Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][graphic][graphic][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

PLATE V

V ,

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »