Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

nifi bulla fiduciam eius inflasset, qua gloriatur Latomus suum factum comprobatum , fomnians adhuc bullarum antiquos antiquatosque terrores , atque hinc orbem fuo libello pauefactum confidit, ut audeat iam fine timore in Lutherum tremendis Dei fcripturis ludere. At ego nollem non probatum tale factum tali bulla. Rursum nollem me non damnatum tali bulla. Omnia belle congruunt, bulla, caufa, iudex, patronus , à quorum confortio et contagio feruet me Dominus Iesus et omnes pias ánimas , Amen.

Non facile uero credas, quam inuitus a literis pacificis Christi, quibus me in hac pathmo dederam, auulfus, uepricosi et senticofi Sophistae nugis legendis tempus impendi, uidens hominem a plantá pedis ad uerticem usque fophisticum, tum bullae uefica turgentem. ea confidentia scripsiffe, ut iam nec, diligentia nec iudicio fibi opus fuisse putarit, contentus effutire, quicquid uel legerit, uel in buc. cam uenerit. Quibus molestissimum est responde. re, ut in quibus nec ingenium exercere, nec eruditionem alere pofsis, et tamen optimas horas perdere cogaris. Suspicor hominem credidiffe Lutherum aut e medio fublatum , aut perpetuo filentio damnatum esse, quo rursum libere publicum occuparent tyrannide sophistica, euius imminutae rui. nam non leuem meam culpam faciunt, atque uti.

nam plenà effet ruina, ut plenâ hac culpa septies irremiffibili (fi fan&tissimis bullarum pontificibus credimus) peccare liceret in mortem usque.

Vereor autem, ne dum de gratia et operibus bonis fortiter pugnamus, interimi et gratia et ope. ribus nos ipfos priuemus. Ego quidem intuitus horrenda ista irae temporà, aliud non peto į quam ut dentur fontes aquarum capiti mco, ut flere pofsim ualtationem istam nouiffimam animarum, quam operatur rêgnum istud peccati et perditionis. Se. det porténtum Romae in medio Ecclesiae, et uenditat fe pro Deo; adulantur pontifices, obsequun. tur sophistae, et nihil non pro eo faciunt ghypocris tae. Interim infernus dilatat animam suams et aperit os fuum absque termino; et ludit Satan in perditione animarumi. Nec in nobis eft, qui serio et cum lachrymis ftet in die furoris huius et op ponat se murum pro Ifrael. Hinc plenus indignaa tione in istos facrilegos Latomos qui in his seriis sophisticantur; et nos meliorá intermittere , et fuis insanis insaniis occupari cogunt; imprecor in du. riflimas eorum frontes illud: erubefcänt et contur. bentur omnes inimici mei, conuertantur et erubefcant subito,

Sed ne longiore epistola te morer, ad Lato. mniarlac praefationis càpita alio principio refponde.

bo. Tu interim hoc mei in te animi testimonium agnofce, et roga Dominum pro me, ut et ipse liberer a malis (fic enim nunc audeo cum Apoftolo) et infidelibus hominibus, qui funt in ista Babylone, et ostium mihi aperiatur in laudem gloriae gratiae Euangelii, filii fui. Sed et ego Dominum oro, ut impartiat tibi fpiritum fuum, quo decres tales Antichristi pestilentissimas, quibus docendis mandatus es, non alio ftudio profitearis, quam quo tibi dixi, nempe ut sis Aaron, et ueftibus fanctis indutus, hoc eft diuinis scripturis mụnitus apprehenfo orationis thuribulo procedas in occurfum uaftatoris huius in medium incendium iftud Romanum, quo flagrat orbis propediem alio incendio de coelo , per aduentum faluatoris nostri, quem expectamus, extinguendum. Ita mi frater facito, ut doceas dedifcenda esse, quae doces, et sciant, fugienda esse ficut mortifera, quaecunque Papa et Papistae ftatuunt ac fentiunt. Cum enim ui non poflimus hoc publicum orbis malum abolere, cogamurque has facrilegas Babylonis prouincias ad ministrare, hoc reliquum eft, ut fic administremus, ut eas longe alias et patriae Hierofolymitanae aduerfarias uaftatrices et infatiabiles crudelitatis hoftes intelligamus, ne cum iis, . qui pereunt, in quibus opertum est Euangelium gloriae Dei, captiuitatem noftram etiam rideamus et palpemus.

1

[ocr errors]

Nec leue puta ministerium tuum fi iuxta Papae excrementa uenenosa et infaniffimas infanias falutare et uiuificum euangelium Christi compofueris, ut iuuentus habeat antidotum aduerfus hoc uirus, cuius odor etiam occidit hominem, donec discat per lese reprobare malum et eligere bonum. Is tibi esto commendatus Emanuel. Confrrtare igitur et esto robustus, et Baal phogor, istum ne metuas, cum uix sit Baal Zebub, hoc est, uir muscae, fi cre. dimus tamen, quoniam Iesus Christus est Dominus benedictus in fecula, Amen. Qui te et ecclesiolam : fuam apud uos perficiat consolidetque. In quo uale. In loco peregrinationis meae, ' 8. Iunii, 1521. *)

XIX.

Fratribus fuis Augustinensibus Coenobii

Wittemberg Significatum eft mihi, fratres cariffimi, et li. teris et uerbis amicorum, coepiffe uos primos omnium in uestra congregatione abufum illum missarum, quas uocant, abrogare. Quaeres etsi gau. dio non mediocri me affecit, ut qui hoc argumento cognofcam, non efle in uobis , uerbum Christi

*) Dedic. libri Lutheri; Rationis Latomianae pro

Incendiariis Louaniensis Scholae Sophistis redditae Confutatio. Witt. 1521. 4.

otiofum, tamen, ut nihil fatis facit pia charitas mixto timore sollicitari coepi, ne forte non omnes pari constantia et libera conscientia arduam hanc rem tentetis. Vt enim omittam, quae in dies mo. liuntur pontifices idolorum, et sacerdotes Baal ad terrendos infirmos fide, dum alius erigit foedas in: dulgentiarum bullas et fraternitatum ludibria , alius sacerdotes coniugatos captiuat, alius , alia monstra parit, nullus autem non pessima alit. Quid hoc putabitis fore, quod prae omnibus hominibus in mundo pessime estis audituri, ut qui omnia tam pauci diuina et humana ausi fitis innouare? Quae facrilegia? quae flagitia ? quae fcelera non iacta- . bunt in uos etiam ii, qui sibi et aliis graues, prudentes, piique uidentur ? Magnum est certe tot faeculorum confuetudini, tantae multitudinis fenfui, tantorumque autoritati reluctari, et eorum murmura, opprobria, iudicia surdis auribus praeterire , et quandam inuictam scyllam his latratibus, procellis, uentis non aliquando quieturis obiectare. Si estis aedificati fupra firmam petram, fat fcio, frustra fla. turos hos úentos , frustra impetum factura haec flumina. Quod fi supra arenam statis, quanta uobis obfecro impendet ruina ? Accedit ad haec, quod ego quotidie in me ipso experior, quam difficile fit conscientiam longo impietatis usu uexatam ad fanam pietatis scientiam reuocare, et infirmita

« PoprzedniaDalej »