Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, Tom 2

Przednia okładka
Nakł. Zawadzkiego, 1814
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 307 - Sława iego rozchodząca się we Włoszech, zjednała mu w Rzymie roku i5oo katedrę matematyki, która z chwała imienia polskiego sprawował. Wracaiac z Włoch do Polski, w Padwie popisywał się z swego w anatomii postępku i stopień doktora medycyny otrzymał; •w Krakowie zaś w liczbie akademików r. 1504 iest zapisany. Zdaie się iak gdyby było iego przedsięwzięciem zostać przyakademii , gdyby go był wuy iego, biskup warmiński, dawszy mu kanonia, do Warmii nie zawołał.
Strona 650 - Mappa ta z 25 arkuszy wybornie sztychowanych jest złożona; z których pierwszy zawiera przytoczony napis francuzki; drugi wystawia wizerunek powszechny Polski i Litwy służący do zrozumienia zbioru na 24 kartach wystawionego; trzeci arkusz stawia przed oczy plan miasta Warszawy z wizerunkami w około znaczniejszych tego miasta gmachów.
Strona 309 - Ptolomeuszowego) i próżności zatamowany był prawdziwy wzrost nauki; i kiedy człowiek chodząc tak długo po sidłach złudzenia i pozoru, nie mógł żadnego zrobić znacznego kroku do prawdy, wyszedł z łona narodu Polskiego Mikołaj Kopernik, który stargał zasłonę błędu i omamienia, naprowadził rozum ludzki na drogę prawdy, wytłumaczył rzetelny układ świata, i rzucił pierwsze fundamenta i zasady tych wielkich prawd i wynalazków, które dziś astronomią postawiły w rzędzie...
Strona 100 - Kor. nad prawem któreby szlachcic bez posessyi activitatem na seymikach odbierało uwagi, (lygojin 8vo 16 stron. §. Reflexye nad pismem wydanym pod imieniem Imci Pana Rzewuskiego Hetmana Polnego .koronnego. w Warszawie w drukarni nadworney 1790 in 8vo 3a stron. . • §. ADAMA WAW. RZEWUSKIEGO Kasztelana • W^tebskiego o formie rz<jdu republikańskiego myśli, w W^ar.
Strona 211 - BantKie 1. cp 125). Ten sam zbiór, pomnożony i poprawny, umieścił, podług wszelkiego podobieństwa do prawdy, Łaski w swoim statucie z woli Alexandra Króla ułożonym , gdzie następuiacy ma tytuł, podział, i układ: Libri duo juris civilJ8 Maydernburgensia et cialis Saxonici cum tertio libro juris feudalis , quibus registrum anteponitur infra scriptum.
Strona 360 - Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju Rzymskiego, Greckiego, Macedońskiego i innych Narodów pierwszego i niniejszego wieku, tak Pogańska jako i Krześcijańska, z rozmaitych Ksiąg wypisana ku czytaniu i Nauce Ludziom Rycerskim pożyteczna.
Strona 661 - Korna 1808 in iamo 186 stron. §. Biblioteka geograficzna i innych wiadomości dla młodzieży czyli zbiór podróży nayciekawszych w różnych częściach świata, dla zabawy i oświecenia młodzi przełożona z rozmaitych ięzyków z obrazkami i mappą. w Wrocławiu u WB Korna i8o8in isnio.
Strona 806 - Duch nieboszczki Bastylii czyniący uwagi nad karą więzienia, niewoli i nad stanem pospólstwa francuskiego w dzisiejszej odmianie rządu. Rozwija ona tematykę zawartą we wstępnych pytaniach i odpowiedziach: „1. Czym jest stan trzeci? — Wszystkim. 2. Czym był dotąd w układzie politycznym? — Niczym".
Strona 704 - SJ pod tytułem : Zbiór dzieiopisów polskich we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy kronika Marcina BIELSKIEGO niegdyś w Krakowie drukowana, teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III przedrukowana, w Warszawio w drukarni JK Mci.
Strona 474 - Z krótkim dodatkiem o wściekliźnie, czyli wodowstręcie, tak ludzi, jako i innych zwierząt, złożone przez F. Werner [!], medycyny i chirurgii doktora, Cyrkułu Raciborskiego fizyka, Collegii Medici et Sanitatis w Wrocławskim Departamencie adiunkta. Druga powiększona i poprawiona edycyja.

Informacje bibliograficzne