Obrazy na stronie
PDF

cujus quidem clarissimas Stellas totis noctibus cernimus, ÍP- 47.]

Quas nostri Septem soliti vocitare Triones.3

106. Paribnsque stellis similiter distinctis* eundem cœli verticem lastrat parva Cynosura.

Нас fídunt duce nocturna Phœnices1 in alto. Sed prior illa magis stellis distincta refulget,r Et late prima confestim a nocte videtur. Нэес vero parva est: sed nautis usus in bac est. Nam cursu interiore brevi convertilur orbe.' XLii. Et, quo sit' earum stell arum admirabilior aspectus, Has inter, veluti rápido cum gurgite numen, Torvu' Draco ' serpit, subter supraque1 revolvens Sese, conficiensque3 sinus e corpore nexos.*

107. Ejus cum totius est praeclara* species, inprimis su

* Nam circulus, quern désignai movendo se circa polum, brevior est, quia propius

Heindorf. Schutz.—2 Codi). Crelo!, Glog. Heindorf, arcto'é.—3 De BonhierU et Heindorfü ienteDtia Schutxius posait hunc verium ante ills, Ex his altera, trc.—4 Walker, snapic. distincta, probante Dav.

Cap. Xlii. 1 Et quo fit margo Venet. 1507. Ex quo fit Junt 2 Ita

margo Venet. 1507. Junt. Manut. Grut. subter superaque codd. aliquot, Priscian. xiv. 2. p. 588. Krehl. Victor. Lamb. Dav. Heindorf. Schutz. |Moser. Orell. Actutum, retorquens Priscian. ibid.—3 Red. Heindorf, conspiciensque. Statin], e corpore fiexo conj. Grotius.—4 Glog. Heindorf. Schutz, prceclara est.

NOTVE

JoDone in nrsas conversa?, ас deinde у Distincta refulget] Major Urea

in coslof relata »int; bic nymphas Stellas Septem habet secnndae (ut

duas esse fabnlatos est, qiise, quod loqnnntur astronomi) magnitudinis;

Jovem pavissent, ab eo in coelum Minor pauciores.

translata; sunt. Unins inventio Nan- 1 Torvu' Draco] Custos borti Hes

plio, alterius Thelati tribnitur. peridum a Junone constitutus, et ab

Heiice] Sic dicta Major, propter eadem in coelum translatus, com ab íaikíi, gyros, qiios obit circa polum. Hercule occisus esset. Torvu' pro

* Phœnices] Qui Pliœnicem, par- tortus, elisa consonante, more vctetem Syrise maritimem, ubi Tripolis, rum; de quo more lege Ciceronem Biblui, Tyrus, et Sidon, incoluerunt. in Oratore, § 152. ICI. Literarnin et artis nanticae primi in- » Corpore fitxos] Eundem Arati loventores. Minorem Ursam in mari cum Virgilius qtioque Latine reddit; ducein sequebantur, Graeci Majorem, an Cicerone elegantius, judex eris Ovid. ' Magna, minorque ferae; qua- 'Maximal hie flexu sinuoso elabitur rum regit altera Graias; Altera Si- angnis Circum perqué duas, in modonias, «traque sicca, rates.' rem fluminis, Arctos.'

spicienda est figura capitis, atque ardor oculorum.
Huic non una modo caput ornans Stella relucet;
Verum témpora sunt duplici fulgore notata;
E trucibusque oculis duo férvida lumina flagrant;
Atque uno mcntum radianti sidere lucct:
Obstipum caput,6 et tereti5 cervice reflexum,
Obtutum in cauda6 majoris figere dicas.

108. Et reliquum quidem? corpus Draconis totis noctibus

ccrnimus.

Hoc caput hic 8 paulum c sese, subitoque recondit,

Ortus ubi atque » obitus parte admiscentur in una. Id autem caput

Attingens, defessa10 velut mcerentis imago,

Vertitur, quam quidem Grœci

EngonasinIld vocitant, genibus quia nixa fcratur.

Mox, (um inprimis Mannt. Lamb. Schutz. Moser. Orell. aspicienda ABC H I. Paria. 1. 2. 3. Glog. Red. Victor. Heindorf.—5 Obstipatumque caput tereti Ellens. Jnnt. Heindorf. Schutz. Nobb. Obstipatum caput a ttrtti Mara. a tereti liabent etiam А В G H M N, Gud. 2. E O. Ast ipsum caput et tereti Paria. 1. I,—6 Optutum in cauda A В С H I. in caudam conj. Grolina et Buhl, majorisfigura Paris. 3. G.—7 Et reliquum deinde Glog. Paris. 2. 3. M, 1л.—8 Hoc apud hoc Paria. 2. Hoc apud hic Paria. S. Quod caput hic Hygin. Poët. Aslron. IV. 3. Actulnm, pandit sese Hygin. ibid. sese scroque recondit conj. Schaubach. sese subito an¡uore condit suspic. G rotins ; se subjecto aquore condit suspic. Bonh. sese summo aquore condit conj. Dav. sese subit aquore condens de Heindorfii conjectura Schutz.—9 Motus ubi atque Paria. 3. Ortus atque, oniisso ubi, Paris. 2. Ortusnisi atque Gud. 2. Mox, parte immiscentur in una margo Venet. 1607. partim miscetur in una Jnnt. partim admiscelur in una А В С M N, Paris. 2. E O U, et Victor, partim admiscetur in una Paris. 1. partem admiscentur in unam Lamb, in m arg. ed. 1584. etGrotins; partim admiscentur in uno conj. Heindorf.—10 Ging. G defensa. Statin), merentis А В С G. morientis conj. Bouh. mentis Paris. 3. M.— II Engonasiam A В С H N. Erigonasiam I M. Egonasiam G. Egonosiam

NOT/E

■> Obstipum caput] Id est, inclina- htec ab Arato acribebantur, et ad

tum et cum obliqnitate fixum. Voa- quam poli altiludinem caput draco

sins obstipum esse puta!, cui rigida Dis in eadem horizontis parte partim

est et immota cervix, quanquam oritur, partim occidit. Aliter Ну

erecta; in eumqiie sensutn explirat ginns locum hune interpretalur, sed

iiliid Persii: 'Esse quod Arcesilai ejus interpretatio mihi parnm proba

œrumnosiqne Solones, Obstipo ca- tur.

pite, et (¡gentes luniine terram.' d Engonasin] Quasi yéyaaw, in

Hic paulum] In Macedonia, ubi genibus, Hercules Engonasi Dune Hic illa eximio posita est fulgore Corona.' cui17 subjecta fertur,

109. Atque hœc quidem a tergo: propter caput autem Anguitenens/

Quem claro perbibent Ophiucbum 11 nomine Graii. Hic pressu duplici palmarum continet anguem, Ejus et ipse manet'3 religatus corpore toto: Namque virum medium serpens sub pectora'4 cingit. lile tamen nitens graviter vestigia ponit,' Atque oculos urget pedibus, pectusque Nepai.8 Septem autem Triones ,J sequitur

Arctopbylax, vulgo qui dicitur esse Bootes :h

Quod quasi temone adjunctam prœ se quatit Arctum.

110. Dein quae sequuntur. Huic enim Booti,6

Subter prascordia fixa videtur
Stella micans radiis, Arcturus' nomine claro:

Hie tarnen, plurimum innitenspedibus, proculcat anguem.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Spicum illustre tenens, splendenti corpore Virgo.k хин. Atque ita demetata1' signa sunt, ut in tantis descriptionibus divina solertia appareat.

Et natos2 GeminosTM invises sub caput Arcti.

Subjectus media' est Cancer;" pedibusque tenetur

Magnu' Leo,° tremulam quatiens e corpore flammam. Auriga p

Sub laeva Geminorum obductus4 parte feretur.
Adversum caput huic Hélice 1 truculenta tuetur.
At Capra4 laevura humerum clara6 obtinet.

[ocr errors][ocr errors]

posita locum habeat.

« Corpore Virgo] Signum et constellatio zodiaci, a quibnsdam Astrtea creditur, ab a Iiis Erigone, ab Arato Justitia, Astraei filia, qua; anreo sécalo inter homines vixit; tétate argéntea in solitudinem se recepit; apnea et férrea iovalescente, terras exosa ad superos concessit. Spicum (vox antiqua pro 'spica') manu gent. Adverte autem, enm Servio, 'apicnm' turn masculini, turn neutri generis dici, in numero qnidem singulari; nam in plnrali neutrum nusquam lectum est.

1 Demetata] Eodem sensu, 'metatarn porticnm' et 'metatum agellum' Horatius dixit.

ш Et natos Geminos] Castorem et Politicen), ut Germánico placet; ut Hygino, Zethuiu etAinphionem; ideo

unns zonam, lyram alter habet. Harum stellarnm oriente una) altera occidit.

■ Cancer] Qui Herculem ad fontem Lernsum adversus hydram pugnantem cum niomordisset, ah eo calce contritus, Junonis beneficio inter sidera collocatus est.

° Magnu' Leo] Qui ab Hercule occisus in с (slum quoque a Junone translatus est. Stellam habet in corpore conspicuam, quae Grtecis ßamXío-Kot, regulus; Latinis 'cor leonis' appellatur.

P Auriga] Grsecis 'Hrioxot, Heniochus, id est, habenifer. Hune quidam Myrliliim, Œnomai regis Elidis perfidum aurigam, quidam Ericthonium Athenarum regem, curruum inventorem esse volunt.

i At Capra] Amalthsa, cujus lacte Tum quae sequuntur : 7

[graphic]

Verum haec est magno atque illustri praedita signo:
Contra Haedi cxiguum jaciunt mortalibus ignem.

Cujus sub pedibus

Corniger est valido connexus8 corpore Taurus/

111. [p. 48.] Ejus caput stellis conspersum est frequenti

bus:

Has Graeci Stellas Hyadas* vocitare suerunt,* a pluendo (unv enim est pluerenostri imperite ' súculas ;'u quasi a 'subus ' essent, non ab imbribus, nominatae. Minorem autem Septemtrionem Cepheus1 passis palmis terga 10 subsequitur.

codd. aliquot, margo Venet. 1507. Lamb. seqq. claro А В С G M, Gud. 2. Paria. 2. 3. E O U, Junt. Victor. Mannt, humero cod. Ursin.—7 Tum qua sequuntur de Heindorfii sententia delevit Schutz.—8 Ita Jnnt. Victor. Mannt. Dav. connixtu cnm codd. aliquot Lamb. Bubi. Heindorf. Schutz. Moser. Orell. concexus conj. Dav.—9 Haec, Stw enim est pluere suspecta sunt Walkero. Mox, pro subus, qnod servant codd. nonnulli, Dav. et seqq. suibus bahent edd. ante Dav.—10 IIa plerique codd. margo Venet. 1507. Junt. Victor, a tergo cod. Cantab. Dav. Heindorf. Schutz. Moser. Nobb. Orell.

NOTJE

Jupiter infant natritas est, eamque Ita Liieret, lib. i. 'Et semina rerum

ob causam ab eo in caelum transmis- Appellare suemiis.'

sa : Stella est primaria: (ut loquun- "Imperite súculas ] Ita vocantur

Inr) magnitndinis. quoque apud Plin. n. 9. et Servium

Taurus] AHis Europa: raptor ere- ad Georg, i. et Isidor, ш. 7. Error ditur; aliis Pasiphaës corruptor; inde ortus est, quod pntarent vetealiis Io, sive Isis, in bovem mutata. res Romani, quia vàs Graece suculam,

Hyadas] Stellas vulgo Septem nu. sive porcellam, significat, sidus illud merantor, qnanquam plures telesco- ita appellatum fuisse, quod sucnlœ pii usu visuntur. Thaïes duns esse similitudinem referret. Hanc veteToluit, tres Euripides; Atlantis, ut rum imperitiam excusare conatur A. fabulantnr poeta?, ex /Etlira matre, Gellius xui. 9. qua de re vide Vosfilis?. Earn m nomina, Ambrosia, Eu- sii judicium, verbo 'Hyades.' doxa, Pasithoa, Corone, Plexauris, 1 Cepheus] Andromeda; pater, in Pyiho, Tycbe. Cum Hyam fratrem ccclos translatus beneficio, vel Jovis, praeter niodiim lugerent, Jovis com- ad quern genus referebat, vel Mimiseratione totidem in Stellas con- nervar, cujus artes, et maxime astroversae, et ad pietatis memoriam no- logiam, coluit. Cic. Tuscul. lib. v. mine fratris et imbrífera virtute in- Passis palmis pingitnr, forte quod signitae sunt. cum supplices ad cœlum manus ten

1 Swntat] Pro 'sueverunt' ab an- deret, eodem quo erat babitu corpo

tiqua voce 'sueo,' id est, consuefio. ris, in cœlum raptus est.

« PoprzedniaDalej »