Obrazy na stronie
PDF
ePub

POETARUM

SERIES

ABSOLVITUR

NOVAQUE ET ACCURATISSIMA EDITIONE DONANTUR

S. PAULINI NOLANI,

S. ORIENTII, S. AUSPICII,

NBCNON

CLAUDII MARII VICTORIS, MEROBAUDIS, PAULINI PETRICORDIENSIS, AMOENI,

SECUNDINI, DREPANII FLORI, AUCTORIS INCERTI,

OPERA OMNIA,

JUXTA EDITIONES MEMORATISSIMAS MURATORII, GALLANDII. MARGARINIQUE DE

LA BIGNE RECENSITA ET EXPRESSA.

PRIX : Francs

TOMUS UNICUS.

PARISUIS
APUD J.-P. MIGNE ET GARNIER FRATRES EDITORES, SUCCESSORES

IN VIA DICTA : AVENUE DU NAINE, 208.

1905

9153€

1

EPISTOLA DEDICATORIA.

7

9 1 3

Illustrissimo ac reverendissimo D. D. Francisco Antonio Corrario ex Capucinorum ordine, Veneliarum patriarcha, Dalmatiæ primati, etc., Dionysius Ramanzini typographus S.P. D.

Consuecerunt illi qui sibi gratiam a principibus viris quærunt, ea ipsis munera marime of ferre quæ eorum ingenio gratissima atque acceptissima sulura esse arbitrantur ; atque ideo mirum nobis videri non debet interdum legentibus aut videntibus, aliis numismata aut marmora, aliis etiam gemmas el pictas vestes, aut insignes equos, aut arma dono data fuisse. Scilicet indulgent homines illorum studiis quos admirantur atque verentur. Mihi rero, marime præsul, tecum pro animi mei obsequio cupienti facere, nullum aliud munus in mentein venire poterat ul ad le millerem quum hunc librum, in quo S. Paulini scripta continentur. Optima rerum ( quantulæcunque sunt ) mearum hic liber est, quem tibi etiam confido fore carissimum. Qui enim cirlule omni præditus, pietatis maxime it religionis es amantissimus, in hisce scriptis-tanli et tam antiqui præsulis virlutum omnium eciempia, pielatis et religionis rectis. simam normam cognosces. Probabunt interea legentes cæteri consilium meum,quod liac opera nomini inscripserim tuo, illud animadvertentes, te quamdam S. Paulini earum aucioris referre speciem, si utriusque vitam, si studia, si laudes comparaverint. Romanæ reipublicæ senator ille et consul, humanarum et divinarum litterarum doctissimus, amplissimis honoribus posthabitis, ad sancliorem vilam accedens, factus Nolanus episcopus Christianum orbem auzit scientia et exemplis. T'u non secus ulque ille in Veneta republica, quæ cum Romana præclare cerlat, clarissima ex gente progenitus, inter cujus majores recensentur Gregorius pontifex ejus nominis X11; nec ron Beriola egregia ac celebris illa femina laudati Gregorii soror eademque Eugenii IV maler et Pauli II avia, prælrr alios plures et cardinales eminentissimos, el episcopos inclytos, aliosque belli logæque insignes imperatores, senatores, procuratores, duces, quorum nomina in arnalibus frequenter occurrunt : Tu, inquam, in tanta republica es tam generosa stirpe progenitus, non secus ac Paulinus, immortalis ejusdem reipublicæ senator ampiissimus, summus item armorum imperator, omnique præclarissimo munere terra marique functus, Patarina præfectura posiremum egregie gesta, omnes tibi paratos honores contemnens, severissimum sanctioris vitic instilulum arripiens, le in Capucinorum ordinem recepisti. A quo iumen subinde eductus, ui Venele cathedræ præficereris, cu olim duo e tua fami. lia percelcbres insederant ( nimirum Gregorius ipse XII cum Casiellanus episcopus Venetiis præerat, ac Gregorius patriarcha qui laudato pontifici suit fratris nepos), ita longe laleque íuæ virtutis lucem effundis, ut omnium animos rapias in admirationem lui. Non enim le a susceptæ disciplinæ sanctitale et rigore abduxit novus dignitatis honor, sed propositi tenax pro antiquo familiæ quam ingressus es more, parce ac duriter vitam agis. Eorum autem qui lua subjiciuntur curæ, invigilas moribus ac doctrine, ut nulla ditiorum labe nullis errorum lenebris infirmentur. De pietate aulem lua et carilale, qua egenorum necessitatibus promptissime subveniens, egregie sanctum Paulinum æmularis, qnid multa dicum, cum palum sit omnibus quantum in his excellns et emices ? l'eruin id non ago ul in le conjeram laudes; non enim essel, exigui operis. Sed pauca de judicio meo atque officio dicebam qui librum hunc luo præclarissimo nomine ornatum voluerim, tibique dicaverim, ingenii tui humanitatem atquc pietatem co. gnilam habens. Accipe igitur hilari vullu munusculum hoc nostrum, scriptoremque elegantissimum atque sanctissimum et ipsc amare et aliis commendare velis. Vale felicitatem.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

PROLEGOMENA.

PRÆFATIO.

Sancti Poniji Meropii Paulini opera a nemine salis A erai: verum quod liæc veluti disjecia membra ab pro dignitate laudanda, qui in illo aut eloquentissimi reliquo corpore separarentur, in omnium votis eral, scriptoris eruditionem el lidem, aut eximii vatis divi- ut in unum coalescerent, essetque adeo ut aliorum nam mentem et intelligentiam suspiciat, ui leclori- Palruin, ila el Paulini operum absoluta editio. Et bus ego magnopere commendem, neque instituli mei vero hæc est, ad quam contendimus utilitatem, boc ratio neque ipsa patitur sanctissimi auctoris præstan- laboris nostri palmariuin, studuisse ut et nova accelia : in quem præclarum illud elogium plurima jain derent recio quæque ordine, eorumque ipsa accessio diu sæcula , lo que aliorum Patrum, et cumprimis allera donarelur prærogativa, ut novis curis ab ipso Ambrosii, Hieronymi, Augustini testimonia consen- editore recognoscereniur. Quare convertimus nos ad serunt, suinmun in Ecclesia fuisse virum. At enim cl. Miuratorium, ipsumque enixe eslagitavimus, ut quod illa universa nunc primum collecta in publicum quas multis jam abhinc annis in ca poemala excudeprofero, si nihil aliud, boc certe spero assecuturum rat, dissertationes et notas recoierei, et si qua sibi me laudis, quod eorum hominum, quos sanctorum vel uberius edisserenda , vel quoquo modo videren. lectio Patrum delectat (quibus profecto omnis doctri- iur immutanda, edissereret, inutaretque, ce in public na elegans, omnis antiquitatis memoria continetur) cum, cujus maxime studiosis esi, bonum conferret. siudiis consuluerin. Nam etsi haud mulli faciendam B Quiet benigne annuil ui est ad recia oinnia el hosentio, quam in iis colligendis impendi operam, nec

nesia studia prod:plissimus, suoque potissimum faquod nonnulli nunc faciunt, ex pura pulaque alieno- vore factum est, ut egregium hocce opus quanla lirum descriptione guitaquétox famam inter erudi- cuit cura expoliun prodiret in publicum. tos alicupor: video tamen quantum ex hac ipsa cura Jam Anil id ratione sit præstitum, paucis comme utilitatis et commodi ad rem Christianam sacras. morabo. Quæ tribus in quarto, ul vocant, iomis anque Litleras eveniai, quando eorum operurn ador- lea continebantur, hoc nos u:10 comprehendimus kalur editio, quc cum sui merito nullis ferme secun- volumine; tribuimus autem in duas partes universa da sint, nondum tamen integra simulque numeris syntagmata, quaruna altera que soluta oratione conomnibus absoluta in vulgus prodierant, ut vetustio- slant, altera que poeticis numeris, complexi sumus. res omiliam, deque una, que omnium postrema est, Uis succedere jussimus appendicis loco post pauca Parisiensi dicam, erat illa quidem celeberrimi presby- qucdam utriusque generis opuscula, quæ falso tateri Joannis Baptistæ Le Brun sludio sane perquam men Paulino ascribuntur, vetustiorum editorum erudite ac diligenter concinnata, ad plurium manu- noias, alissertationes el commentaria, quæ Parisienscriptorun codicunu exacia fidem, notis ac disserta- sis quain laudavious postrema editio anni 1685 lionibus illustrata luculentissimis. Verum cum non C accuratissimo repraesental : curam nempe omnem, una aut altera privata episiola, sed inlegra quatuor quan tres doctissimi e socielaie Jesu presbyteri, poernalà, para lotius operis nobilissima, desiderare- Andreas Schottis, Heriberliis Rosweylus el Petur, que temporum infelicilale nondum in lucis con- trus Franciscus Chimelius adhibuerunt, cum suam specium venerant, aberat quoqne illa a nativa sui quisquie Spartam adornaret. lino verbo cam ipsain integritale ianlum, quantum illud ab humani corpo- editionem quæ aliclore Brunio prodiit, perpetua serris perfectione, cui ora manusve fuerint amputa! ine scrie atque ordine sequi libuil, ad ejusque ingeaine. Contigit vero felicissimu yeterum monimento njim ea etiani quæ noviler accesserunt, digessimus. rmn indagatori atque interpreti cl. viro Ludovico Quoniarn vero id oplarc quispiam pofuerat, ut quanAntonio Muratorio ipsa illa quatuor poediala ex Am- de hace unos volumine complectebamur, quedar probrosiana, qux Mediolani esi, bibliothecae mss. erue- posito magis accommodarentur; ne suo isto lector re, jacuiramque illam eo graviorem, quod series na- voto excideret, ci frustraius videri posset, Vitain talium S. Felicis interciperetur, quae singulari poe- sancti aucioris scriptis ejus proposuimus, lenchos mate celebrare Paulinus quotannis consueveral, re- quoque, sive ianuas con epistolarum, film poeliasarcire. Cum tanti res esset, nec pali vir doctissimus tum, utriqne parii prelivinus ', aliaque id genus posset, diutius monimenta illa tanto sacrarum ac po- D præstitims, ul nec minus elegantie satisfactum fuclitorum literarun jinpcodio cum blatis conflictari, rit, nec aliquid nulitati detractum, aut legentium voac lines, seorsiin uno Anecdotorum iono edidit. lia luptali, duni omnia qua ad scriptoris nostri commodemun quod sallein kæc spectat Nataliti?, salva les dioren lectionem faciunt, uno tenore contexluque

Nos omnes indices in una

Corpus ad calcem bujus Patrologiæ joini collegimus. Edit.

« PoprzedniaDalej »