Obrazy na stronie
PDF

HISTORYA

PRAWODAWSTW SŁOWIAŃSKICH.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Z rękopisów i druków zupełnie nowo przerobione, i na sześć tomów

· podzielone.

WYDANIE DRUGIE.

TOM IV.

OBEJMUJE PRAWO POLITYCZNE SŁOWIAN W PRZESTWORZE

XIV-XVIII WIEKU ROZWINIETE.

Croanging

W WARSZAWIE.

NAKŁADEM AUTORA.
W Drukarni Karola Kowalewskiego, ulica Królewska Nr. 1063.

[blocks in formation]

Wolno drukować: Z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy.

W Warszawie dnia 9 (21) Sierpnia 1861 r.

Starszy Cenzor, F. SOBIESZCZAŃSKI.

APR 2 0 1939

PRZEDMOW A.

[ocr errors]

ydając tom czwarty, miło mi podobnemi, co przed dwudziestą siedmią Jaty, słowami i w tymże samym miesiącu, przemówić do czytelnika, ażeby mu o związku historyi politycznej a prawodawstwa znowu napomykając, przypomnieć oraz zachodzący między obiema związek, przywieść na pamięć ważne obu wpływy na wyrozumienie ducha narodowych dziejów, tudzież upewnić o tém, że wiedzę obu lączyć powinien, kto pragnie odgadywać uplynione wieki, i wnioskować o : tém, co, jak, i dla czego tak było.

Zwyczaj i ustawa, których rozpoznaniem zajmuje się głównie historya prawodawstw, przedstawiają się w dziejach niby ciało ognia pełne, którego dotykając się mędrzec, wyprowadza z niego iskrę chroniącą od pioruna; nieuk zaś, a do tego zły człowiek, roznieciwszy płomień, sprowadza na kraj nieszczęścia, i wy

« PoprzedniaDalej »