Sons i fonemes de la llengua catalana

Przednia okładka
Edicions Universitat Barcelona, 1988 - 390
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Spis treści

Introducció
9
Larticulació de la C en català primitiu i la seva acció
12
Els prosodemes en català 1972
67
Algunes normes de prosòdia catalana segons les rimes
81
Algunes mostres de les igualacions e e i D o en
97
Les vocals tòniques e i o en el català de Barcelona 1970
141
Rimas vocalicas anómalas en el Cancionero Popular
191
Barcelona 1968
209
la situació dins el Bes
229
Problemes de la commutació consonàntica en català
247
Lalternance sourdesonore dans les réalisations de
343
De nouveau sur la sonorisation spontanée des conson
359
LÀtlas lingüístic de Catalunya i el problema de
373
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne