Obrazy na stronie
PDF

DO TOMU CZWARTEGO

HISTORII PRAWODAWSTW SŁOWIAŃSKICH

Pogląd.

Szczegóły historyj tej w monografiach przedstawione być winny 391.

/. Pogląd na żrzódta pierwotnych dziejów Litwinów i praw ich, tudzież zapatrywanie się na takowe dzisiejszych historyków polskich.

Mój sposob zapatrywania się na ten przedmiot, inny jest niż pp. Kraszewskiego, autora listów z nad Krożenty, i Kukolnika 392.

II. Pogląd na wiejską a jednodworcową gminą.

Gminy wiejskiej dotychczasowe lub niedawno znikłe zabytki i ustrój 393. Gminy jednodworcowej Czechów do takowój Celtów i Holsztynian stosunek 394.

III. Król polski trzecim był stanem w narodzie.

Był stanem trzecim przeto, że pośredniczył między Senatem a szlachta 395.

IV. Dyplomataryusz węgierski.

Na wielka zasługuje uwagę poczatek węgierskiej szlachty feudalny 396.

V. Początek i rozwój osławionego „liberum veto."

Nie poszło polskie „nie pozwalam" od rzymskich Trybunów 397. lecz się w gminach zawiązało, a rozwinęło w sejmach niemieckich, węgierskich, polskich, służąc sejmującym stanom a nie posłom pojedynczym przed rokiem 1652. Lengnich próżno się za nim ujmował 398—400.

VI. Co rzeczywiście znaczyła „kunica." Była opłatą za wywód niezamężnej niewiasty ze wsi 401.

2. SKAZNIK ÎMION I NAZWISK RZECZY.

Abel Otto 264 w przyp.
Administrator 268.
Aga 74.

akademia nauk lekar. 327.

akcyza 359.

akta kanclerskie 117.

nlkoran 225.

Alumn seminaryjny 285.

Anglicy 221.

Anabaptysci 299.

annaty 291.

annus gratiae 291.

apteka 327.

Archangel 230.

Archidyakon 268. archidya-

konaty 310.
Archimandryta 272.
Arcybiskup 272.
Armales 182. lit te rae 187.
armaty 376.
Armiger 236. 245.
Armoryka 8.
articuli Henriciani 43.
artykulowe 142. artykuly

marszalkowskie 115. mu-

ranskie 305. hetmans. 386
Aryanie 276. 299.
Aeeawuia 385.
Asessorowie 155. wçgierscy

125.
Assystcnt 129.
Ataman 99. 385.
Aukolnik 209.
autoramenty 372.
Auttarninkas 158.
azia 158.
Bachmistrz 367.
Bajoras 249.

Ban 84 w przyp., bank 369.
bannitus 182.
Baronowic 256.
bartnik 161.

basileensia compacta 277.

Bauer-Wende 185 w przyp.

Bazylianie 298.

Bebí 385.

behanny 328.

bçkart 209. 213.

bene possessionatus et natu»

130.
berladnik 219.
Bessarabia 10.
bezczijetwo 312.
bezzenstwo kaplañskie 285.
bialy ian 204.
Bjelec 271.
Bietajew 34 w przyp.
bjelka 349.
bielomiestcy 135.
bióra urzçdnicze 121. 333.
Biricz 135 w przyp.
Biskup 228. 272. 286. kra-

кол\'. 268. wendeneki 168.
bludarze 277.
Boar 174 w przyp.
Bobyl 214. bobylek 199.
bobrownicy 321.
bocland 247.

Bojar 174. 250. 256. litew-
ski 258. Bojaryni 77. bo-
jarsk. dzieci 177.

bojerya 74.

bolanca 302.

bonde, bonda 253.

bönder199.

Bosniak 187.

bracia czescy 276.

bractwa koscielne, cerkicw-

ne 273.
bratezczyna 298.
brazni 320 w przyp.
Bretonowie 185.
brev.no 341 w przyp.
Buda 242.
budownicxy 162.
budzet 36 4. polaki 368.
bula papieeka 287. zlota

nie m. 12.
burg 227. 236. burgenses

149.

Burgrabia czceki, niemiecki,
polski 100.

Burmistrz 234.

Bytów 11.

Boljar 174 w przyp.

camarilla 126.

campester 120.

campiductor 120.

canonicatua doctorales 268.

Capitaneus 101. w prz., ge-
neralis, particularis, terrae
dietrictus 96. w przyp.

Car Wszech Rossyi 49. Ca-
rica starica 60. w przyp.
carstwo rossyjakie 49.

Castrum 227.

cech 236.

cédula 142.

centraln. uprawl. 367.

cerkiew 260. 289.

chalupnik 198. w przyp.

chartulatus 215. w przyp.

Chehn 228.

chlop 211. po kljuczu, pi-
smiennyi 215. w prz., chio-
pi sud, prikaz 215. vir prz.

Cholmogóra 230.

chorqgiew 373. polska-pra-
iacka 379. Chonjzy 108.

Cborepiscopus 266.

christianin 196.

chrzescianin 214.

chutor (futor) 321.
chyza 338. w przyp.
ciachty 253.
Ciechanów 27.
Cieiowalnik 99.
Ciemnik 29.
civitas 227.
Ciwon 163.
clo 354. inorskie 359.
ста 29. 84.
cmentarz 289.
Comes 180.
comitia 141.

compelía intrare 277. w prz.
concordata 28$. о dzieeiçc.

301.

condictamina 118. w przyp.
confoederatio 331.
congregatio comitatuum ge-
neralis 136.
consensus sandomir. 279.
Consiliariue 122.
couspiratio 331.
constables 78.
conventus particularis 141.
Coroner 78.

Cubicularius,68. w przyp.
curialis p. Dworecki.
curiae magister 76. w przyp.
Cygany 226.

czarna robota 204, rota 383.
Czasnik starec 270.
czeladz dworna, niewolna

253.

Czelnik 35. w przyp.
czerew 347.
Czerkasów pole 17.
ezernij bor 204.
czese zywiotóvr 275.
czeeka rada ziemska 125.
Czesnik 69.106.
czetei 270.
czetwiert 246. 368.
czisljeni Ijudi 296. w przyp.
czíowieczenstwo 207.
czyn 85. czynsz apóstol. 29l.

czynsze wieczyste 191.
czyże 338. w przyp.
czwarty grosz 359.
cz'wrinie 319. w przyp.
Danija 183.
danina 245.

decima consuetudinar 301.

w przyp.
dedinnik 190. w przyp.
deklarowanie podatków 155.
delegowani od rodów 81.

w przyp.
denarii decimales, fumtu-ii

303. w przyp. 335.
denominacya 131.
depaktacya 359. 368. w prz.
departament 123. skarbowy

368.
Deputat 155.

desatina 203. desatek biskup-

s ki i 303. w przyp.
Despot 47. w przyp.
dica 336. Dicator 366.
dobra biskupie, kościelne,

ich ciężary 290.
dom boży 289.
dewocya 273.
diaetae 141.

Djaczek gubny 135. Djak
270—1. piewczy, dworco-
wy, prikazai, wieczny 71.

digeria 205.

dobri mużi 82. w przyp. 154.
Dochtur 327.
Dobrucza 225.
dokładnij, piennyi chołop

2l5. W przyp.
domy panujace 38.
donatywa kupiecka 359
Dormentaiius 68. w przyp.
dos eccles. 288.
Dowodczyk 135.
dictare legem 36. w przyp.
donationes regiae 244.
dopustne 258.
dorfsverfassung p. gmina.

Dowódzca gwardyi 64.

Dozorca edukacyi Królewi-
ców 58.

Doża 50. w przyp.

drewnowe 200.

droga 328.

droysen 11. w przyp.

duakle 338.

Dubrownik 31.

duchowieństwo czeskie, mo-
rawskie 169.

duma 41. 136. bojarska,
Kniazia 178. w przy., car-
ska 124.

dwor, dworec 65. 66. czeski,
moskiewski, polski, wę-
gierski 63. dostojników
cerkwi 272.

Dworane.Dworzanie 176--7.

Dworecki 72. Dwornik (za-
grodnik) 199.

dwużenni, trójżenni 274.

Dyakon 214. 271.

dym (dom) 335.

Dyodor sycyl. 4. w przyp.

dyplom polski, węgierski 43.
dyplomacya polska, ros-
syjska 20.

dyssydenci 278.

dzedzinensis dominus 189.
w przyp.

dziakło 338.

dziecię naturalne 213. ojczy-
zny 58. poddanych 209.
Dziecki 105. 164.

Dziedzic 49. litewski 256.
wieczysty 190. dziedzi-
ctwo 189—90. litewskie
szlacheckie 257. podda-
nych 207.

Dziekan 267.

Dzierżawca 163. żup 367.

dziesiątki 256.

dziesięcina 303. wołosk. 222.
(czynsz 254.) zwierzęca
302. Dziesiętnik 31. 332.

« PoprzedniaDalej »