Obrazy na stronie
PDF

! TERTULLIANI
O P E R A.

RECENSUIT

IOH. SALOMO SEMLER.

VOLUMEN QUINTUM.

HALAE MAGDEBURGICAE
APUD 10 H. CHRISTIAN. HENDEL

. MDCCLXXIII,

[ocr errors]
[ocr errors]

(5-

Jathur Ludge Library

, 1090

From the Library of ':PROF. DURNET.

TO

PRAEFATIO.

Abfolvere tandem licuit librorum Tertul: liani recensionem, quinto iam volumine, post varia, quae intercefferunt impedimenta, prodeunte. Quod praeter informia illa librorum ad nationes rudera Apologeticum, et com mentationem de Pallio complectitur, qui libri cum alias lectu dignissimi fint, tum praecipue hoc nomine commendabiles, quod in iis in genia summa Havercampii, et Salmasii feli' citer elaboraverint. : Quapropter fi nos in Apologetico illius, in libro autem de Pallio huius auctoritatem praecipue fecutos efle profiteamur, nemo facile temeritatis aut creduli tatis nimiae nos accuset.' Et Havercampius quidem post sedulas editorum antiquiorum curas non folum codicis Fuldenfis lectiones variantes a Michaele Iuliano Lutetiae Parif. MDLXXX editas mülto quam Rigaltius diligentius et plenius adhibuit, fed etiam accurata codicis Agobardini alterius, diverfi quidem ab illo, e quo fcripta olim reliqua Tertulliani

ducta fuere, fed Tatis tamen bonae notae, et j a nemine adhuc inspecti, collatione usus est.

Praeterea lectiones plurimas e cod. Lugd. Batavo excerplit. Sálmafius autem vere dici potélt, libellum de Pallio cum per fe ab auctore

contorte scriptum, tum propter obscuritatem
infigniter a librariis depravatum, restituiffe.
Librorum ad nationes fragmenta ex editione
Rigaltii descriplimus. Non alienum vero ab
hac occasione fuerit gratum animum eruditis
viris declarare, qui hanc qualemcunque opé-
ram Tertulliano, institutóre Cel. SEMLERO,
me autem administro , navatam liberaliter
aliis lectoribus commendarunt. Nam praeter
Schroeckhium V. Cl. qui in praestanti, opere
historiae ecclesiasticae germanice scripto, cụm
de argumento scriptionum Tertulliani copiofe
disputaret, calculum conatibus nostris adiecit,
multi etiam alii, librorum praesertim novo-
rum censores ita de editione nostra iudicarunt,
ut quantum illi confilio faverent, facile,appa-
rerét. E quibus virum doctissimum nefcio
quem, qui in bibl. univ. germ. (vol. XVII.
part. 1. p. 272) de Exdócei nostra commenta-
tus est, humaniter ut aequum est, rogamus,
ut adversus ea quae hic ibi admonuit, pauca'

vel excusandi, vel defendendi caufa proferre, '; liceat! Initio Rigaltianae editionis .variantes

lectiones nobis excerpendas fuisse monuit. At quis non videt, V. D. hic aut calami festinatione, aut oculorum lapfu aberrasse! ,Ubique enim vel Rigaltii textum expressimus, vel quomodo ille a reliquis editoribus discedat, indicavimus. Deinde vitio nobis verțit, quod in librorum serie temporis rationem non habuerimus. Reliquorum editorum exemplum, quo me superiori voluminis praefatione tutabar, favere nobis posse negat." Recte quidem,

fiid negligentiae fuperiorum deberetur. At quum Pamelius, qui'tamen' in vịta Tertulliani luam de librorum aetate Tententiam prodidit, alium, quam quem ipfe defendisset in li. bris collocandis ordinem secutus fuerit, ceteri etiam non temporis ordine fervato, sed ut quique in manus veniffent, libros ediderint, planum est eos modeftia magis, quam negligentia ductos, ut fortuitam librorum seriem potius, quam certis opinionibus definitam, typographum fequi mallent. Scilicet res omnis ad coniecturas eruditorum redit, in quibus quae probabilior sit, fortasse, quae autem certitudinem inferat, haud facile decreyeris. Ut exemplum aliquod lectorum oculis lubiiciamus, praetermiffis aliorum opinionibus librorum Tertulliani-aetates e sententia Pamelii hic liftimus. ; con las dis : . , i

, 36," ."

. A. p. C. n. 196., de Pallio, D

'; '
199. lib. adv. Ludaeos. 'l . ..
· 200. Apologeticus. Istra
201. de testimonio animae. *
. de poenitentia,

de oratione, incap
202. ad Scapulam.

ad Martyras. .. .de patientia.

203. de praescriptionibus,

2046 de baptismo ady. Quintillam. ,
-205. de spectaculis.
1072 de idololatria.
i de habitu: muliebri. ivo

[ocr errors]

,

1

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »