Obrazy na stronie
PDF
ePub

CONSTANTIENSE,

Auctoritate Illuftriffimi ac Reverendiffimi DD. ANGELIFRANCISCI DE TALARU-DE-CHALMAZEL Conftantienfis Epifcopi, denuò editum.

Se vend fix livres relié.

CONSTANTIIS,

Edidit ÆGIDIUS JOUBERT, Ufuum Conftantienfium.

Typographus.

M. DCC. LXXVII.

CUM PRIVILEGIO REGIS.

[ocr errors]

LEONORIUS GOUYON DE MATIGNON,

MISERATIONE DIVINA, ET SANCTE SEDIS APOSTOLICE GRATIA, EPISCOPUS CONSTANTIENSIS..

OMNIBUS PAROCHIS

ET CETERIS NOSTRE DIOCESEOS PRESBYTERIS,
SALUTEM IN CHRISTO JESU.

N

EMINEM latet ex vobis, Fratres ca riffimi, nos à primis Epifcopatus noftri diebus, promovenda fupremi Numinis gloriæ totis incubuiffe viribus & animis. Ea fuit, eaque, Deo juvante, femper erit firma voluntas, & potior cura noftra. Nihil aute ad divini cultûs augmentum conducit apertiùs, quàm prudens & religiofa Sacramentorum adminiftratio. Sed prudentis illius & religiofæ Sacramentorum adminiftrationis leges haud defunt & ufus,

m

culorum ferie commendabiles. Sacras leges illas & pios ufus in novo Rituali libro recenfere mens erat nobis cùm noftras devenit in manus Rothomagenfis Ecclefiæ Rituale novum ; opus certè elaboratum diligenter, noftra in omnibus explens vota, nec illuftriffimo Prefuli, cujus auctoritate prodiit in lucem, nec venerabili Ecclefiæ cujus præfert nomen, impar & inferiùs. Optimum igitur factu vifum eft nobis, tum pro merito operis, tum pro gratia uniformitatis, huncce novum Rirualem librum vobis in regulam facrorum offerre. Dum etenim confulitur uniformitati, confulitur & unitati, defiderabili illi & nunquam fat laudatæ unitati, unde Chriftiani nominis & Ecclefia Catholica oriuntur & fluunt decus & efficacia. Sic tamen fervanda providimus uniformitati, ut intacti fervarentur Ecclefiæ nof tra peculiares ufus. Quofdam ergo numero paucos Ecclefia Rothomagenfi ritus proprios ab eo Rituali libro auferendos, & quofdam etiam numero paucos Ecclefia Conftantienfi Řitus proprios cæterorum in locum exiftimavimus fufficiendos.

Cor 14. V..4.

His inftructi adjumentis, Fratres dilectiffimi, providete jam ut omnia honeftè & fecundùm ordinem fiant, (1. ...) ac ne quid eorum que agenda funt in adminiftrandis Sacramentis è memoria veftra animoque elabatur, librum hunc perlegite diligenter, ac verfate manibus quàm fapiffimè; fic futurum eft ut caveatis, quod veftri eft muneris, ne quid in ritibus ac formulis hic prafcriptis immutetur, neve fuperftitiofum quid

aut minimè probatum iis adjungatur. Hortamur tandem, ut in omnibus exhibeatis vosmetipfos ficut Dei miniftros, (2. Cor. 6. v.4) faciatifque ut cum populi vobis commiffi myfteriorum Dei fideles vos difpenfatores (L. COF...) viderint, inde ipfi intelligant fummâ quoque cum veneratione & fanctitate fibi ea effe fufcipienda, Religionemque venerentur & colant magis quæ tales habeat rei facræ adminiftros.

Cor.

De cætero, Fratres, rogamus vos, & obfecramus in Domino Jesu, ut quemadmodum accepiftis à nobis, quomodo oporteat vos ambulare & placere Deo, fic & ambuletis ut abundetis magis ; fcitis enim quæ præcepta dederim vobis per Dominum Jefum. ( 1. Theff. 4. v. 1. & feq.

Infuper mandamus vobis ut in pofterum non alio quàm hocce Rituali libro noftro utamini; declarantes vetus Rituale feu Manuale poft tres menfes à præfentium promulgatione interdictum effe & prohibitum. Datum Conftantiis in Palatio noftro Epifcopali, fub figno noftro, ac Secretarii noftri fubfcriptione, die 14. Aprilis, anno Domini millefimo feptingentefimo quadragefimo-tertio.

+ LEONORIUS, Epifcopus Conftantienfis.

De Mandato DD. Epifcopi Conftantienfis.

ROGER.

« PoprzedniaDalej »