Obrazy na stronie
PDF
ePub

ἐκ τῆς θεότητος, εἰ καὶ μὴ τῆς θεότητος ἦν τὸ πάσχειν· τοῦ δὲ θεοῦ τὴν ἐνέργειαν, εἰ καὶ διὰ τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ, τουτέστιν ὅλου τοῦ ἡμετέρου φυράματος, ταύτην ἐπλήρωσεν ἑνὶ καὶ μόνῳ θείῳ θελήματι, ὡς οὐκ ὄντος ἐν αὐτῷ καὶ ἄλλου θελήματος ἢ ἀντιπίπτοντος καὶ ἀντικειμένου τῷ θείῳ αὐτοῦ καὶ δυνατῷ ἐκείνῳ θελήματι. Ἀδύνατον γὰρ ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ Χριστῷ τῷ θεῷ ἡμῶν δύο ἅμα καὶ κατὰ ταυτὸν ἐναντία ἢ καὶ ὅμοια ὑφεστάναι θελήματα. Ἡ δὲ σωτήριος τῶν θεοφόρων πατέρων διδασκαλία ἐναργῶς ἐκπαιδεύει [τὸν] μηδέποτε τὴν νοερῶς ἐψυχωμένην τοῦ κυρίου σάρκα κεχωρισμένως καὶ ἐξ οἰκείας ὁρμῆς ἐναντίως τῷ νεύματι τοῦ ἡνωμένου αὐτῇ καθ ̓ ὑπόστασιν θεοῦ λόγου τὴν φυσικὴν αὐτῆς ποιήσασθαι κίνησιν, ἀλλ ̓ ὁπότε καὶ οἵαν καὶ ὅσην αὐτὸς ὁ θεὸς λόγος ἠβούλετο, καὶ σαφῶς εἰπεῖν, ὃν τρόπον τὸ ἡμέτερον σῶμα ἡγεμονεύεται καὶ κοσμεῖται καὶ τάττεται ὑπὸ τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς ἡμῶν ψυχῆς, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ὅλον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ σύγκριμα, ὑπὸ τῆς αὐτοῦ τοῦ λόγου θεότητος ἀεὶ καὶ ἐν πᾶσιν ἀγόμενον, θεοκίνητον ἦν, κατὰ τὸν τῆς Νύσσης Γρηγόριον λέγοντα ἐν τοῖς κατ ̓ Εὐνομίου οὕτως· καθὸ θεὸς ὁ υἱός, ἀπαθὴς πάντως ἐστὶ καὶ ἀκήρατος. Εἰ δέ τι πάθος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ περὶ αὐτοῦ λέγοιτο, διὰ τοῦ ἀνθρωπίνου πάντως τοῦ δεχομένου τὸ πάθος τὸ τοιοῦτον ἐνήργησεν. Ενεργεῖ γὰρ ὡς ἀληθῶς ἡ θεότης διὰ τοῦ περὶ αὐτὴν σώματος τὴν τοῦ παντὸς σωτηρίαν, ὡς εἶναι τῆς μὲν σαρκὸς τὰ πάθη, τοῦ δὲ θεοῦ τὴν ἐνέργειαν· δι ̓ ἧς καὶ ἐσώθημεν, καὶ τῇ σωτηρίᾳ μερισμὸν οὐκ εἰσάγομεν.

[ocr errors][merged small]

A.

Register.

Abendländische Taufsymbole:
§ 14-60.

„Abremissa peccatorum“ im
Symb. Apost. § 40. A. 136.
Adamantius, dessen Glaubens-
bekenntniss: § 122.

Aethelstan, Psalterium: § 16.
Aethiopisches Taufbekenntniss:
§ 72.

Afrikanische Form des Symb.
Apost. § 28-33.

Agatho, dessen Glaubensbekennt-
niss: § 160. A. 886.

Alexander, B. v. Alex., über d.
dort. Taufbek. § 65.

Alexandrinisches Taufbek. §65.
Altdeutsche Texte des Symb.
Apost. § 50-52.

Altenglische Texte desselben:
§ 57-59.

Altrömische Form des Symb.
Apost. § 14-19 u. Anhang
zum Vorwort.

Amalarius Fortunatus, Symb.
Apost. § 39.

Ambrosius, die von ihm ge-
brauchte Form des Symb.
Apost. § 20.

eine ihm irrthümlich zuge-
schr. Formel d. Symb. Apost.
§ 42.

über die Entstehung d.Symb.
Apost.: A. 50. 163.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 2. Aufl.

Ambrosius, sein Zeugniss über
d. apostol. Symb. in der
römischen Kirche: A. 37.
dessen Explanatio symboli:
A. 50. 163.

-

,,A mortuis", Fehlen dieser Worte
im Symb. Apost.: A. 158.
Αναληφθεὶς ἐ. οὐραν. § 65. 86.
89. 90. 93. 94. 95. 96. 145. 146.
Anathematismen der 2. ökumen.
Syn, zu Const.: § 79.

der 1. Synode zu Sirmium:
$ 90.

d. Syn. zu Ancyra: § 92.

d. 1. Syn. zu Toledo: § 97.

d. 16. Syn. zu Carthago: § 98.

d. Syn. zu Arelate: § 101.

d. Syn. zu Const. i. J. 543.
§ 104.

d. 1. Syn. zu Braga: § 105.
d. 3. Syn. zu Toledo: § 107.
d. Lateransyn. unter Martin I.:
$ 110.

des Damasus: § 127.

des Pseudo-Basilius: § 140.

des Cyrillus v. Alex.: § 142.
des Nestorius: § 143.

des Pseudo-Gregor.Thaumat.:
§ 146. A. 889.

des Quintianus: § 150.

des Vigilius: § 152.

des Cyrus v. Alex.: § 156.

19

--

[ocr errors]
[ocr errors]

-

L

dessen Tractatus in Symb.
Apost.: A. 51. 169.

-

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ariminense, dasselbe verdammt:
§ 107.

Arius, Glaubensbek. desselben :
§ 117. 118.
Armenisches
A. 288.

Taufbek. § 70.

von Arx Ildef.: A. 181.
Assemani: A. 286.

,,Assumtus" im Symb. Apost.

§ 9. 31.

in anderen Symbolen: § 108.
128. 130.
Athanasius, eine ihm irrthüml.
zugeschriebene Formel des
Symb. Apost. § 41.

ein ihm irrthüml. zugeschr.
Taufsymbol: § 66.
Glaubensbekenntnisse des-
selben: § 119. 120. A. 961. 962.
ein ihm fälschlich beige-
legtes: A. 1064.
Athanasianisches Symbol, so-

genanntes: § 81.
Auferstehung des jetzigen Flei-
sches gelehrt: § 24. 35. 45.
108. 128. 129. 132. 133. 136.
137. A. 75. 162.

--

[ocr errors]

-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Concordienbuch, die in ihm
enthaltene Formel des Symb.
Apost. A. 169.

Conf. Helvet. post. A. 1085.
Constantinopel, Symbol der
1. ökum. Syn. das. § 75. 76.
Symb. der 2. ökum. Syn.
das. § 79. A. 767.

Symb. der 3. ökum. Syn.
das. § 80.

Symb. der Syn. das. i. J.
360. § 96.

Symb. der Syn. das. i. J.
448. § 100.

Symb. der Syn. das. i. J.
543. § 104.

Constit. apost., Regula fidei:
§ 10. 11.

Taufbek. § 64. A. 267.

Creatorem coeli et terrae“,
Zusatz im Symb. Apost. § 36.
39. 45. 46-60. A. 49. 111.
153.

[ocr errors]

-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »