L'Art poétique de Boileau: Suivi de l'Épître aux Pisons (Art poétique) d'Horace et d'une Anthologie de la poésie préclassique en France (1600-1670) ...

Przednia ok³adka
Union générale d'éditions, 1966 - 303
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy siê wykrywaæ i usuwaæ fa³szywe tre¶ci

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Boileau ou lordre des Mots par François
7
LART POÉTIQUE DE BOILEAU
21
Technique du métier décrivain
75
Prawa autorskie

Nie pokazano 11 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne