Obrazy na stronie
PDF
[graphic][subsumed][subsumed]
[graphic][merged small][merged small]

Wańamę c^llcraiiiirit iHaricjuiuskifflit.

. Z rękopisów i druków zupetnio nowo przerobione, i na sześć tomów

podzielone.

WYDANIE BEUGIE.

'TOM IV.

OBEJMUJE PRAWO POLITYCZNE SŁOWIAN W PRZESTWORZE
XIV—XVIII WIEKU ROZWINIĘTE.

W WAESZAWIE.

NAKŁADEM AUTORA.

W Brakami Karola Kowalewskiego, ulica Królewska Nr. 1065.

1863.

Wolno drukować: Z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy.

W Warszawie dnia 9 (21) Sierpnia 18C1 r.

Starszy Cenzor, F. Sowf.skczański.

[ocr errors]

PRZEDMOWA

W

T T ydając tom czwarty, miło mi podobnemi, co przed dwudziestą siedmią Jaty, słowami i w tymże samym miesiącu, przemówić do czytelnika, ażeby mu o związku historyi politycznej a prawodawstwa znowu napomykając, przypomnieć oraz zachodzący między obiema związek, przywieść na pamieć ważne obu wpływy na wyrozumienie ducha narodowych dziejów, tudzież upewnić o tem, że wiedzę obu łączyć powinien, kto pragnie odgadywać upłynione wieki, i wnioskować o tem, co, jak, i dla czego tak było.

Zwyczaj i ustawa, których rozpoznaniem zajmuje się głównie historya prawodawstw, przedstawiają się w dziejach niby ciało ognia pełne, którego dotykając się mędrzec, wyprowadza z niego iskrę chroniącą od pioruna; nieuk zaś, a do tego zły człowiek, roznieciwszy płomień, sprowadza na kraj nieszczęścia, i wy

« PoprzedniaDalej »