Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic][merged small]

GWAITH

DAFYDD IONAWR.
David Picnande

C

DAN OLYGIAD

Y PARCH. MORRIS WILLIAMS, M.A.

[merged small][ocr errors]

DOLGELLAU:
CYHOEDDEDIG GAN R. O. REES.

[merged small][ocr errors]

Celt 5272.2

TRAVARD COLLEGE (DEC 11 1907

LIBRARY

Gift of Ernest B. Dane

of Boston

[ocr errors][ocr errors]

PARCH. JOHN JONES, M. A.

BORTHWNOG,'

MAB Y DIWEDDAR

THOMAS JONES, YSW. YNYSFAIG,

Y BONEDDWR HYBARCH YR YDYM FBL CENEDL

YN BHWYMEDIG IDDO AM ALLUOGI AWDWR ATHRYLITHGAR Y GWEITHIAU

CYNNWYSEDIG YN Y GYFROL HON I GYHOEDDI EI BRIF WAITH, AC UN O

Brif addurniadau ein Llenyddiaeth Genedlaethol,

CYWYDD Y DRINDOD,

AC I GYSSEGRU EI DALENTAU YSPLENYDD

TRWY EI HOLL OES WEDI HYNNY MOR FFYDDLON AC EGNIOL I WASANAETH

[ocr errors][merged small]

Y CYFAILL PERSONOL MWYAF CYDNABYDDUS A'R BARDD SYDD YN

AWR YN FYW, A BONEDDWR SYDD EI HUN YN

[ocr errors]

I'N LLENYDDIAETH, Y CYFLWYNIR Y CASGLIAD CANLYNOL O

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »