Cztery lata, 1833, 34, 35, 1836 w Galicyi Austryackiej, przez jednego z więźniów [M. Budzyński].

Przednia okładka
1838
 

Wybrane strony

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne