Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eo consideram da, 128. Quae sit ejus forma, 129. Bap-
tismi susceptio ; ubi videre est quod quidam saera-
mentum et rem suscipiunt ; alii saeramentum et
mon rem ; alii rem et non sacramentum, 130 et seq
Baptismi qui sint ministri, vel qui possunt bapti-
zare, 133 et seq. Baptismus am valeat cum verba
corrupta proferuntur, 135. Ejus materia, 136. Bap-
tismi sacramentum, quare sit primum et qua de eo
inquirenda, 44l et seq. Quare institutum, 448. Quan-
do, 449 et seq. Quando ad ipsum obligari coeperunt
homines, 450 et seq. Quid distet inter Joannis et
Christi baptisma, jí. Utrum post datum præcep-
tum de baptismo aliquis salvari possit sime eo, 45?.
An possit iterari, 458 et seq. Ejus materia et forma,
460.

Baptizari utrum quis possit in utero matris, 135
et seq.

Beatitudo in cœlis futura qualis et quanta sit,
616. Triplex erit. 617.

Bonum quidquid dicitur, vel secundum se vel ad
aliquid bonum est, 241. Boni tria genera, et quod
sit majus bonum, 242.

[ocr errors]

Campanarum significatio, 474.
Canones Evangeliorum , 784. Conciliorum, 785.
Capitulum morale, scilicet animæ, in quo ratio
examinat cogitationes, 1093.
Carnis eura spiritui injuncta, 295. Caro a Verbo
assumpta qualis fuit secundum passibilitatem, sem-
sum et affectum, 389 et seq.
Causa prima conditionis ratiomalium quae sit, 2 8.
Causae rerum primordiales et earum generat o, 206,
207.
Cerei paschalis benedictio, 474.
Charitatis ordinatio, quid sit, 16 et seq Charitas
duplex, videlieet Dei et proximi, §28, 20 et seq.
Ejus quare non sint tria præcepta quorum tertio
homo seipsum diligere juberetur, 531, § 32 et seq.
Charitas semel habita utrum amitti possit, 539,
540 et seq. Charitas Dei et proximi, unitas cordium,
et rerum communitas inter monachos qu:e sint. 880
et seqq. Charitas laus et latitudo, 97 l et seqq. Cha-
ritas et ejus comitatus, 1004.
Cholera et Cholerici, l 188 et seq.
Christus cur Fil us hominis dictus, 31. Christus
am simul anima et earmem assumpserit. 72. An a
conceptione plenus gratiæ et veritatis fuerit, 73.
Utrum animâ ejus sapientiam omnium rerum ha-
buerit, 74. Am omnia mostra imfirma, praeter pecca-
tum, susceperit, 75. An sit creatura, 76 et seq. An
peceare potuerit, 78. Christus secundum humanita-
tem in coeIo est, seeundum divinitatem ubique, 413
et seqq.
Cibi sumptio habet tria consideram da : quid,
quando et quomodo sumatur, 10,4. In ea su* ptio-
me tria observanda, modus, mensura et numerus,
1055.
Cinerum benedictorum susceptio, 473.
Circumcisiones tres, 4l. Circumcisio et ejus vir-
tus, 349 et seq.
Claustrum animæ ædificare volent primum quæ-
rendus est locus fundamenti, 1019 et seq. Claustri
iìtéÉiali$ $iificatió, íôïöiäùírüm íimę
templatio, 1087. Hujus claustri quatuor latera,
1088. Quatuor columnarum ordines, 1089. Claus-
trum coelestis Jerusalem, l 167. Ejusdem claustri
columnæ, l 168. Quadratura et ordo, 1169.
Claves duæ, quas habent sacerdotes, quid si-
gnificent ; an omnes illas habeant sacerdotes, 152
et seq.
Cierici et eorum officium, 421.
Compassio monachis habenda, 4052.
Compunctionis ad fontem invitatur amicus ut
vitet illecebras carnis et contagia mulierum, 1209
et seqq.

Conceptus quomodo Deus de Spiritu sancto, 39],
392 et seq.
Confessio et praeeeptum ejus, 549. A Christo ins-
tituta, 552.
Confirmat'onis sacramentum a quibus dari possit,
137. Quæ sit ej;:s effieacia, 138 et seq. Confirmatio,
an majus sit sacramentum quam baptisma ; quod
mon debeat iterari ; quanto tempore debeat quis ad
ipsum præparari, 460, 461 et seq.
Conjugalis actus sine peccato fieri potest, 156.
(.onjuges inter fideles an, uno vivente, aIter alii
copulari possit, l6l.
Conjugii institutio vel exordium, 153. Comjugium
res bona, 155. Conjugii bona, 157. Ejus variæ com-
suetudines, 157 et seq. Quid ad ipsum contrahen-
dum, tempore gratiae, sufficiat et necessarium sit,
178 et seq. Conjugium am in præsenti fiat per ju-
ramentum de futuro, 100. Am fidelem et infidelem
contrahi possit, 160. An inter duos infideles
sit verum, l60, 161. Am inter cognatos, 163. Com-
jugium contrahere an valeant personæ devotæ,
162. Conjugium utrum eontrahant qui prius adulte-
rium commiserunt, 165. An servus et libera, aut
liber et ameilla, 165, 166 Qua ætate eontrahi possit,
an a furiosis et frigidis, quæ sit ejus stabilitas, 166,
167 et seq. Conjugii institutio ante peccatum, 314,
315 et seq. Conjugii sacramentum, quæ sit ejus
excellentia, 477. Ejus origo, et institutio duplex,
et causa institutionis, 481, 482. Conjugium quid
sit, et qui illud contrahere legitime possint, 483,
484. Quando esse incipiat, 485 et seq. Conjugium
occulte facientes, et post contractum verecunda
contra illud eommittentes, 488 et seq. Conjugii tria
bona, 494. An sint ab eo inseparabilia, 494, 495
et seq. Conjugio abutentes et plus explendæ libidini
quam proli generandæ in servientes, 496. Conju-
gium an dicendum quod aliquamdo dissolvi potest,
497 et seq. Conjugiüm an inter infideles fiat, 504,
505 et seq. Quæ illud irritum faciant, 520.
Cor hominis inhabitat Deus dupliciter, 621. Cor
sursum vel deorsum habere quid sit, 716. Corpora
et spiritus quomodo mutentur, 221, 222. Quomodo
locales, 224. Corpora humana qualia post resur-
rectionem sint futura, l 178. Corpora terrena qu0-
modo in coelo manebunt, 606. Ubi erunt quando
mundus ardebit, 609. Corpus suum an mortale, an
immortale Christus in coena tradiderit, 462 : et seq.
Utrum Judæ per buccellam datum, 464. Corpus
Christi mon dividitur, sed species ; manet im parti-
culis singulis totum, et in diversis locis unum et
idem est, 469. Nec patitur quidquam indignum
licet speciebus inferamtur multa, 470. Post sump-
tionem quid fiat de eo, 470 et seq.
Cortinæ ante sanctuaria, 474.
Creationis ordo, et uniuscujusque diei formatio,
19 et seq. Creatio hominis quomodo ad imaginem et
similitudinem Dei, an totius Trinitatis, 9l
Creator ostenditur ætermus per rationalem crea-
turam, 824 et seq. Idem per rerum quadruplicem
motum S26. Unus et immutabilis est, 826 et seqq.
Creaturarum magnitudo et pulchritudo, 813 et
seq.
%ura pro mortuis agenda, 593 et seq.
Cursus desiderii nostri, 17.
Custodia vitæ inferioris gemina, 269. Custodia
rerum communium in claustris 905.

[ocr errors][merged small]

dies sime intervallo operatus fuerit, sive alio quoli-
bet modo, 199. Deus quare non dieitur vidisse opus
secundæ diei, quod bónum esset, 201. Deus qualiter
ab initio sit agnitus ; quod nec totus sciri, nec
totus ignorari possit ; quibus modis ejus cognitio
ad hominem venerit, 217. Deus quod unus sit et tri-
mus, 218, 220, 224. Immutabilis, 220. I)eus essentia-
liter est et vere est in omni creatura, lqeo, tempore
et quomodo, 223. Deus non vult mala, quamvis
velit ut mala sint, 239. Deus nihil præcipit pro com-
modo suo, sed pro commodo illius cui præcipit ;
non tamen bonum universitatis impedire habet,licet
illud alicui bonum non sit, 243 et seq. Dei benepla-
citum aliquamdo ad rem, aliquando ad actum rei,
244. Deus`cur homo factus, 310. Deus quare obscure
locutus sit, 668 et seq. Quare cum paueis et raro,
670, 67 1 et seq. Deus ubi fuit quando præter eum
nihil fuit : et quare creaturam feeit si bonum ejus
per eam auetum non est, 721 et seq. - , -
Diabolus quare in forma serpentis tentavit primos
parentes, quare prius ad Evam venit, quare ab in-
terrogatioiie exörsus, 287 et seq. Diabolus quare
nunc ligetur, quare in novissimo solvetur, 597, 598.
Diabolus monàchis insidiatur per varias delectatio-
nes, 1021, 1022. Quomodo blanditur ut decipiat, 1023
et seq. Promittit ut pervertat, 1028 et seq. Insidia-
tur ut rapiat 1030 et seq.
Diaconii, vel sextus officii spiritualis gradus, 426,
427.
Dies tres lucis invisibilis quæ sint, 835, 836.
Quomodo in nobis mystice compleri debeant, 837
et seq.
írentia inter dona et virtutes quæ sit, l 14 et
seq. Differentiæ inter sacramenta vetera et nova,seu
legis et gratiae, 343 et seqet 345.. Differentiæ rerum
tres, 745 et seq.
Dilectio proximi, utrum debeamus omnes æquali-
tater diligére, 125. Dilectio Dei quid sit, utrum om-
nes æqualiter diligat: 126. Dilectio omnis Dei utrum
charitàs nominanda sit, 545 et seqq. Dilectio tempo-
ralium et ætermorum, 953 et seq.
Diligendi Deum mensura, 535. Idem et proximum,
536, 537 et seq.
Discenda quæ sint a principio, 183.Discere volenti
necessaria, scilicet humilitas, memoria, meditatio,
et cætera, 877 et seqq.
Disciplina quid sit, et quantum valeat, 935. Quod
sit servanda in habitu, et hoc quinque modis, 936
et seqq
Disserendi ratio, 764.
Divinitas utrum ab humanitate separata fuerit in
morte Christi, 78 et seq.
Divitis domus vana affluentia,et ejusdem pericula
et casus, 707.
Divortii conjugalis causæ quæ sint, 168.
Domus Dei ubi et a quo ædificata, et ea, ex qui-
bus est ædificanda, sunt cuique repertu facillima,
663, 664 et seq.
Dormitorium animæ quid sit, ll0l et seq.

[ocr errors]

Ecclesia quid sit, 416. Ejus duo parietes, clerici
et laici, 417.
Ecclesiastica administratio in quibus sit, 418.
Quomodo terrena possideat, 419 et seq.
Elementa mundi quatuor, et humiores quatuor
$"? et anni tempora quatuor et ánimam
applicata, l 184 et seq.Eleméntorum commistio, l 192
et seq.
Episcopi, archiepiscopi, summus pontifex, et alia
quae sunt in clero officia, 430, 431.
Etymologiæ librorum et aliorum ad lectionem
sacram pertinentium, 787 et seq.
Eucharistiae sacramentum quid, ejus diversæ in
Veterii Testamento figuræ, 39. Quod in ea sint tria
consideranda, 140. Ejus forma, 140 et seq. Circa
eam varii errores, 141, 142. Eucharistia quäre con-

[merged small][merged small][ocr errors]

Fides, spes et charitas quæ sint, 35 et seq. Fides
quæ sit, quas partes habeat, 43. An sit virtus, 45.
Fides in duobus constat: sciiicet mysterium divini-
tatis et sacramentum Incarnationis, 47, 48 et seq.
Fides et de ea septem inquirenda ; quid sit fides,
327, 328 st seq. In quibus constet, 331. Ejus incre-
mentum, 332. Quæ ad eam pertineant, 333 et seq.
An secundum mutationes temporum mutata sit, 335
et seq. Quid sit quo nihil minus fides vera habere
potuit, 339 et seq. Denique fidei sacramentum et
virtus, 34l at seqq. Fides et quæ illam comitantur
virtutes, 1004. Fides Christiana corde tenenda et ore
confitenda, 1014.
Filius quare potius missus quam Pater et Spiritus
sanctus, 371 et seq. Quomodo solus carnem suscepe-
rit, 373 et seqq.
Firmamentum quando, de qua materia, et quale
factum fuerit, 200.
Fornicatio spiritualis quæ sit, 169.
Fortitudo et ejus comites, 1003.
Fratrum correctio inter monachos, 901, et seq.
Fratrum recipiendorum in unam domum legitimus
;grus, 1052. Fratres quid possint possidere,

[ocr errors]

Gehennæ tormenta quæ sint, et eorum qualitas,
587, 588 et seq.

Gestus quid sit, et quæ im eo servanda disciplina,
938 et seqq.

Gloria vana et ejus comites, 999.

Gradus consanguinitatis, 510. Quare in matrimo-
nio consanguinitas usque ad sextum gradum custo-
ditur, 5ll. Quomodo sint computandi, 512 Qui
gradus cognationis in libris institutiomum impera-
lium, 513. Ex sanctorum et pontificum decretis,5l5
et seq.

άia quam habuit Adam ante peccatum, an per
eam potuit stare am non, utrum præscius fuerit sui
casus, 98, 99 et seq. Gratia quæ per Christum
datur, et Spiritus a capite in membra'diffusus, 415.

Gula et ejus comitatus, }00l.

[ocr errors]

Habitus monachi exterior et interior, quid sit,
896 et seqq. Habitus et vestium numerus, 1056.
Historia, allegoria, tropologia quæ sint in Scri-
ptura sacra, 184. Historia et libri im ea legendi, 799,
800 et seqq.
Homo cur movissime factus fuerit, 20.Hominem in
paradisum collocans quibus præceptis informaverit.
Deus,23 et seq.Homo án mortalis an immortalis ante
eccatum, 24. Quomodo prævaricatus fuerit, 24, 25.
omo, nisi par gratiam Dei, liberari non potest, 27.
Homo qua justitia liberatus fuerit, 29 et seq. Ho-
minum tria genera, 32. Homo cur extra paradisum
creatus, ejus ante peccatum status, 94. 93. Homo
causa mundi et hominis causa Deus, 203, 206. Ho-
minum cur ex anima et corpore fecerit Deus, 263.
Qualiter est ad imaginem Dei factus, 264. Hominis
duo bona, 267 et seq. Hominis status tres, 269.
Ejus ante peccatum scientia, 270. Homi;.is ante pec-
catum virtus, 273, 274. Homo primus qualis erea-
tura fuerit secundum corpus, 275. Si non peecas-
set, quandiu hic vixisset, ejus alimentum, et stu-
dium, 276. Homo si non peccasset, quales filios ge-
muisset : an justos ; an injustos an paternæ justitiæ
hæredes ; an statura et scientia perfectos, 277, 278,
279. Hominis primi institutio, 280, 281. In quo loco
fuerit positus, 282 et seq. Homo in paradisum posi-
tus,non in eo creatus,cur unus primum ereatus fue-
rit, 284. Homo quomodo sit ad pœnitentiam dispo-
situs ; ejus causa adversus Deum et diabolum, 307,
308 et seq. Hominum respectu arcæ tres species,
674 et seqq Homo in quo sit Deo similis, 747. Ho-
mo sit in omnibus circumspectus, 934. Homo micro
cosmus, id est minor mundus, majori mundo com-
paratus, l 183 et seq.
Hospitum domus, et quod mens sapientis debet
esse hospitalis, 109l et seq.
Humilitas quomodo disciplinæ principium, 773,
774 et seq. Hümilitas et ejus comites, 1002.

[ocr errors]

I

Ignis gehennæ corporeus amimas etiam cruciabit,
ad aliquid lucebit, 589. Sic creatus est ut mutri-
mento non egeat, 590.
Ignorantia quomodo sit vitium, et unde nascatur,
Incarnationis fides, vel de Incarnatione quid cre-
dendum, 70 et seq.
Imago Dei expressior est in creatura rationali,
et vestigium Trinitatis invenitur in ea, 225. Et
etiam in corporea creatura, 230.
Indumenta sacra sub Veteri Testamento quot et
quæ fuerint, 433 et seq. Indumenta sacra movi sa-
cerdoti quot et quæ sint, 437 et seq.
Informitas rerum qualis fuerit, et quamdiu mum-
dus permanserit in illa, 190 et seq.
Invidia et quæ eam comitantur vitia, 1000.
Ira et ejus comitatus, 1000.

[ocr errors]

Jejunium et oratio monasticorum, 890 et seq.

Jerusalem civitas magna, ! 131. Quod sit in Judæa
historice, l 132. Item moraliter in confessione,
l 132 Jerusalem et Judæam destruentes, l 133 et
seq. Defendentes, l 136 et seqq. Jerusalem mystice
et allegorice, l 140. Tropologice, ll4l et seqq. Jeru-
salem coelestis et pax ejus, l 159. Et quod `dicitur
esse in Judæa sicut mystica et moralis, l 160, l l6l.
Jerusalem coelestis portæ et earum seræ. l 162,
l 163. Ejusdem vici, iî Plateae, l l65.

Judæ et fratrum ejus gesta, et quid mystice et
moraliter significent, 1156, 1157, et seqq.

Judicia quatuor quæ sint, 3l. Judiciorum discre-
tio, 309 et seq.

Justitia potestatis et æquitatis, patiens et cogens,
310, 311, Justitia quod sit via ad Deum, et quomodo
¤ ea currant, 973. Justitia et ejus comitatus,

Justorum vitæ quinque gradus, 797.

L.

Latriæ et duliæ discretio, 10.

Lectores, vel secundus officii spiritualis gra-
dus, 424. Lectorum Scripturæ sacræ tria genera,
798.

Legendi ordo et modus, 771, 772.

Legis scribendæ præparatio et ejus sacramenta,

Liber vitæ et quæ in eo habentur l 170 et seqq.

Liberum arbitrium quid sit, quale ante peccatum
fuerit, qualiter per peccatum depressum, 101 et seq.
Quod ad futurum tamtum se habeat ; et de ipsius
statu quadruplici, 102, 103 et seq. Liberum arbi-

trium Angelorum in prima conditione, liberum ar-
bitrium quid sit, 255. Quod spectet ad futurum et
ad eontingens tantum, 256. Liberum arbitrium ho-
minis, 265.
Librorum sacrorum numerus et ordo, 185 et seqq.,
778. Eorum auctores, 779. Eorum interpretes, 780
et seq. Eorum ratio, 782 et seq.
Lignum vitae et scientiæ, 283.
Loca ubi animæ cruciantur quæ sint, 586 et seq.
Loea quinque quantum ad bonum et malum diffé-
rentia, 306 et seq.
Locutionis disciplina, et primo quid sit loquen-
flum, 943. Qui loquendum, 944. Ubi loquendum,
946. Quando loquendum, 946. Quomodo 'loquen-
dum, 948.
Logicæ ortus, 749 et seq., 763.
Longævi ubi esse desideremus, 13.
Luciferi ante lapsum excellentia et post lapsum
poena, 83, 84.
Lux quare prima, qualis et ubi facta fuerit, 193
et seq. Quid de illa factum fuerit post creatum
solem ; an de ipsa sol substantialiter factus fuerit,
198 et seq.
Luxuriæ et ejus comites, 1002.

M.

Magica et ejus partes diversæ, 810 et seqq.
Mansionum arcæ mysticæ trium inscriptiones,
693, et seqq.
Μaria in consensu conjugali non mutavit virgini-
tatis propositum, 857 et seqq. Maria quomodo ste-
rilitatis maledictionem cum `proposito virginitatis
vitaverit, 868 et seq Maria non de viro, sed de
Spiritu sancto peperit Christum, 870 et seq. Sine
dolore et sine virginitatis detrimento, 872.
Materia prima ubi et qualis fuerit, 18. Materia
an priusquam forma facta fuerit, 187 et seq.. Utrum
aliquando sine forma esse potuerit, 189.
Mathematica quid sit, et ejus definitio, 753.
Matrimonium utrum sine consensu contrahi pos-
sit, 873 et seqq.
Mechanicæ T ortus, 745. Ejus divisio in septem
scientias, 760 et seqq.
Medicina vel curatio duplex, animæ scilicet et
corporis, 1183.
Medicus et signa novem quibus bonum aut malum
portendere possit, l 195 et seqq.
Meditatio et memoria quæ sint, 772 et seq. Medi-
tatio quid sit, 993. Ejus tria genera, scilicet in crea-
turis, in scripturis et in moribus, 993, 994 et seqq.
Mens humana quomodo fiat latronum spelunca,
negotiationis domüs, et meretricis rostibulum, 1032
et Seq.
§ís- disciplina in habitu et gestu, 949. In cibo,
utpote quid comedendum, 950. Quantum comeden-
duim, 951. Quomodo comedendum, 951 et seq.
M-msura boni inferioris et superioris, 293.
Mercatorum labores vaoi, 706.
Milites Dei, milites diaboli qui sint, 33. -
Missa quid sit, quando instituta, et sic vocari
cœpta, 472.
NMulieris commercii et carnalis conjugii detesta-
tio per sacras Scripturas, 1206 et seq. -
Mulier prima, cuir facta, et facta ex latere, 32 et

seq.
$ulier quomodo a serpente tentata fuerit, 25. Mu-
lieris primiæ formatio, an costæ aliquid fuerit ad-
ditum, et quomodo ex ea factura fuerit, 92, 93. Mu-
lier cur de viro facta, et ex latere, 284.
Mundus ubi, unde et quomodo factus est 17.
Mundus iste cur poenitentiàe locus dictus, 28. Mun-
dos esse duos, vi§ibilem scilicet et invisibilem, 672,
673. Mumdi hujus vanitas vel mutabilitas, 711, 712.
Nos provocat åd amorem æternorum, 713 et seqq.
Mundus superlunaris et sublunaris, 746. -
Murus Jérusalem quid sit mystice et moraliter,
1143 et seq. Murus cœlestis Jerusalem quomodo sit
ex lapide jaspide, 1162.

Musica triplex, 756.

Mutatio secundum quantitatem aut qualitatem
Deo competere nequit, 829, 830.

N

Natura, quid sit, 748.

Navigantium spes vana, 705.

Neophyti et catechumeni qui sint, et quare sic
dicti, 454, 455 et seq.

Nomen Dei in vanum assumere, quid sit, l l No-
minum in Trinitate discretio, 52 et seq. Et diversa
acceptio, 56 et seq. Nominum iterum in Trinitate
discretio, 226.

Nuptiarum utilitas et bona, et earum molestiæ et
vanitates, 708, 709. Nuptiæ secundæ an sint licitæ,
172. Nuptiæ carnales præsertim religioni deditis vi-
tandæ, 1203 et seqq. Nuptiæ spirituales et earum
fercula, ornamenta, ministri et consummatio, 1216
et seqq.

O

Obedientia, omnis virtutis initium, 9. Obedientia
monachorum, 919 et seqq.
Olei sancti tria genera. Chrismatis excellentia,
577.
Omnia visibilia et invisibilia an simul creata fue-
rint, 189.
Omnipotentia Dei quæ sit, et in quo constet, 67,
68 et seq.
Opera sex dierum et ea concernentia, 89, 90. Ope-
ra Dei duplicia, scilicet conditionis et reparationis,
667 et seq. Opera Dei aliter electi aliter reprobi
pensant, 672. Opera triplicia, scilicet Dei, naturæ et
artificis, 747. Operandi modi sex, 285, 286. Operum
vel factorum tria genera, 39. Operum Dei sacramen-
tum, 195 et seq. Operum tria genera, 347 et seq.
Opus spirituale, et quod quemadmodum fratres,
post capitulum exeunt ad laborem, sic animus de-
bet exire a contemplatione coelestium ad meditatio-
nem sanctarum Scripturarum, 1094 et seqq.
Orandi modus, orandi Deum occasionem et ratio-
nem nobis præbent nostræ miseriæ et divinæ mise-
ricordiae, 977 et ;!; Orandi fervens affectus quan-
tum sit Deo gratus, 984.
Qrationis tres species et tria genera, 979 et seq.
Qratorium animæ quid sit, l 107 et seqq.
ginandorum aetas, quales sint £j?; vel non,
432.
Ordinationes quando et quomodo faciendæ, 431.
Ordinatorum mutatio qua ratione fieri possit, 433.
Ordines sacri quomodo in monachis, 432. Eorum
septem gradus, 423. Ordo et dispositio cogitationum
nostrarum ad construendam Dei domum,665 et seqq.
Ordo librorum sacrorum, 805. Et de eorum litterâ,
sensu, sententia, 807 et seqq. Ordo præceptorum
Decalogi, 14 et seq. Ordo rerum in primis, secun-
dis et tertiis, 246.
Originale peccatum, quot modis dicatur, et quod
fuit primo homini aetuale quod mobis est originale,
297, 298. Quid sit, et quo modo in posteros transeat,
299, 300. Originalis peccati mala, 289.
Ornamenta regia, 422.
„gtiarii, vel primus officii spiritualis gradus,
Ostium arcæ mysticæ quid sit, 697. Exeuudi modi
quatuor, 698,

P.

Palmarum rami benedicti, 473.
Parentes quomodo in Deo honorandi, 12 et seq.
Parvuli an sine baptismo salventur, 132. Parvu-
lus in domo patris sui, ejusdem studia, exercita-
j;;t. 718. Imago hominis religiosi in domo Dei,
Passio Christi quid ad nos, 310.

Patrini, et parentes spirituales, 458. Patrimorum
responsio in cujus persona fiat, 136.
Pax vera et pax falsa, l 102.
Peccata patrum utrum omnia transeant ad Filios,
304 et seq. Peccata semel pœnitenti dimissa, an am-
plius Ę 570, 57 1 et seqq. Peccatum origi-
nale quid sit, et quomodo commissum, 25 et seq.
Ejus pœna, 27. Peccatum Adæ, 96. Utrum voluntas
j)? præcesserit, an majus sit quam Evæ, 97. 98.
Peccatum Adæ cur posteris impütetur, 105. Pecca-
tum originale quid sit, 106. Originale cur dictum,
l07, 108 et seq. Peccatum actuale quid sit, l 10. In
generali, lll. Quæ sit illius natura, l 12. Qui sint
ejus modi, l 13 et seq. Peccatum quomodo per ear-
nem ad animam transeat, 30l.
Perfecta tria, scilicet potestas, sapientia et volun-
tas Dei, perficientia omnia, 208.
Personarum discretio in Deitate una, 376, 377 et
seqq. Personarum Trinitatis distinctio, 5l et seq.
Personæ Trinitatis quomodo coæquales, 54 et seq.
Philosophia quod sit sapientiæ studium, 742. 743.
Quæ res ad eam pertineant, 744 et seq.
Phlegma et phlegmatici, et ex eo orta infirmitas,
l 185 et seq.
Pisces et aves de una materia facti, quare in una
sede dispositi non fuerint, 150.
Plateæ Jerusalem quæ sint, item mystice et mo-
raliter, 1150, 1 l5l et seq.
Pœnitentes in extremis tantum, 559 et seq.
Pœnitentia quid sit, 149 et seq. Pœnitentia so-
lemnis quid. Cur non iteretur, là,0. Pœnitentia et
ejus fructus, 554 et seq. Eam in hac vita non com-
plentes, 555 et seq. Utrum iterari possit, δό et
seqq. Poenitentiæ sacramentum, tria in eo conside-
randa, scilicet compunctio, confessio, satisfactio,
146 et seq. Solutio a peccato quando fiat, am in
contritione prævia, an per impositionem manuum,
147.
Portæ Jerusalem et earum seræ et veetes, mystice
et moraliter quæ sint, ll45, l 146 et seqq.
Postulatio et insinuatio quæ sint, 9S0.
Potentia, sapientia et benignitas Dei a quibus
emanent omnia, 81 let seqq.
Potestas Dei dupliciter consideranda, et utroque
modo Deum esse omnipotentem, 2l4 et seq. Potes-
tas cur Patri, sapientia Filio, bonitas Spiritui sancto
tribuatur, 227, 228. Potestas Dei an voluntas ejus
major, 839, 840. Potestas Ecclesiæ terrena, 419.
Quot modis in ea determinetur justitia, 420. Potes-
tas spiritualis et ejus corona, 42l.
Practicæ ortus, 745. Ejus divisio, 759.
Præcepta tria prioris tabulæ, 9. Idem, 120 et seq.
Præceptâ septem secundæ tabulæ, 12. Idem, 122,
123 et *'; Præcepta naturæ et disciplinæ, 268.
Præcepta legis immiobilia, primæ tabulæ tria, 352
et seqq. Secundæ tabulæ septem, 355, 356 et seqq.
Præcepta mobilia et superaddita, 360 et seq. Præ-
ceptorum Dei ordo, 359 et seq.
Prædestinatio divina quid sit, 213 et seq.
Prælatus sapiens sit et diligens, 1057.
Præscientia Dei et prædestimatio quæ sint, 6l,
62 et seq.
Éùm in medio claustri coelestis, et lignum
vitæ in medio ejus, 1172 et seqq.
Presbyteri, vel septimus officii spiritualis gradus,
428, 429.
Principium et unum a quo facta sunt omnia, 187.
Prior in claustro coelesti qui præcessit ad labores
et deducit ad requiem, Dominus noster Jesus Chris-
tus, l 181 et seq.
Proprietates quibus distinguuntur Trinitatis per-
somæ, an sint ipsae personæ, 58 et seqq.
Providentia Dei duplex, in suis et alienis, 2l8.
Prudentia et comitatus ejus, 1002.
Purgatoriæ pœnæ in hac vita quales sint, et qua-
les post eam, 590, 591 et seq.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

. ribus moderata, 1040. Poenitentibus misericors,

1043. Perversis severa, 1045. Bonis optima, 1048.

Religioni quatuor insunt diligenter consideranda,
1049 et seq. -

Reparati9nem hominis tria respicientia, 305.
Reparationis humanæ quæ sint opeia, 677, 678 et
seqq.

erum _tria genera : scilicet necessaria, noxia,

media, 268 et seq. Rerum motus omnifarius, 818
et seq. Figuræ, 819. Varii colores, 820. Qualitates
sensibiles, 821. Utilitas quadruplex. 821, 822.

Resurrectio corporum, qualiter et qualia resur-
gent, 601 et seq. Abortivi ét monstra utrum resur-
gent, et qualia, 602. Resurrectionis modus, 603. Im-
fantes an in ea statura resurgent quae mortui sunt,
604. An omnes in eadem statura, 605. An reprobi
cum vitiis, 605.

S

Sabbata quatuor ; observare diem sabbati quid
sit, ll et seq.
Sacerdotes, qui homines sunt, am possint dimit-
tere peccata, 564, 565 et seqq.
Sacra et non sacramenta, 476 et seq.
Sacramenta et sacra minora, de ii§ quæ ad exer-
citationem sunt instituta, et quod omnià santifican-
tur per verbum Dei, 471 et seq. Sacramenta in gene-
rali ; quid sit sacramentum ; quare instituta, et in
quibus constant, 117, 118 et seq. Sacramenta legalia
quare data ; quibus ; quando ; ubi ; 120. Sacramenta
legis naturalis quæ sint, et qua ratione sacramenta
vocentur, 37. Sacramenta priora cur per subsecuta
mutata fuerint, 345 et seqq. Sacramenta quæ in fac-
tis constant, 475. Quæ in Verbis, 475 et seq. Sacra-
menta quid sint, quot modis, 33, 34. Sacramenta
qua ratione, quo tempore instituta, 312, 313 et seq.
Sacramentorum in lege tria genera, 362 et seq, Sá-
eramentorum institutio, quatuor in ea consideràmda,
317. 1° Quid sit sacramentum, 317, 318 ; 2° quare
instituta, 319, 320 ; 3° eorum materia, 326 ; 4o ge-
nera, 327. Sacramentum baptismi quid sit, 129. Sa-
cramentum fidei quid, 36 et seq.
Sanguis et sanguinei, 1187 ét seq,
Sealarum areæ mysticæ descriptio moralis, 695,
696 et seq.
Scholastig9rum studia quam sint in plerisque
vana, 709, 710.
Seientia Dei et præscientia an rebus necessitatem
inferant, 211 et seq. An mutaretur si rerum muta-
rentur eventus, 213 et seq. Scientiarum acquirenda-
rum institutio, 74l.
Scriptura sacra quomodo ad correctionem morum
legenda, 795 et seqq. Scripturæ divinæ intelligen-
tia triplex, 790 et seq. Septem ejus regulæ, 791 et
seqq. Scripturæ divinæ materia ; scilicet opus condi-
tionis et opus restaurationis, 183. Scripturæ quæ
sint authenticæ, 786. Quæ apoeriphæ. 787. Scriptu-
rarum duo genera quæ sint, 768 et seq.
Scrutinium ad scientiam conducens, 776 et seq.
Silentia tria ; primum in angelis ante lapsùm ;
secundum in homine ante casum ; tertium füturum

in coelo post resurrectionem generalem, 1175 et seq.
Silentium claustri coelestis, li74.
Similitudo Dei in rationali ereatura perfectior est
quam foris, 2l l.
§imonia quid sit, unde dicta, ejus auctores, 477,
478 et seqq.
Spes et charitas qnæ sint, et earum definitio, 43
et seq. Spes et ejus comitatus, 1004.
Spiritus creatus utrum sit localis, 50. Spiritus
saneti dona septem quæ sint, ll4 et seq. Spiritus
samctus an ingenitus dici possit, 53.
Status futuri sæculi quis erit, 609 et seq.
Subdiaconi, vel quintüs officii spirituafis gradus,
425 et seq.
Substantia dilectionis et charitatis, 15.
Superbia et quæ eam comitantur vitia, 999.
Synodi quatuor principales, 785 et seq.

[ocr errors]

„£;mperanti- et quæ illam comitantur virtutes,
004.
Templum Jerusalem destruentes qui sint, et qui
mundantes et renovantes illud moraliter, 1154, 1154
et seq. Templum Salomonis quando fundatum, l ll6.
Ubi fundatum, 1 1 18. Ejus tres dimensiones, 1 l 18
et seq. Ejusdem fenestræ et parietes, l 121. Ormatus
varii, scilicet in cælaturis et torno, l 122. In Cheru-
bim et palmis, 1123. In pavimento, atrio et cæteris,
l 124 et seqq. Templum Salomonis quid sit morali-
ter, l l 13. £jú artifices, ll 14. Operarii, ll 15 et
seq,
Temporum dispositio varia, 816 et seq. Tempo-
rum tria genera, 32.
Tentationum causæ quatuor omnibus, præsertim
monachis, vitandæ, 1025 et seq. Tentationum duo
genera, 290.
Theoricæ ortus, 745. Ejus divisio, 759.
Timor et amor ; timor quid sit, 527. Quatuor ti
mores, 528.
Tonsura ecclesiastica, 422.
Trinitas divina per animam rationalem quodam
modo ostenditur, 5l, 83l.
Tristitia et ejus comites, 1000 et seq.

[merged small][merged small][ocr errors]

Vanitas mundi et rerum transeuntium usus, 703
et seqq (per quatuor libi os). -
Venia^ monacho petenda, et offensa remittenda,
913 et seqq. Veniam ex animo petere recusans frus-
tra versatur in monasterio, 916. -
Verbum earnem assumpsit cum pœnis sine culpa,
et cum mortalitate, sine iniquitate, 381 et seq. As-
sumpsit etiam animam rationalem, 383, 384 et seq.
Verbum extrinsecum et intrinsecum, 225.
Vestium et corporum munditia in claustro, 908
et §£qq. - - - -
Vicf Jerusalem quid mystice et moraliter signifi-
cent, l 148 et seq. -
Videre inter et credere quid distet,514 et seq. .
Virtus saeramentorum legis naturalis quæ fuerit,
37 et seq. Virtutes et opera bona quæ sint, 526 et
seq. Virtutes tres theologicæ, et quatuor cardinales
ex humilitate procreatæ, 997. -
Visio Dei, et an Deus videri possit, 613. Visio cor-
poralis et spiritualis hominum in futuro, 616. .
Vita et uxor duplex, 1213 et seq. Vitæ duæ faciem-

« PoprzedniaDalej »