Obrazy na stronie
PDF
ePub

nectere. Quod ut ex fide præstarem, tres mihi vete- A rere, et gloriosos milites velut in aciem educere: res codices fuere subsidio, perbenigne a diversis an- voluit eosdem rursus in principiis et post principia tiquitatis ecclesiasticæ fautoribuscommunicati. Pri- (ut strenui duces solent) intercurrere, quod cur mus fuit sancti Pantaleonis Coloniæ, quem suppe- mutemus ? ditavit Carthusia Coloniensis, ex qua Ado curante Adonem vero Viennensem archiepiscopum, non Mosandro prodierat. Secundum nactus sum ab Ever- Trevirensem (quod existimarunt Aloysus et Mosanbodiensi abbatia juxta Sichemium ; tertium, a Petro der) uti Martyrologii, ita et hujus libelli auctorem Scriverio. Quiet si singulise vetustate sua probarent, esse, fidem facit codex Everbodiensis, qui hunc titutertius tamen eminebat nisi quod huic prima omnia lum præfert: Ado Viennensis archiepiscopus quasi deerant, usque ad Martium, et pars in Junio Julio- epilogatum compilavit, insipiens à festivitatibus que. Reliqui integrum Adonem representabant, eo apostolorum, aut discipulorum, aut successorum ordine modoque, quo nunc exhibeo. Litteræ singulis eorum. Nam quem ante titulum dedi, est e codice Martyrologii diebus præfixæ, in solo erant codice sancti Pantaleonis , in quo Ado ante vetus MartyEverbodiensi.

rologium Romanum, ut supra habes, præfatur, nulla Quare ne mireris, lector, hic in fronte martyro- dictinctione episcopatus adjecta. Viennensis hic Ado logii Adonis comparere libellum de festivitatibus multo Trevirensi est antiquior, nam ille vixit temsanctorum apostolorum et reliquorum,qui discipuli pore Joannis VIII, circa anuum 879 : ad eum enim aut vicini successoresque ipsorum apostolorum annum Chronicon suum perduxit. Alter vero sive fuerunt. Nihil enim sibi auctoribus, libris, iisque Ado sive Udo tempore Gregorii VII, circa annum vetustissimis dedi; nihil in vulgato Adone, nisi iisdem B 1076 Adonis Viennensis natális inter sanctos recensuffragantibus mutavi. Et vero libelli hujus auctorita- situs habetur 16 Decemb. Vienne beati Adonis tem tuetur ipse Ado in suo Martyrologio 2 Julii, ubi episcopi et confessoris. postquam breviter sanctorum Processi et Martiniani Quod hic in martyrologio Adonis initium sumitur, martyrum meminit, addit : Quorum passio in libello non a Kalendis Januarii, ut hactenus editum, sed a apostolorum supra notata est: quæ verba in vulgato Vigilia Navitatis Domini, scias hoc est Romanæ Adone desiderantur, uti et nonnulla alia. Quod inde Ecclesiæ ritu factum, quæ anni epocham olim habuit accidit, quod Mosander libellum hunc apostolorum, Nativitatem Christi, et a Vesperis Vigiliæ ipsius passim martyrologio Adonis, locis suis inseruerit, Nativitatis annum auspicabatur. Constanter ita exiis submot is, quæ breviculetantum de iisdem sanctis hibebant tria ms. exemplaria, quibus usus sum. notata erant. Sed aliud Ado ipse consilium inierat. Vide et Cl. V. Pauli et Petavii Syntagma de EpoVoluit apostolos, eorumque successores viros apos- cha annorum. tolicos, velut duces in fronte generosi exercitus appa

:

LIBELLUS DE FESTIVITATIBUS SS. APOSTOLORUM Et reliquorum qui discipuli aut vicini successoresque ipsorum apostolorum fuerunt.

E. III Kal. JULII (29 Junii).

C Evangelium Christi, Romam vinctus missus est; et (Hieron, de Script. Eccl. c. !:) Romæ natalis bea- sicut ipse in secunda Epistola ad Timotheum scribit, torum apostolorum Petri et Pauli, qui passi sunt liberatus de ore leonis (II Tim. !v), videlicet ferosub Nerone, Basso et Tusco consulibus. Petrus se- cissimi persecutoris Neronis, Evangelium Christi in cundo Claudii anno, post episcopatum Antiochensis Occidentis quoque partibus prædicavit. Et hic ergo Ecclesiæ, et prædicationnem dispersionis eorum, qui quarto decimo Neronis anno, eodem die quo Petrus de circumcisione crediderant, in Ponto, Galatia, Romæ pro Christo capite truncatur, sepultusque est Cappadocia, Asia, et Bithynia, ad expugnandum Si- in via Ostiensi anno post passionem Domini trigemonem magum Romam missus est; ibique viginti simo septimo. Scribit autem novem, ad septem quinque annis cathedram sacerdotalem tenuit, Ecclesias, epistolas : ad Romanos unam; ad Corinusque ad ultimum annum Neronis, a quo et affixus thios duas; ad Galatas unam; ad Ephesios unam; cruci, martyrio coronatus est, capite ad terram ad Philippenses unam; ad Colossenses unam ; ad verso, et in sublime pedibus elevatis, asserens se Thessalonicenses duas. Præterea ad discipulos suos: indignum, qui crucifigeretur ut Dominus suus. Timotheo duas, Tito unam, Philemoni unam; EpiSepultus in eadem urbe, in Vaticano, juxta viam stola autem, quæ fertur ad Hebræos, non ejus creTriumphalem totius orbis veneratione celebratur. p ditur, propter styli sermonisque dissonantiam : sed Scripsit duas epistolas, quæ Catholicæ nominantur; vel Barnabae, juxta Tertullianum; vel Lucæ evanquarum secunda a plerisque ejus negatur, propter gelistæ, juxta quosdam; vel Clementis, Romæ post styli cum priore dissonantiam ; sed et Evangelium Ecclesiæ episcopi, quem dicunt, sententias Pauli juxta Marcum, qui auditor ejus et interpres fuit, proprio ordinasse et ornasse sermone ; vel certe hujus dicitur. Libri autem, e quibus unus Actorum (quia Paulus scribebat ad Hebræos, et propter inviejus scribitur, alius Evangelii, tertius Prædicatio- diam sui apud eos nominis, titulum in principio nis, quartus A from curfews quintus Judicii, inter salutationis amputaverat ; scripserat autem ut Heapocryphas scripturas repudiantur.

bræus Hebraice, id est suo eloquio disertissime) ea (Ibid., c. 2.) Paulus quoque post passionem Do- quæ eloquenter scripta fuerant in Hebræo, eloquenmini vigesimo quinto anno, id est secundo Neronis, tius vertisse in Græcum et hanc esse causam, quod postquam ab Jerusalem usque Illyricum replevit a cæteris Pauli epistolis discrepare videatur. Ejus

:

itaque esse, non alterius, tota Ecclesia jam firinis- A Ecclesie fidem, confestim hanc descriptam in sime tenet. Legunt quidam et ad Leodi enses, sed Evangelio suo, verbi Domini æternitate stabilivit. ab omnibus exploditur. Ilie de tribu Benjamin, ti Rogatus siquidem ab Asiæ episcopis adversus oppido Julaze, Gigas.alis (al., Gis balis fuit : quo Cerinthum aliosque hæreticos, et maxime contra a Romanis capti, cuin parentibus suis Tharsum S- Ebiomatarum dogma tunc consurgens, qui asseliciæ commigravit;a quibus ob studium legis missus runt Christum ante Mariam non fuisse, compulsus Jerosolymam, a Gamaliele doctissimo viro eruditus est scribendi Evangelii sanctum opus suscipere. est (Act. vii et 1x). Cum autem interfuisset neci mar- Ferunt et aliam causam hujus scripturæ; quod tyris Stephani, et acceptis epistolis a pontifice tem- cum legisset Matthæi, Marei, et Lucæ volumina, pli, ad proseguendos eos qui Christo crediderant, probaverit quidem textum historiæ, et vera eos diDamascun pergeret, revelationecompulsus ad fidem xisse firmaverit, sed unius tantum anni, in quo et vas electionis de persecutore translatus est,cumque pas:us est Christus, et post carcerem Joannis, histoprinum ad prædicationnem ejus Sergius Paulus pro- riam tenuisse. Prætermisso itaque anno, cujus actaconsul Cypri credidisset, ab eo, quod eum Christi a tribus exposita suerant, superioris temporis, antefide subegerat, cortitus est nomen.

quam Joannes clauderetur in carcerem, gesla narraF. II KAL. DECEMBRIS (30 N00.).

B vit.Sicut manifestum esse poterit his, qui diligenter

quatuor Evangeliorum volu.nina legerint ; qnæ res In civitate Patras provincie Achaia, nata'iz beati

et deepmoviev, id est dissonantiam quæ videbatur Andreze apostoli, qui etiam apud S.ythiam prædica

Joannis esse cum cæteris tollit. Ipse autem usque vi}. Ilic beatissimus apostolus ab Ægæa proconsule

ad Trajani principis tempora perseverans, totas Asia Achaiæ comprehensus, cum perseveranter in fide

fundavit rexitque Ecclesias ; et confectus senio, Christi et Evangelii ministerio duraret, insuperabi

sexagimo octavo post passionnem Domini anno morlisque maneret, carcere primum clausus, inde co

tuus, juxta eamdem urbem sepultus est : Scripsit ram proconsule gravissime cæsus, ad ultimum cruce

autem et unam epistolam, cujus exordium est : Quod ligatis manibus et pedibus, funibusque toto corpore

fuit ab initio, quæ ab universis ecclesiasticis et erutensus, ut longius cruciaretur, biduo inibi super

ditis viris probatur. Reliquæ autem duæ, quarum vixit, non cessans ea quæ Christi sunt populum

principium est : Senior Electæ dominæ et natis ejus ; docere. Cumque hi, qui per eum Christo Domino crediderant, satis agerent ut deponeretur, Ægæam

et sequentis : Senior Guio charissimo, Joannis pre

sbyteri esse ab aliquibus putantur; sed nunc jam que, ut hoc perficeret, nolentem impellerent, apo

generalis Ecclesiæ consensus habet, quod has quostolus Domini circumstante populo, et Ægæa proconsule, ut solveretur, agente, post verba orationis c que epistolas Joannes apostolus scripserit. fulgore cælesti fere una desuper circumfulsus hora,

B. KAL. MAIL (1 Maii). cum ipso lumine abscedente emittens spiritum,

Natalis beator im apostolorum Philippi et Jacobi; perrexit fine beato ad Dominum. (Euseb. in chron,)

ex quibus Philippus cum pene Scythi im ad fidem Cujus sanctissimum corpus Maximilla potentissima

Christi convertisset, diaconibus, presbyteris et epimatronarum reverenter depositum sepelevit ; sed

scopis ibi constitutis, reversus est ad Asiam, ubi emergentibus annis, sacratissiina ejus ossa, vicesi no

continua prædicatione per aliquot annos insistens, Constantii imperatoris anno, ab Achaia Constanti

multitudinem populorum Christo laboris piis semnopolim translata sout.

per inserviens lucratus est. Quique apud HieropoD. VIII Kal. AUGUSTI (25 Julii).

lim Asiæ civitatem dormivit, cum patribus suis Natalis beati Jacobi apostoli, fratris Joannis evan

beato fine sepultus.

(Hieron. de Eccl. Script.c. 2.) Jacobus vero, qui et gelistæ, qui decollatus est ab Herode rege Jerosolimis, ut liber actuum apostolorum docet (cap. 12).

frater Domini legitur, cognomento Justus post pasHujus beatissimi apostoli sacra ossa ad Ilispanias

sionem Domini statim ab apostolis Hierosolymorum translata et in ultimis earum finibus, vedelicet con

episcopus ordinatus est. Hic de utero matris sanctus tra mare Britannicum condita, celeberrima illarum

D fuit, vinum et siceram non bibit, carnem nullam gentium veneratione excoluntur.

comedit; nunquam attonsus est, nec unctus unguen

to, nec usus balneo. Huic soli licitum erat ingredi D. VI KAL. JANUARI (27 Dec.).

Sancta sanctorum : siquidem vestibus laneis non (Hieron. de Eccl. Scrip., c. 9). Natalis beati utebatur,sed lineis; solusque ingrediebatur temJoannis apostli evangeliste, quen Jesus amavit plum, et fixis genibus pro populo deprecabatur, in plurimum, qui secundam post Neronem persecutic- tantum ut camelorum duritiem traxisse ejus genua nem movente Domitiano, posteaquam in oleo ignito crederentur. Hic itaque cum publice in concilio comdemersus nibil passus est, in Pathmum insulam pelleretur a Judzis ut Christum Dei Filium denegaret relegatus vidit Apocalypsim. Interfecto autem Di- et ille voce maxima protestaretur ad populum dicens: mitiano, et actis ejus ob nimiam crudelitatem a Quid me interrogatis de Filio hominis ?Ecce ipse sedet senatu rescissis, sub Pertinace rediit Ephesim. a dextris virtutis Dei, et venturus est cum nubibus Et quia concussam se absente per hæreticos vidit coeli; præcipitatus de pinna templi, confractis cruribus, adhuc semiaminis tollens ad cælum manus di- A consummaverunt; honorifice sepultia populis Chriceret : Domine, ignosce eis, quod enim faciunt, ne- stianis, quos Domino ipsi genuerant. Quod quidam sciunt; fullonis sustei cerebro percussus occubuit. putant Simonem apostolum unum de duodecim ipHic est de quo apostolus Paulus scribit ad Galatas : sum esse qui sub Trajano crucem passus sit, omAlium autem apostolorum ridi neminem, nisi Jaco- nino falsum est. Nam et Beda sanctus presbyter, qui bum fratrem Domini (Gal. 1). Et apostolorum super hoc super Acta apostolorum sentit, Isidorum secutus hoc crebrius acta testantur. Evangelium quoque, in libro Retractationum sc hoc non bene sensisse quod appellatur secundum Hebræos, et beato Hiero- reprehendit. Sed et Historia Ecclesiastica, non de nymo in Græcum sermonem Latinumquetranslatum apostolo, sed de alio Simone gesta narrat. (Euseb., est,post resurrectionem Salvatoris de eo refert: Do- lib. III, cap. 16). minus autem cum dedisset sindonem serdo sacerdo

K. VI Nonas Mall (2 Maii). tis,venitad Jacobum Justum et apparuitei.Juraveratautem Jacobus se non comesturum panem ab illa

Natalis beati Simeonis episcopi et martyris », qui hora,qua biberat calicem Domini,donec videret eum

propinquus Salvatoris secundum carnem, Jerosolyresurgentem a dormientibus. Rursusque post pau

morum episcopus post Jacobum fratrem Domini est

ordinatus; et persecutione Trajani multo tempore lum : Aferte, ait Dominus, mensam et panem. Sta- B suppliciis affectus, martyrio consummatus est, omtimque additur: Tulit panem, et benedixit, et fregit, et dedil Jacobo Justo,dicitque ei: Fratermi, comede

nibus qui aderant, et ipso judice mirantibus, ut panem tuum,quia filius hominis surrexit a dormien

centum viginti annorum senex crucis supplicium tibus. Triginta itaque annis llierosolymæ rexit Eccle

pertulisset. (Euseb., lib. !!, cap 26.) siam, id est usque ad septimum Neronis annum; et

F. VI KAL. Martil (24 Febr.). juxta templum ubi præcipitatus fuerat, sepultus Natalis sancti Matthiæ apostoli, qui post ascenest.Quidam in monte Oliveti eum conditum putant, sionem Domini a beatis apostolis sorte electus (-Act. sed falsa eorum opinio est. Scripsit autem unam tan- 1), atque in locum Judæ proditoris Domini subrogatam Epistolam, quæ de septem canonicis est. tus, apud Judæam Christi Evangelium pradicavit. E. IX KAL. SEPTEMB. (24 Aug.).

A. III IDUS JUNI (11 Junii). Natalis beati Bartholomæi apostoli; qui apud In- (Hier. de Script Eccl. c. 6.) Natalis sancti Barnadiam Christi Evangelium prædicans, decollatione bæ apostoli, qui cum esset Cyprius, cum Paulo genmartyrium complevit. Hujus apostoli sacratissimum tium apostolus ordinatus est (Act xr). Hic postea corpus primum ad insulam Liparis, quæ Siciliæ vi- propter Joannem discipulum, qui et Marcus vocabacina est, deinde Beneventum translatum pia fide- C tur, separatusa Paulo, nihilominus Evangelicæ prælium veneratione celebratur.

dicationis injunctum sibi opus exercuit. Cujus corE. XII KAL. JANUARI (21 Dec.).

pus tempore Zenonis imperatoris, ipso revelante, Natalis beati Thomæ apostoli; qui Parthis et Medis

repertum est. Hic unam ad ædificationem Ecclesiæ Evangelium prædicans, passus est in India. Corpus

pertinentem epistolam composuit, quæ tamen inter ejus in civitatem, quam Syri Edessam vocant,

apocryphas legitur. translatum, ibique digno honore conditum est.

D. XV KAL. NOVEMB. (18 Oct.).
F. JI KAL. OCTOBRIS (21 Sept.).

(Hier., de Script. Eccl. d. 7; Euseb. in Chron.) (Hier. de Script. Eccle. 11.) Natalis beati Matthæi

Natalis sancti Lucæ evangelistæ, qui fuit natione apostoli et evangelistæ, qui primus in Judæa Evan

Syrus Antiochiensis, arte medicus, discipulus apogelium Christi Hebræo sermone conscripsit (Matth.

stolorum; Paulum secutus usque ad confessionem

ejus serviens Domino sine crimine; neque uxorem 11; Luc.v); post vero apud Æthiopiam prædicans, martyrium passus est. Evangelium, ejus stylo scri

unquam habens neque filios. Septuaginta et trium ptum, ipso revelante, tempore Zenonis imperatoris Sepultus autem nune Constantinopoli; ad quam ur

annorum obiit in Bithynia, plenus Spiritu sancto. inventum est. Idem autem Matthæus in Evangelio D bem vicesimo Constanlii anno, ossa ejus, cum reliLevi appellatur.

quiis Andreæ apostoli, translata sunt. Seripsit EvanG. V KAL. Novemb. (28 Oct.).

gelium, quod non solum ab apostolo Paulo didicit, (Isid. de Vit. et ob. SS. c. 81.) Natalis beatorum qui cum Domino in carne non fuerat, sed et a cæapostolorum Simonis Chananæi, qui et Zelotes scri- teris apostolis. Quod et ipse quoque in principio bitur, et Thadæi, qui etiam Judas Jacobi legitur et voluminis sui declarat, dicens: Sicut tradiderunt noalibi appellatur Lebæus, quod interpretatur corcu- bis qui a principio ipsi viderunt, et ministri fuerunt lus. E quibus Thadæus apud Mesopotamiam, Simon sermonis (Luc. I). Aliud volumen edidit egreginm, vero apud Ægyptum traditur prædicasse : inde si- quod titulo Apostolicarum Ipatiwupranotatur. Cumul Persidem ingressi, cum fidei Christi innumeram jus historia usque ad biennium Romæ commorantis gentis ipsius multitudinem subdidissent, et Eccle- Pauli pervenit, id est, usque ad quartum Neronis siam Domini late jam fundatam viderent, martyrium annum. Ex quo intelligimus in eamdem urbem liibi, cursum temporis explentes, beato certamine brum esse compositum.

In Martyrol. Adonis, est 18 Febr.

C. VII CAL. MAI (28 Apr.).

A (Act. VI, VII,). Cujus beatissimum corpus viri ti

morati comportaverunt et fecerunt planctum ma(Hier de Script. Eccl, c. 8.) Natalis sancti Marci evangelistæ. Hic discipuluset interpres apostoli Pe

gnum super eum. Scribit beatus Lucas evangelista

beatissimam ejus passionem in Actibus apostolotri, rogatus Romæ a fratribus, scripsit Evangelium,

rum. quod quanto tardius cæteris inchoavit, tantum in

C. VIII IDUS JUNII (6 Jun.) longiora scribendo tempora porrexit. Ab initio namque evangelicæ prædicationis, quod per Joannem

(Euseb., lib. 11, c. 1, et lib. III, c. 25.) Natalis Phifactum cæpit, ad illud usque tempus narrando per

lippi, qui fuit unus de septem diaconibus qui cum venit, quo apostoli idem Evangelii verbum totum

beato Stephano statim post ascensionem Christi ab prædicando disseminavere per orbem. Quod cum

apostolis sunt ordinati; de quo beatus Lucas in Petrus audisset probavit, et Ecclesiis legendum sua

Actibus apostolorum (C. VIII, XXI) refert, quod signa auctoritate edidit : quo assumpto, idem Marcus

et prodigia faciendo, prædicatione sua Samaritas ad perrexit Ægyptum, et primus Alexandriæ Christum

fidem Christi convertit, et Candacis reginæ Æthio

pum studiosum in Scripturis eunuchum, in fonte, annuntians, constituit ecclesiam, tanta doctrina et vitæ continentia, ut omnes sectatores Christi ad

qui est in vico Bethsoro, in tribu Juda, euntibus ab exemplum sui cogeret. Meminit hujus Marci et Pe- B Ælia ad Hebron, in vicesimo lapide baptizavit ; qui trus in prima Epistola, sub nomine Babylonis figu

postea apud Cæsaream requievit. Juxta quem tres raliter Romam significans: Salutat dos que est Ba

virgines filiæ ipsius prophetissæ tumulatæ jacent : by lone coelecta, et Marcus filius meus (1 Petr. v).

nam quarta filia illius plena Spiritu sancto in Quique constitutis et confirmatis Ecclesiis per Ly

Epheso occubuit. Quidam tamen putant, apud Hiebiam, Marmoricam, Hammoniacam, Pentapolim,

rapolim eas tumulatas, ubi apostolus Philippus Alexandriam, atque Ægyptum universam; ad ulti

unus de duodecim quiescit. Cujus fuisse filiæ ab mum tentus est a paganis qui remanserunt Alexan

aliquibus scriptoribus putatæ sunt. driæ. Qui videntes eum die sancto Paschæ missas

A. V. IDUS APRILIS (9 Apr.). facientem, miserunt funem incollo ejus, et trahebant Beati Prochori diaconi, præclarissimi fide et mieum ad loca Bucoliæ, quæ erant juxta mare sub ru- raculis viri, apud Antiochiam martyrio consumpibus, ubi erat ecclesia constructa, et defluebant mati, ibique quiescentis. carnes ejus in terram, ac saxa inficiebantur san

C. IV. IDUS JANUARII (10 Jan.). guine. Vcspere autem facto miserunt eum in car

Beati Nicanoris diaconi, gratia fidei virtute adcerem, ubi circa mediam noctem primo angelica

mirandi, apud Cyprum gloriosissime coronati, ibivisitatione confortatus est; deinde ipso Domino ei C que venerabiliter sepulti. apparente, ad cælestia regna vocatus est. At mane dum traheretur ad loca Bucoliæ, gratias agens, et

D. XIII KAL. MAI (19 Apr.). dicens : Domine, in manus tuas commendo spiritum

Sancti Timonis diaconi apud Beræam, qui primo meum, defunctus est, et a viris religiosis sepultus

doctor resedit, deinde verbum Domini disseminans in loco-lapidis excisi cum gloria. Ordinaverat autem

venit Corinthum, ibique a zelantibus Judæis et pro se Alexandriæ episcopum Anianum. Mortuus

nomen Christi persequentibus Græcis traditus, ut est autem octavo Neronis anno.

serunt, primo flammis injectus, sed nihil læsus;

deinde cruci affixus martyrium suum implevit. C. VII KAL. JANUARI (26. Dec.).

Sepultus apud Corinthum gloriose. Natalis beatissimi Stephani protomartyris : qui

B. X Kal FEBRUARII (23 Jan.). non multo post ascensionem Christi ab apostolis,cum

Sancti Parmenæ diaconi, qui traditus gratiæ Dei esset plenus fide et Spiritu sancto, diaconus ordi

a fratribus injunctum officium prædicationis plena natur. Hic faciens signa et prodigia magna in populo,

fide consummavit, martyrii gloriam adeptus, Phiplenus gratia et virtute, in nomine Domini nostri Jesu Christi a quibusdam, qui erant de Synagoga

lippis quievit.

C. IX KAL FEBRUARII (24 Jan.). quæ dicitur Libertinorum et Cyrenensium, et Ale- D xandrinorum, et qui a Cilicia et Asia cum eo dispu

Natalis sancti Timothei discipuli beati Pauli apotantibus, et conquirentibus atque altercantibus, nec

stoli, qui apud Ephesum a beato apostolo episcoresistere valentibus, sapientiae et Spiritui sancto,

pus, ordinatus, post multos pro Christo agones quo loquebatur; concitato populo ac senioribus, dormivit. Cujus cum reliquiis beati Andreæ et Lucæ scribisque adversus eum commotis : raptus et ad

vicesimo Constantii anno Constantinopolim transductus in concilium est. Cumque insimularetur ad

latum est. versus locum sanctum et legem docuisse, plenus

D. II Non. JANUARII (4 Jan.). Spiritu sancto, ostendit quomodo Jesus Christus ex Natalis beati Titi apostolorum discipuli; qui ordilege monstraretur et prophetis. At illi stridentes natus ab apostolo Paulo Cretensium episcopus, cui dentibus in eum, et frementes in cordibus suis, at- etiam Epistolam omni Ecclesiæ Dei celeberrimam que aures suascomprimentesimpetu facto, ejecerunt idem apostolus misit, post prædicationis officium eum extra civitatem, et lapidatus martyr obdormivit fidelissime consummatum, beatum finem adeptus.

[ocr errors][ocr errors]

sepultus est in ecclesia ubi a beato Apostolo fuerat A quem remisi : tu autem illum, id est viscera mea dignus minister constitutus.

suscipe (Philem.r; quem beatusidem Apostolus epiC. VII IDUS Mail (9 Maii).

scopum ordinans, prædicationisque verbum ei com

mittens, apud Ephesiorum civitatem reliquit ; cui Natalis sancti Hermæ, cujus apostolus Paulus ad

episcopus post beatum Timotheum et ipse resedit. Romanos scribens meminit:Salutate Phlegontham,

De quo et beatus Ignatius Ephesiis mittens Epistolam Hermen, Patrobam, Herman,et qui sunt cum eis fra- ita dicit (Ignat. ep. 14 ad Eph.): Quoniam ergo sustres (Rom. XVI). Hunc asserunt auctorem esse libri

cepi multitudinem vestram in nomine Domini in qui appellatur Pastor : et apud quasdam Græciæ

Onesimo, dilecto præceptore nostro, vestro autem ecclesias etiam publice legitur. Revera utilis liber,

episcopo, obsecro eum secundum Jesum Christum dimultique de eo scriptorum veterum usurpavere ligeredos, et vos omnes in concordia ejus in ipso esse; testimonia ; sed apud Latinos pene ignotus est.

benedictus enim Dominus, qui vobis talibus talem Qui digne Deo semetipsum sacrificans acceptabi

episcopum donavit habere in Christo. Hic Romam lisque Deo hostia factus, virtutibus clarissime funda

perductus, atque ibi pro fide Christi lapidatus, sepul-. tus, cæli regna petivit. Sepultus apud Urbem Romam.

tusest Christi martyr primum ibi; inde ad loca ubi Titulus nomine ipsius, juxta quod baptisterium ex facultatibus sanctæ Praxedis est extructum, et

B

fuerat ordinatus episcopus, corpus ejus est delatum. beato Pio discipulo apostolorum operante studio

E. IX KAL. DECEMBR. (23 Noo.). consecratum, venerabiliter ei statutus est.

(Hieron., de Eccl. Script., c. 15; Ponti ficale, c. 4). E. XIV Kal. MARTII (16 Febr.).

Natalis sancti Clementis, de quo apostolus Paulus

ait : Cum Clemente et ceteris cooperatoribus meis, Natalis sancti Onesimi, de quo beatus Apostolus

quorum nomina sunt in libroritæ (Phil.iv). Hic quarPhilemoni familiares litteras mittit.Obsecro te demeo

tus post Petrum Romæ episcopus (siquidem secunfilio quem genui in vinculis Onesimo, qui tibi ali- dus Linus fuit, tertius Anacletus) sub persecutione quando inutilis fuit,nunc autem et mihi et tibi utilis, Trajania, trans Pontum mare in eremo, quod adja

a Trans Pontum mare in eremo quod adjacet ciritati Chersone. Ad verbum ex Actis apud Mombritium

SS. lib. x, cap. 98, quæ et ipse Baronius recitat

tom. X Annalium anno Christi 867 : « Leo, inquit, tom. I, quibus consentiunt mea mss. Ita Beda quoque et Rabanus. Menæa, xxiv Novembris : 'Ey èprua imperatoris Constantinopolitani, quidam Philippus

episcopus Ostiensis, tradit quod tempore Michaelis πόλει παρακειμένη τη Χερσώνι, δη desertα civitate que sacerdos Chersonæ veniens, de his narrantur in adjacet Chersoni. Metaphrastes eadem die cum Me- Historia sancti Clementis, de maris aperitione habitanæis: Ultra et Pontum, in desertam civitatem, sitam tores interrogavit. Qui nihil de hoc scire professi sunt prope Chersonem. Ita vides födev a quibusdam con- C eo quod advenæ magis quam indigenæ erant. Siquijunctam cum ερημω, ut quasi έρημόπολις seu deserta dem miraculum illud jamdudum ob habitantium culcititas indicetur; ab aliis vero cum Xepoūve ut quasi pam cessaverat ; et ab incursu barbarorum templum eremus adjacens civitati Chersonæ insinuetur. illud destructum erat, et arca cum corpore marinis Sed quis locusexsilii sancti Clementis papæ fuerit,

fluctibus obruta. Tunc assumpto episcopo Georgiæ nondum video clare explicatum. Breviarium Roma

civitatis cum clero et populo, accesserunt ad insulam num ante postremam correctionem exhibebat : A in qua putabant esse martyris corpus. Ubi divina Trajano imperatore relegatus est in insulam Ly- revelatione fodientes corpus invenerunt, et anchociæ ; nunc pro in insulam Lyciæ, substitutum trans ram cum qua fuerat in mare projectum. » Quare mare Pontum. Utrumque in Actis ( lementis habes

alia insula Chersona vicina investiganda est. apud Mombritium. Quod autem Baronius ad diem Venia, spero, mihi dabitur, si certum exsilii locum, XXI Novembris ait Actis Clementis nullam de Lycia in quem Clemens papa relegatus fuit, coner producehaberi mentionem, recte quidem de Act is apud Meta- re; idque non tam conjecturis quam certo indicio. phrastem intelligat. Nam apud Mombritium, tom. I, Existimo igitur eum in Leucam insulam, quæ Achilad calcem Actorum ita habetur : « Passus est autem

lea insula dicitur, Chersomæ proximam relegatum. venerabilis Dei sanctus, Clemens episcopus urbis

Quod si quis Leuce nomen post in Lycia migrasse Romæ, sub Trajano imperatore et Autidiano duce in velit, non magnopere refragabor. In Leucam autem Chersona civitate Lyciæ, sub die ix Kalendas De

insulam ablegatum Clementem papam astruo : cembris. » Quanquam hæc in mss. Actis desint in Primo quia Anastasius Bibliothecarius in Vitis fine. Quidquid sit, creditum olim Clementem passum D pontificum, cap. 4, de Clemente ait: Qui etiam sepulin Chersona Lyciæ vel insula Lyciæ, ut Breviarium tus est in Græcia Quem locum Baronius, Notation. olim exhibebat.

ad Martyrolog. Romanum, xxi Novembris, mendoSed quæ hæc Chersona vel insula Lycia? Baronius

sum existimavit. At vero'sanum esse vel inde patet ad Martyrologium Romanum xxi Novemb. respi- quod Marius Niger, homo geographiæ peritissimus, ciens,opinor ad verba Breviarii Romaniante ultimam

asserit etiam hodierno die Leucam insulam vocari, correctionem, ait : « Quod autem Lycia Chersone- vulgo Græciariam; quod quam parum abit ab Anasus dicta reperiatur, non utique ex ea causa, quod stasii Grecia ? apud quem forte etiam Græciaria lesit in provincia Lyciæ in Asia, in qua nulla reperi- gendum quis divinaverit. Forte Græcia vel

Græciaria tur nominata Chersonesus, sed irrepsisse puto er

dicta ea insula, quod Taurica Chersoneus, in qua rorem, ut pro Bycia, Lycia scriptum sit. Alluit enim hæc insula, teste Ammiano Marcellino, lib. XXII, Bycia palus ; sic dicía a Byco Auvio, Chersonesum plena sit coloniarum Græcarum, ut ibidem habet. a superiori parte, ut docet Ptolomæus tab. VIII Secundo, quia hæc insula exsiliis aptissima, quia Europæ. » Atque hactenus Baronius.

deserta Arrianus in Periplo Ponti Euxini, Η δε νησις Plausibilis sane conjectura, si litterarum affinita- av purwv plėv špóun dotiv. Insula hæc deserta est tem spectes. Sed non est passus Clemens in Cherso- hominibus. Ammianus Marcellinus, lib. XXII: « In neso Byciæ paludi proxima, sed in alia insula, Cher- hac Taurica (Chersoneso) insula Leuce sine habitasoneso vel Chersonæ proxíma. Clare Acta inventio- tionibus ullis Achilli est dedicata. In quam si fuerint niscorporis ejus apud Petrum a Natalibus in Catalogo forte quidam delati, visis antiquitati svestigiis, tem

« PoprzedniaDalej »