Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

in hoc loco yersatur oratio: videtur enim anctoritatem afierre peccandi. Recte * videretur, nisi et virtutis et vitiorum, sine ulla divina rati one, grave ipsius conscientias pondus esset: qua sublata, jacent omnia. Ut enim3 nec domus nec respublica ratione quadam et disciplina designata videatur, si in ea nec recte factis preemia extent ulla, nec supplicia peccatis; sic mundi divina in homines moderatio profecto nulla est, si in ea discrimen nullum est bonorum et malorum.

86. At enim minora Dii negligunt, neque agellos singulorumnec viticulas persequuntur; nec,4 si uredo autgrando quippiam nocuit, id Jovi animadvertendum fuit. Ne in regnis * quidem reges omnia minima curant. Sic enim dicitis; quasi ego paulo ante de fundo Formiano * P. Rutillii sim questus, non de amissa salute, xxxvi. Atque' hoc quidem omnes mortales sic habent, externas commoditates, viñeta, segetes, oliveta, ubertatem frugum et fructuum, omnem denique commoditatem prosperitatemque vitae, a Diis se habere: virtutem antem nemo unquam acceptant Deo retulit. 87. Nimirum recte. Propter virtutem enim jure laudamur, et in virtute * recte gloriamur : quod non contingeret, si id donum a Deo, non a nobis, haberemus. At vero aut honoribus aucti, aut re familiari, aut si aliud quippiam nacti sumus fortuiti' boni, aut depulimus

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

nobis ipsis sita videmus : [p. 78.] Spei, Salutis, Opis, Victoria;, facultas a Diis cxpetenda est. Improborum igitur prosperitates secundacque res redarguunt (ut Diogenes dicebat) vim omnem Deorum ac potestatem. xxxvn. 89. At nonnnnqnam bonos éxitos babent boni. Eos quidem arripimus,1 attribuimusque sine alia ratione Diis immortalibus . At Diagoras,1 cum Samothraciam c venisset, Atheos ille qui dicitur, atque ei quidam amicus, ' Tu, qui Déos putas humana negligere, nonne animadvertis, ex tot tabulis' pictis, quam multi votis vim tempestatis effugerint, in portumque salvi pervenerint V 'Itafit,'4 inquit: 'illi enim nusquamd picti sunt, qui naufragia fecerunt, in marique perierunt.' Idemque, cum ei naviganti vectores, adversa tempestate timidi et perterriti, dicerent, non injuria sibi illud 5 accidere, qui ilium in candem navcm recepissent; ostendit eis in eodem cursu multas alias laborantes; quœsivitque, num etiam in iis navibus Diagoram vehi crederent. Sic enim res se6 habet, ut ad prosperam adversamve fortunara, qualis sis, aut quemadmoduru vixeris, nihil intersit. 90. Non animadvertunt, inquit,* omnia Dii:

Cap. xxxvn. 1 Red. С G, God. 2. Asccni. Thnan. Hervag. Jnnt Mannt. Lamb, ateribimut. Actutum atlribuimui tine, tfc. Tbuan.—2 Alque Diag or at Gnd. 2. Ac Diagorat N. Samothracam Iret codd. Letdd. A H, probante Scbradero. Atheut Olog. Red. A В С G I N, E, Mara. Ascena. Thuan. alleys К. Meo* Manut. Schutz, amicut omittit codex mina Moaeri, titi volebat Heindorf.—3 Jnnt. Manut. Lamb, labellit.—4 lia ait Erncsti, errore typogr. Statin), itii autan Reg. a m. pr. et margo Venet. 1507. probante L)av. oui naufragium codex tinua Oxon. margo Venet. 1507. Junt. Victor. Manut. Lamb.—5 Glog. iiludtibi. Mox, navim Glog. Red. Heindorf. Schulz.—6 Sie enim и ret Red. Ueindorf. Schutz. Nobb. Sic enim sese ret Manut. Lamb.—

NOTJE

[merged small][ocr errors]

ne reges qui dem. Quid est7 simile? Reges enim si scientes prastermittunt, magna culpa est. At Deo ne excasntio quidem est inscientiae. xxxvin. Quem vos praeclare defenditis, cum dicitis, earn vim Deorum esse, at, etiam si quis morte pcenas sceleris effugerit, expetantor еав pœnae1 a liberis, a nepotibus, a posteris. O mirara sequitatem Deorum! Ferretne ulla ci vitas* latorem istiusmodi legis, ut coudemnaretur filius aut nepos, si pater aut avus deliquisset?

Quinam Tantalidarum' internecioni modus
Paretur? aut* quaenam unquam, ob mortem Myr-
tiii,«

Pcenis luendis 4 dabitnr satias supplicii ? * 91. Utrum poëtae Stoicos* depravarint,5 an Stoici poëtis

* Quis erit fini» internecionis Tantalidarum, et quando satiati erunt Dn nppKdis pœnisque repetendis ob mortem Myrtiii}

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »