Obrazy na stronie
PDF
ePub

D. VIII IDUS NOVEMBRIS.

A Item eodem die, Cypriani ! abbatis Petragorici, (6 Dec.)

magnificæ sanctitatis, et clarissimi in miraculis Sancti Nicolai Mirorum Lyciæ episcopi.

viri.

A. IV IDUS DECEMBRIS
Apud Africam, sanctorum Dionysiæ, Dative,
Meontis, et Æmiliani medici, et religiosissimi viri

(10 Dec.) nomine Tertii, et Bonifacii, et Servilii, et Victricis, Apud Emeritam Ilispaniæ civitatem, natale S. Euet Majorici adolescentis a : qui omnes in persecu- laliæ & virginis. Quæ cum esset annorum tredecim, lione Wandalica, sub Hunnerico rege Ariano, pro jussu Daciani præsidis plurima tormenta perpessa, confessione fidei catholicæ, apud Africam, et ne ab novissime in cquuleo suspensa, et exunguulata, facuArianis rebaplizarentur, gravissimis et innumeris lis ardentibus ex utroque latere appositis, hausto suppliciis excruciati, con 'essorum Christi numero igne spiritum reddidit, et cernentibus Christianis, in sociari meruerunt. E quibus praedictus venerabilis specie columbæ niveæ cælum petiit. Cujus beatum adolescens Majoricus, Dionysiæ matris exhortatio- corpus per triduum, jussu præsidis, pependit in linibus roboratus, in certamine confessionis spiri- gno. Sed cui humana fuerant obsequia denegata, tum reddens, cursum palmiferum consummavit. coelestia fuerunt munera concessa : nam nix desuE. VII IDUS DECEMBRIS.

B per corpus pelle aspersit, ut quod ab utraque (7 Dec.)

parte appositus igvis ardoris sui incendio confraApud Alexandriam, natalis beati Agathonis bmar

graverat, nivali candore coopertum divina gratia tyris, sub Decio inperatore. Qui cum esset milita

dealbaret. Sicque a Christianis reverenler ablata, ris, et assisteret ubi beatissimi martyres cruciaban

et devotione debita, sub sacro altari deposita, mitur (inter quos Julianus et Eunus, in Domini Jesu raculorum gloria illustratur. Christi confessione perdurantes, admiranda specta

Eodem die, apud præfatam urbem, passio sanctæ cula martyrii sui angelis et hominibus præbuerunt),

Juliæ, quæ fuit convirginalis sanctæ Eulaliæ, illique et quosdam volentes etiam mortuis illudere cadave- ad passionem properanti individua comes et sodalis ribus martyrum prohiberet, clamor repente totius

adhæsil. vulgi adversus eum extollitur. Offertur judici fortis

Item apud Hispontanam [al., Spoletanam) civitasimus miles jam Domini, et nusquam se inferior sa

tem, sanctorum martyrum Carpophori presbyteri, clus, in confessione persistens, capite pro pietate

et Abundii diaconi, qui persecutione Diocletiani, damnatur. Passus vii Idus Decembris.

sub judice Marliano, in confessione Christi primo Apud Sanctonas, beati Martini abbatis, discipuli

fustibus crudelissime cæsi, deinde in carcerem, nesancti Martini, Turonice urbis episcopi, qui in in mo- c gato cibo et potu, l't trusi ; unde per angelum edunasterio quod ipse ædificavit, in pace quiescit. Ad

cti, et verbum Dei prædicantes, iterum tenti, et cujus tumulum creberrima divinitus fiunt miracula,

ora ipsorum lapidibus contusa sunt, rursuinque F. VI IDUS DECEMBRIS.

equuleo torti, et post hæc carcere diu macerati, (8 Dec.)

novissime gladio percus-i sunt. Rome, natalis sancti Eutychiani a papæ, qui rexit

B. III IDUS DECEMBRIS. Ecclesiam anno uno, et sub Aureliano imperatore

(11 Dec.) martyrio coronatus, sepultus est in cæmeterio Calli

Danielis prophete. sti, qui et ipse per diversa loca trecentos et qua- Romæ sancti Damasi h papæ, qui rexit Ecclcsiam draginta duos martyres manu sua sepelivit. annos octodec m, menses tres, dies duos.

Ipso die apud Alexandriam, sancti Macharii esub Et natalis sanctorum Pontiani, Prælextati, atque Decio, qui gente Libycus, cum multis verbis a judice Thrasonis martyrum i. Qui Thraso, cum esset poad negandum suaderetur, et co maj re constantia tens et locuples,ac christianissimus, de facultatibus fidem suam profiteretur, vivus ad ultimum jubetur suis sanctis martyribus in carceribus et metallis exuri.,

damnat's victum ministrabat, per beatos Sisinnum G. VIDUS DECEMBRIS.

D

et Cyriacum, quos beatus Marcellus ad hoc opus (9 Dec.)

diaconos consecrarat. Non multo post, et ipse tenNatalis sanctæ Leocadiæ virginis, quæ tempore tus a Maximino, martyribusque sociatus, palmam Diocletiani et Maximiani, a præefecto Hispaniarum martyrii cum duobus aliis prænominatis percipere Daciano, apud Toletum dira carceris custodia ma- meruit. cerata est. Ubi cum gravissimos beatæ Eulaliæ et In Galliis, civitate Ambianis, natalis sanctorum reliquorum martyrum qui a Daciano interficieban- martyrum Victorici et Fuscani, qui gloriosissimam tur, vidisset cruciatus, genibus in oratione positis, fidei suæ confessionem sanguine passionis decoraimpollutum spiritum Christo reddidit.

verunt. a Victor. Afric., I. III.

f Gregor. Turon., de Glor, conf., c. 100. Euseb., lib. vi, cap. 34, Ruff. 31.

8 Prudentius, hym. 3. • Gregor. Turon. de Glor., c. 57.

h Pontif., c. 38. d Pontificale, cap. 28.

i De his in gestis Marcelli papæ, 16. * Euseb., I. vi, c. 34, Ruff. 31.

h

In Hispaniis, sancti Eutychii, cujus gesta ha- A faciam te ad lupanar duci, ut dum fueris scortata, bentur.

fugiat a te Spiritus sanctus. Beata virgo respondit : C. PRIDIE IDUS DECEMBRIS.

Nunquam coinquinatur corpus nisi de consensu (12 Dec.)

mentis (1 Cor. 1): nam et si in manu mea thura Natale sanctorum martyrum Hermogenis, Do- ponas, et per manum meam facias sacrificium, Deus nati, et aliorum viginti duorum a.

hæc attendit, et ridet ; de sensibus enim et vo!unApud Alexandriam, beatorum martyrum Epima

tatibus judicat. Sic patitur violatorem castitatis, chii et Alexandri b : qui multo tempore, cum in vin

sicut latronem, sicut barbarum, sicut serpentem : culis et cruciatibus carceris torti, etiam frequenter nam si me invitam violari feceris, castitas mihi duet divisis suppliciis confecti, perdurassent in fide, plicabitur ad coronam. Post hæc Paschasius tradiignibus postremo consumi jubentur.

dit eam lenonibus, dicens : Invitate ad castitatem Eodem die, natale sanctarum quatuor mulierum ejus populos, et facite eam tam diu illudi donec Ammonariæ, Mercuriæ, Dionysiæ, item Ammona- mortua nuntietur. Quam lenones nullatenus movere riæ c. Adversus primam virginem Ammonariam ju- potuerunt, cum simul ex officio impellentes accesdex summa contentione utebatur, et immensis eam sissent, nec funibus additis (al. aditus.) aut boum atque exquisitis cruciatibus affligebat, at maxime, B paribus plurimis. Tunc præcepit Paschasius miniquod ejus sententiam vincere cupiebat, quia lauda- stris ut ignem copiosum circa eam accenderent, bili voce decreverat nihil se prorsus eorum quæ

picem vero et resinam, et fervens oleum super eam sibi contra fas imperabatur, acturam ; quže statuti jactarent. Sed illa in nomine Domini Jesu Christi sui tenax ad ultimum capite punitur. S cunda vero,

immobilis stetit, dicens : Fgo rogavi Dominum Mercuria, anus venerabilis et fecundissima in filiis, meum Jesum Christum ut ignis iste non doininesed quos non prætulit Christo. Tertia, sancta Dio- tur mihi, quatenus tibi insultem plaudens in Donysia, et alia Ammonar a, quarta ; dum nimia mino, et impetravi ab eo inducias martyrii mei, ut utuntur constantia apud judicem, et ille vioci eru

credentibus timorem tolleret passionis, et non crebescit a feminis, inauditis tormentorum generibus dentibus vocem insultationis auferret. Tandem, glatolerat, finem omnium, ferro cedente, suscipiunt, dio in gutture merso percussa, quandiu voluit gloriose et venerabiliter apud Alexandriam sepultæ. dravit, quandiu voluit turbam circumstantem alScribit beatus Dionysius in libro de Martyribus. locuta est. Nec omnino mortua est, donec venientiD. IDIBUS DECEMBRIS.

bus sacerdotibus, communionem Dominici corporis

et sanguinis acciperet. Passa est autem Idibus (13 Dec.)

с

Decembris, et in loco ubi percussa est sepulta; baApud Syracusam, Siciliæ civitatem, natale sanctæ

silica super corpus ejus postmodum fabricata. Luciæ, virginis et martyris, quæ passa est persecu- Paschasius vero Romam perductus, eo quod a Sitione Diocletiani et Maximiani, sub Paschasio con

culis fuisset accusatus quod deprædasset provinsulari. Hæc nobilissima Syracusanorum, postquam ciam, ab omni senatu auditus, accepit capitalem omnia sua (quæ de parentibus ei remanserant) pau

sententiam. peribus, viduis, orphanis, peregriniset Deo servientibus distraxit, a sponso suo, quod essel Christiana

E. XIX KAL. DECEMBRIS. Paschasio judici delata, et contra leges Augustorum

(14 Dec.) vivere, impellebatur ad sacrificandum dæmonibus.

Apud Antiochiam, natalis sanctorum martyrun Tunc beata Lucia Paschasio respondit : Sacrificium Drusi, Zosimi, et Theodori d. verum et immaculatum apud Deum et Patrem hoc Apud Alexandriam, natale sanctorum martyrum est,visitareviduas et orphanos in tribulatione eorum Heronis, Arsenii, et Isidori, atque Dioscori. Hi (Jac. 1). Ego per istos tres annos nihil aliud egi postquam judici oblati sunt, judex primo omnium nisi sacrificavi Deo vivo ; et nunc quia aliud nihil puerulum Dioscorum, tanquam pro ætate facilem superest, me ipsam offero in sacrificium Deo. Cui

flecti (erat enim quindecim annorun) ante verbis, Paschasius post talia dixit : Cessabunt verba, cum D

post etiam verberibus agit. Quem cum in nullo sibi fuerit perventum ad verbera. Lucia respondit : Dei

cedere videret, ferocius eum cruciare contendit. verba cessare non poterunt; ipse cnim dixit : Cum Tum deinde cæteros variis tormentis dilanians, steteritis ante reges et presides, nolite cogitare quo- cum pari modo constantia fidei videret armatos, modo aut quid loquamini (Matth. x). Non enim tradi ignibus jubet. Dioscorum vero puerum, quod tos estis qui loquimini, sed Spiritus sanctus qui lo- sibi constanter et sapienter in omnibus responquitur in vobis (Marc. XIII). Paschasius iterum dixit: disset, admiratus judex, differ præcepit, sperans In te ergo est Spiritus sanctus ? Ad hæc Lucia re- eum pro ætate ponitudinem acturum. Sed ille conspondit : quod caste et pie viventes templum Dei fessionis gloria illustratus, divino nutu ad consolasunt, et Spiritus sanctus habitat in eis, testatur tionem fidelium dimissus est. Acta hæc sub Deciana Apostolus. Et cum Paschasius iterum dixisset : Ego persecutione. a Euseb., lib. vi, cap. 34, Ruff. 31.

© Euseb.,l. vi, cap. 33, Rusf. 31, 13 Dec. 0 Idem, ib.

d Euseb., lib. vi, c. 34, Ruff. 31.

una

Apud Cyprum, natalis sancti Spiridionis epi- A

B. XV KAL. JANUARII. scopi, admirandæ beatitudinis viri, qui unus fuit

(48 Dec.) ex illis confessoribus quos Maximianus, dextris

Natalis beatorum martyrum Rufi et Zosimi e, qui oculis effossis, et sinistro poplile succiso, per me- de illis primis discipulis fuerunt per quos primitiva talla damnaverat. Quique cu:n propheticam vitam Ecclesia in Judieis et Græcis fundata est. Hi requieduceret, etiam signorum gloria inclytus fuit.

scunt apud civitatem Macedonum Philippis. F. XVIII KAL. JANUARII.

Apud Africam, natalis sancti Moyselis martyris. (13 Dec.)

Turonis, sancti Gratiani episcopi, qui ad ipsamn Apud Africam, sancti Valeriani episcopi et con- urbem primus ab urbe Roma episcopus transmissus, fessoris natale b. Qui tempore Wandalicæ persecu- multis clarus miraculis, ibi quiescit in pace. tionis (cum ex præcepto Geiserici regis Ariani, ad

C. XIV KAL. JANUARII. tradendum ministeria divina et libros arctarentur

(19 Dec.) cuncti Doinini sacerdotes, ita ut iidem impii Ariani

Apud Ægyptum, natale beati martyris Nemesiif: etiam de ipsis palliis altaris sibi camisias et femo

qui primo per calumniam quasi latro judici delatus ralia facerent) viriliter, ne sacramenta divina tra

est Æmiliano. Quo crimine absolutus, post hoc deret, dimicans, extra civitatem singularis expelli B Christianus esse defertur. In boc vero nulla a judice jussus est; et ita præceptum ut nullus eum neque in

moderatio reservatur ; sed geminatis suppliciis exagro permitteret babitare. Cumque esset plus anno

cruciatum cum latronibus jussit incendi, ignorans rum octoginta, in strata publica mulio temporeja

quod crudelitate sua optimo martyri Salvatoris sicuit nudus sub aere. Sicque in confessione catho

militudinem detulit, qui pro salute humani generis ·licæ veritatis, et defensione sanctinionii cursum

cum latronibus pertulit crucem (Isa. LIII; beatæ vitæ implevit.

Joan. XIX). Aurelianis, beati Maximini presbyteri, venerabi

Aurelianis, sancti Aviti abbatis e, qui spiritu prolis sanctitatis viri.

phetize illustris fuit, et honorifice in eadem urbe G. XVII KAL. JANUARII.

tumulatus est, (16 Dec.)

D. XIII KAL, JANUARII. Martyrium trium virorum sanctorum, Ananiæ,

(20 Dec.) Azariae et Misaelis (Dan. 11).

Natalis beatissimorum martyrum Ammonis, ZenoIn Tuscia, natale sanctæ Barbaræc, virginis et

nis, Ptolomæi, Ingenui et Theophili, qui tribunalimartyris, sub Maximiano imperatore. Iiee primum

bus apud Alexandrum astantes, cum quidam Chria patre suo Dioscoro diu allicta sub dira custodia, C dein tradita præsidi Martiano, exspoliata, nervis

stianus a judice torqueretur, et jam pene ad negan

dum declinaret, disrumpebantur intra semetipsos, et taureis valde cæsa, discerpta est, et cilicio

et vultii, oculis ac nutibus velut erigere conabantur plagæ ejus defricatæ. Inde reclusa in carcere, ubi luce divina consolata est, mox circa latera ejuslam

illum qui in suppliciis positus trepidabat. Interdum

etiam manus protendere, ac totius reliqui corporis pades ardentes applicatæ, et caput ejus malleis cæ

moribus et habitu diverse inclinati, tanquam sublesum, et mamillæ ejus præcisæ. Deinde muda per

vare lapsantis animum gestiebant. Conversi vero ad plateas ducta, et flagellis diutissime a'ilicta est. Ad extremum gladio data martyri im consummavit

eos omnes, et quid de semnelipsis profiterentur ex

eorum motibus agnoscentes, priusquam in eos vulxvii Kalendas Januarii.

gus clamoribus insiliret, ipsi in medium prorumA. XVI KAL. JANUARII.

punt, ac sese Christianos esse testantur. Pro quo(17 Dec.)

rum victoria, gloriosissime Christus de antiquo geTranslatio sancti Ignatii d, episcopi et martyris, neris humani inimico triumphavit, et versa vice, ex qui tertius post beatum Petrum apostolum, Antio

eorum confidentia, persecutoribus terrorem, suis chenam rexit ecclesiam.

constantiam animi dedit. Item eodem die, beati Lazari, quem Dominus D

E. XII KAL, JANUARII. Jesus in Evangelio (Joan. XI) legitur resuscitasse a mortuis; item healæ Marthæ sororis ejus, quo

(21 Dec.) rum venerabilem memoriam exstructa ecclesia non Apud Edissam Mesopotamiæ civitatem, natalis longe a Bethania (ubi e vicino domus eorum fuit)

sancti Thomæ apostoli h. conservat.

Catalaunis, sancti Memmii, episcopi primi illi ciIn Oriente, apud Eleutheropolim civitatem, san- vitati ab urbe Roma directi, qui inter alia miracula ctorum martyrum quinquaginta, qui sub Saracenis mortuum suscitavit, cujus nunc sepulcrum creberripassi sunt.

mis miraculis illustratur. a Ruff., lib. I. cap. 5.

f Euseb., lib. vi, cap. 34, Ruff. 31. b Victor. African., lib. 1.

8 Greg. Tur., de Gloria confess., cap. 99, 20 Dec.; c De ea alii 4 Dec.

Euseb., lib. vi, cap. 34, Ruff. 31. d De eo 1 Februar, fusius.

h Ruff. 31. Vide lib. de Fest. Apost. ; Gregor. Tur, e Vide libellum de Fest. Apost.

de Glor, conf., cap. 66.

9

[ocr errors]

Item in Tuscia, natalis sanctorum Joannis et A meorum in pauperes Christi, vidi per visum juvenem Festi.

auro diadematum,splendidum in vestibus purpureis F. XI KAL. JANUARII.

atque gemmatis, qui grata facie et læto vullu me (22 Dec.)

inspiciens,ait: O virginitas, quæ morte non vinceris,

que a morte perpetua liberas ? 0 virginitas, quæ Romæ a via Lavicana inter Duas Lauros b, nata

non in operibus tenebrarum, sed semper in lumine lis triginta martyrum, qui nes uno die persecu- versaris ! llæc ego audiens, evigilavi, et cæpi flere, tione Diocletiani coronati sunt.

et projiciens me in pavimento, rogavi Dominum ut Apud Alexandriam, natale beati Ischyrionis mar- is qui mihi loquebatur dulcissimus sermones itetyris. Is namque cum rem cjusdam potentis sub

rum prosequeretur. Sic mihi oranti et prostrata mercede procuraret, jubetur ab eo idolis immolare.

idem qui ante loquebatur talia mihi subsequitur : Recusans cogebatur injuriis, persistens rursum Virginitas purpura regalis est ; quam qui induit reblanditiis mulcebatur.Cum vero utrumque contem

liquis fit eminentior. Virginitas gemma est pretiosa. neret, præacuta sude validissime transverberatus

Virginitas thesaurus est regis immensus. Huic fures permedia viscera neci traditur.

insidias tendunt. Hanc tu evigilans sollicile custoIpso die, aliorum quamplurimorum martyrum,

B

di, quantumque te plus habere cognoscis, instantius qui in desertis et montibus apud Ægyptum ober- custodi, ne perdas. Ilis et similibus verbis et factis rantes, fame, siti, frigore, languore, latronibus,

incitata Victoria,omne pret um ornamentorum suobestiisque consumpti sunt ; qui omnes imitati ele

rum et ipsa distraxit pauperibus. Sicque factum est, ctos Dei prophetas, gloria martyrii coronati sunt.

utag ntibussponsis earum Aurelio e Eugenio, quia Inter quos et venerandus senex Chæremon (epis

nubere illis virgines Christi noluerunt, a Decio imcopus hic erat urbis Ægypti quæ dicitur Nilopolis)

peratore urbe Roma pulsæ, ad prædia sponsorum cum ad Arabicum montem una cum grandæva con

ducerentur; ubi fame et inedia ila aillictæ sunt, ut juge discessisset, nulli ultra apparuit.

vix ad vesperum modicus panis cibarius eis dareG. X KAL. JANUARII.

tur, nulloque pacto efficere sponsi potuerunt ut vel

ad nubendum, vel sacrificandum animi illarum in(23 Dec.)

clinarentur. Beata igitur Victoria in virginitatis proRomæ, natalis sanctæ Victoriæ, virginis et mar- posilo invincibiliter persistens, post mulla facta mityris, persecutione Decii imperatoris. Hæc despon- racula, inter quæ plurimas virgines Domino aggresata Eugenio viro pagano, rogante Tito Aureliano, gaverat, percussa est glalio in corde a carnifice qui sponsam Analoliam virginem habebat, ad sua- Taliarcho, quem rogatu Eugenii sponsi sui Julianus dendam eam ut ei nuberet, errexit. Cui et dixit :

С

pontifex Capitolii et comes templorum, ad hoe opus Audi me, domina soror Anatolia ; et ego Christiana direxeral. Passa est autem x kalend. Januarii. Corsum, et novi quia Deus nuptias non condemnat. pus ejus cum omni reverentia curatum. Taliarchus Prophetæ et patriarchæ conjuges habuerunt, el po- vero percussor ejus, leprosus factus, intrà sex dies steritas eorum a Deo benedicta est. Nunc ergo audi consumptus a vermibus, exspiravit. me, et accipe virum qui te non prodat quod sis Apud Nicomediam, sanctorum martyrum c viChristiana ; sed per maritalem gratiam fiet ut ipse ginti, quos Diocleti na persecutio gravissimis cruChristianis consentiat. Hæc dicenti Victoriæ virgo cialos tormentis, martyres Christo fecit, et beatos Anatolia respondit : 0 Victoria, vince diabolum et sanctorum numero in cælis conjunxit. esto vera victoria. Tunc quando lota terra vacua Item Roma, beati Survuli, de quo beatus Gregoerat, dixit Deus hominibus : Crescite et multipli- rius scribit; qui rebus pauper, meritis dives, quem camini, et replete terram : nunc plenæ terræ. Post- longa ægritudo dissolverat : nam a primæva ætate quam Filius Dei de cielo descendit,quotidie clamat: usque ad finem vitæ, paralyticus jacebat. Hic non Crescite in fide, multiplicamini in charitate, et re- modo stare, sed ne unquam in lecto surgere vel ad plete coelos;quia appropinquavit regnum coelorum. sedendum valebat. Nunquam manum suam ad os Iterum inter alia et post alia, sancta Anatolia inlu- D ducere, nec se poluit in latus aliud declinare. Quidlit : Ego die qua explicui pretium ornamentorum quid ex eleemosyna potuisset accipere hoc paupe

a Euseb., Eccles. hist. lib. vi, c. 34, Ruff. 31; et Marcellino martyribus,et mausoleum, ubi matrem Euseb., ibid.

suam posuit in sarcophago purpureo. » Meursius in Via Lavicana inter Duas Lavros. Locus ita Glossario suo Græcu-barbaro duobus his postremis Romæ dictus via Lavicana, multorum sanctorum locis mutabat lauros in luuras, sed jam facile persmartyrio nobilitatus. Eumdem hoc uie Martyrolo- piciet nihil mutandum. Est et alius via Latina, apud gium Romanum repræsentat. Anastasius bibliothe- Adunem supra ix Septembris, ad quem S. Gorgonius carius de Vilis pontificum, cap. 34, in Siivestro, fuit translalus,positusque est ria Latina inter Duas de Munilicentia Constantini : «Ficiú basilicam via Lauros, nisi mendosus sit locus, et Lav cana leLavicana inter Duas Lauros B. Putro et Marcellino gendum st, quomodo habet Breviarium Romanum martyribus, et mausoleum, ubi beatissimam Auru- Ix Sept. in lectione de S. Gorgonio. Tumen mss. stam matrem suam posuit in sarcophago porphyre- Adonis cum vulgata ejus lectione conspirant. tico. » Ita hæc exhibet is. Berlinianus. Ado Vien- c De his Euseb., 1 b. viii, c. 5; cup.li. 1V Dial. c. nensis in Chronico,circa annum Christi 300: « Fecit 41 et hom. 15 in. Evang. basilicam via Lavicana inter Duas Lauros B. Petro

[ocr errors][ocr errors]

ribus erogabat. Litteras non noverat, sed Scripturæ A tias agere, hymnis Dei et laudibus, diebus ac noctisacræ sibimet codices emerat;et religiosos quosque bus vacare. Hic beatissimo fine glorificatus, sepulin hospitalitate suscipiens, hos coram se legere sine tus est in ecclesia sancti Clementis, episcopi et intermissiɔne faciebat. Sicque factum est ut quan- martyris, ubi ad commendandam ejus sanctitatem, tum ad mensuram propriam attinet, plene sacram ad ejus tumbam miracula creberrime fiunt. Scripturam disceret. Studebat in dolore semper gra

Reliquos dies hujus mensis, vide initio Martyrologii Adonis.

PRECATIO ADONIS.

Christe, precor, veniam segni des mitis alumno : Quorum perpetuos memorat liber iste triumphos, Tardus sum, tarde sed tibi nemo venit.

Da, Pater omnipotens, veniam, da, Christe, medelam Longus præteritis tenuit nos error in annis; His qui supplicibus votis ac mente fideli. Sufficiat meritis hæc, rogo, poona meis.

B

Committunt sese tantis per sæcla patronis, Vita brevis superest, in mortem et pronior ætas ; Qui zabulo victo, rutilis super astra coronis Jam peccare senex non queo, nolo tuus.

Conspicui, de te, quidquid petiere, merentur. Sanctorum eximiis meri.is precibusque beatis,

APPENDIX

AD SANCTI ADONIS MARTYROLOGIUM.

AMICE LECTOR.

:

Habes in hac Appendice quæ hactenus Adonis C ejus Martyrologio adjecta, doctorum virorum usi Martyrologio fuere inserta, cum tamen ab aliena consilio, eosdem sanctos signo stellæ (*) prænotamanu sint. Et quidem ea quie asteriscis notala sunt, vimus, ad ev tandum omnem errorem et scrupuetiam Jacobi Mo andri judicio, qui primus Adonem

lum. » Hactenus Mosander. edid t,aliena ab Auone judicata suni Quorum ralio- Ego vero collationc trium codicum mss. Mosannem ita ipsa ad lectorem reddit : « Martyrologium drianis codicibus vetustiorun (de quibus initio hoc ex quatuor pervetustis mss.codicibus šibimutuo Adonis ad Lectorem dixi), multo plura deprehendi correspondentibusmanupropr'a exaravimus.Verum Adonis non esse. Quæ in appendicem quoque retuli, quartus a monacho ordinis S. Benedicticonscriptus, sine asterisci tamen signo, ut constet quæ communi aliquot sanctorum nomina continebat,qui in caeteris nostro Monsandrique consensu ab Adone resecantribus non habebantur. De quibus cum dubitaremus da sint, quæ vero præterea indicio trium mss. an essent Adonis, vel potius per dictum monachum quos dixi codicum.

MENSIS JANUARIUS.

tiam multorum, qui convertebantur ex paganis, et Kal. Jan. (1 Jan.) – * Eodem die sanctissimi

propter sepulturas martyrum. »» Paragoda, septimi Viennensis episcopi.

XV Kal. F'cbr. (18 Jan.) - El passio' sanctorum ! Nonas Jan. (2 Jan.) — * Item sancti Isidori, martyrum Thyrsi, Leuci et Galerici (leg. Callinici). episcopi et martyris.

XIV Kal. Febr. (19 Jan.) - Jerosolymis, Marthæ Jul Nonas Jan. (3 Jan.) Item Octavæ sancti D et Mariæ, sororum Lazari. Joannis evangeliste. 11 Nonas Jan. (4 Jan.)

Xii Kal. Febr. (20 Jan.) In Fabiano e, post Item octavæ Innocentium.

sepultus, addit Ado vulgatus : « lic regiones diviIdibus Jan. (13 Jan.) Octava Epiphaniæ.

sil diaconibus,et fecit septem subdiaconos qui :ep* Treviris sancti Agriti, episcopi et confessoris.

tem notariis imminerent, ut gesta martyrum in inte* Rhemis, deposito sancti Remegii episcopi.

gro coll gerent. Hujus tempore supervenit Novatus

ex Africa, et separavit Novatianum de Ecclesia, XVIII Kal. Febr. (15 Jan.) * Item Mauri abbatis, discipuli beati Benedicti.

postquam Moyses confessor in carcere defunctus

est ; qui fuit ibi menses undecim. » XVIII Jal. Febr. (16 Jan.) – In Marcello, post, Pricilla,addit Ado vulgalus: «Hic fecit cæmeteria á xi Kal. Febr. (22 Jan.) - Jpso die in Galliis, via Salaria, et quinque et viginti titulos in urbe civitate Ebredino, sanctorum martyrum VincenRoma constituit, propter baptismum et pæniten- tii, Orontii et Victoris d. a Pontisic., cap. 31.

o Pontific., c. 21. b De his Ado, 28 Jan.

Ado in libell. de Fest. Apost., 22 Mart.

« PoprzedniaDalej »