Wybór poezyj Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli).

Przednia okładka
Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1890
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 308 - ... lub litewska chatka, Lub kościołek wioskowy, lub dworek litewski. Nic innego nie umiem kreślić na papierze, Tylko to, com ukochał z całej mojej duszy ; Co innego pragnąłem nauczyć się szczerze. Chciałem kreślić gmach pański — ołówek się kruszy. Bogdaj to wiejska chata! Tu prostymi sztrychy Dach słomiany, bierwiona, okienka wywiodę, A w środku wyobrażam, że mieszka lud cichy : Parobczaki, dziewczęta, starce siwobrode; Młodość, co kochać, wierzyć, spodziewać się...
Strona 103 - On szukał nowych myśli w swej duszy odmęcie, Myśli, by je uwiecznić nieśmiertelnym pieniem! Ale myśli przeczuwszy kąpiel w atramencie, W ciasnej głowie poety osiadły kamieniem. On po sklepieniu nieba wieszcze oko toczył I pół wieszczego pióra w wieszcze usta włożył I w wieszczym kałamarzu wieszczy nos umoczył — I dumał, dumał, dumał, aż spać się...
Strona 348 - Tak... nawet miłość — uczuć królowa, Tutaj świętości swej nie dochowa. A zawsze bólem serce się kraje, Ale ta boleść chluby nie daje; Ja moje ziemskie spłacając długi, Cierpię męczeństwo, lecz bez zasługi! Kiedy mię ziemskie cierpienie zmoże, Z więzów cielesnych wyrwiesz mię, Boże, Ale już dusza nie będzie młoda, Już jej przeminie dawna swoboda, Bo ją bolesna pamięć przygniata Grzechu i cierpień ziemskiego świata. 1861. Borejkowszczyzna KORNEL UJEJSKI 1823 —...
Strona 167 - Lubię się wylać w niewinnej gawędce, A wy niekiedy serdecznie i czule Dajecie ucho sielskiemu gadule; Będziem wzajemnie radzi — tak mi właśnie! Niechże kto teraz drzwi na klucz zatrzaśnie, Aby snadź jaki panek, czy półpanek • Nie przyszedł wyśmiać naszych pogadanek.
Strona 162 - Liro ty moja śpiewna! z czarodziejskiego drewna Snadź ciebie wyrobiono! Skoro wezmę cię w ręce, gdy twą rączkę zakręcę, Zaraz mi kipi łono. Czuję radość nieznaną, jakby na sercu grano, I smutno i wesoło; Ja-m szczęśliwy, bogaty, gdy od chaty do chaty Przechodzę całe sioło!
Strona 304 - Babka na stół kładzie karty I zażywa po raz czwarty Tabaki. „Dzwonka!... czerwień! 1... Sens się splata, Że nie z sercem idź do świata, Lecz z wiedzą; Zamkniej serce, niech się studzi, A unikaj czułych ludzi, Bo zjedzą. Tuz... król... kralka... dama... walet... Kto chciał szukać z serca zalet, Był skaran! Krew serdeczną wyssą tobie I napiszą na twym grobie: Żeś baran.
Strona 164 - Bo każdy z towarzyszy słyszy, jakby nie słyszy, 0 dolo moja biedna! Kiedy czasem się zdarza, że u stopni ołtarza Ku Bogu głos wytężę, Ksiądz na mnie patrzy gniewno, że muzykę cerkiewną Smutnym tonem mitrężę. Kiedy pójdę we święta, gdzie się bawią dziewczęta, Młodzież i starcy w domu, Klnę, że w piersi mi wrosło pieśniotwórcze rzemiosło, Lub zapłaczę kryjomu.
Strona 338 - ... schowany, Wyszpiegował ptaszynę, Co nam dobrą nowinę Co wiosnę przepowiada! Sama z jutrzenki spada, A pełna jej promieni, Gdy je w pieśnię zamieni, To tak tryska, szczebiota, Że aż płakać ochota, Że aż serce sieroce Obertasa zagrzmoce! Naprzód, ptaszek z ukosa, Potem leci w niebiosa, I w błękitne sklepiska Ostrze pieśni swej ciska, I znać daje do nieba: Że tu ludzie bez chleba, Że nam łaski potrzeba; A gdy niebo rozczuli, Spada na dół w lot kuli, I nad głową oracza Rzeźwe...
Strona 165 - Wtedy z całego sioła ciekawość lud wywoła I będą czynić wnioski, Szeptać ściskając plecy: — „Skąd ci ludzie dalecy Znają pieśni tej wioski?" Wiosce chluba urasta; młodzian, dziewczę, niewiasta, Przed ludźmi cudzej ziemi Westchnieniem i gawędą sławić lirnika będą, Co śpiewał i żył z niemi. I powiodą przybyszy do cmentarnej zaciszy, Gdzie przy sośnie trzy krzyże; I...
Strona 162 - I smutno, i wesoło. Jam szczęśliwy, bogaty, gdy od chaty do. chaty Przechodzę całe sioło! Z tobą się nie napieszczę: i dzień, i noc, i jeszcze... Jeszcze grałbym bez końca; Aż mi się w piersiach warzy, aż mi do bladej twarzy Uderza krew gorąca.

Informacje bibliograficzne