Obrazy na stronie
PDF

I

DZIEJE POLSKI

KTÓRE

STRYJ SYMOWCOM SWOI OPOWIEDZIAŁ.

przez J. L.

POWIĘKSZONE DODATKAMI,

-' ORAZ

RYSEM HISTORYI LITERATURYPOLSKIEJ
•przez L. R.

Pm V *

z 12 nRipk.ami i tablicami genealogiczni mf ■

t

WYDANIE CZWABTE

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Wolno drukować z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby exemplarzy.

Warszawa, dnia 28 Lutego (12 Marca) 1862 r. p. o. Cenzora, Assesor Kollegialny, J. A. Rogalskl.

[graphic][merged small]
[merged small][merged small][graphic][ocr errors]
[graphic]

Wydanie niniejsze Dziejów Polski, opowiedzianych potocznym sposobem, obejmuje prawie drugie tyle co pierwotna (z r. 1829) edycyja tego nieoszacowanego dzieła. Po- I większenie to wykonane zostało, prawie dof słowni^podług niektórych dodatków/same{goi Autora do Hisioryi Książąt i Królów Polskich X. Teodora Wagi (wydanie Wileńska * tudzież podług notat z wykładanego, przeafńA kursu historyi w byłym Uniwersytecie Wi- r leńskim. )

Powodem do takiego pomnożenia to byłop ' « że Dzieje potocznie opowiadane, chociaż z ra^f" zu przeznaczane li tylko dla młodzie-, g ta

./T«t«

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[graphic]

3

**

.y

dzieł pisarzy naszych, z krótką o ich życiu wzmianką. Zdaje się że i ta skazówka nie ^ będzie bez korzyści i zachęci może pragnących po/nać gruntownie skarby literatury naszej, do szukania bogatych o niej wiadomości w dziełach: Feliksa Bentkowskiego, który pierwszy znakomitą swą Historyją rozbudził zamiłowanie piśmiennych tworów przodków naszych; — Ossolińskiego, który * z tak wielką pracą,-głęboką rzeczy znajomo'Vścią, odtwarzał niejako złote czasy Zygmun^ iowskie, mową pranie im wyrównywającą;— Juszyńskiego, Jerzego Samuela Bandtke, Jochera, Maciejowskiego, Kraszewskiego, Wiśniewskiego, Wojcickiego, Józfefci -Łnkaszewicza i tylu innych; — w same" ni że kilkutomowÓm dziele Kondratowicz«, które tyle nowych a pięknych poglądów zamyka. — Ileż znowu pisma peryjodyczne zawierają w sobie nieocenionych materyjałów,-do historyi naszej literatury, że tylko cawiasem wspominamy tu p^ace w tytia rojiżaju: Ludwika Sobolewskicgo, Siarczyńskiego, Chłędowskiego, Ghyliozkowskiego,

« PoprzedniaDalej »