be not as sheep which have no shepherd,” &c. Ib. 1S. 6 And the LORD saith unto Moses, take thou Joshua, the son of Nun, a man in whom is the spirit, and lay thine hand upon him,” &c.

When Israel stood before the holy mount Sinai, and heard the first two commandments out of the mouth of their Mighty, Exodus, XX. 19. “ And they said unto Moses, speak thou with us lest we die." Deut. v. 24 and 25. “ And ye said, behold the LORD our God hath shewed us his glory and his greatness," &c. “ Now, therefore, why should we die! for this great fire will consume us, if we hear the voice of the Lord our God any more,” &c.

Ib. 28. “ And the Lord heard the voice of your words, when ye spake unto me; and the LORD said unto me, I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken unto thee: they have well said all that they have spoken;" (namely, they have well said, therefore say to them) thus, Ib. xviii. 15. “ The Lord thy God will rise up unto thee a Prophet from the midst

בפיו ודבר איהם את כל אשר אצונו וכו : אכן ראה בעיני שכלך שהקב"ה הבטיחם לישר) שלא יצטרכו לשמוע את אשר יצוה להם מפיו יתברך : כאי עי' הנביאים שיקים הי להם ואיך יסבול דעת אדם לפרש מילת כמוך להיות גדול ממנו : הלוא טעות גמור היא: ואם זה כמוך כמשה : הלא אפילו בכל הגדולת והנוראות שעשה משה לעיני ישר) על פי הי ובכל זאת לא היה מתייחס

הכח לעצמו

כאי לה' לבדו כדכתיב במרבר

יו" כחי ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים הצה, כי לא מלבי וכו" :

וכן דברים כט" ב" ויקרא משה V כל ישרא ויאמר אהים אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם בארץ מצרים וכו' ועתה כי נראה מכל זאת שמשה לא היה מייחס שוס כח המעשה לעצמו ואיך ייחס כח צוהות להנביא ממילת כמוני :

אני היתכן לפרש ולייחס להנביא פלא יועץ א גבור אבי עד וכו' : עכו תדעו באמת שאין פתרון הכתוב זה לא על משיח

« PoprzedniaDalej »