Obrazy na stronie
PDF
ePub

iterum hic nullum fit periculum Ecclefiae. Et hoc plane debetis , ne istam caufam praeferatis paci et caritati ueftrae et omnium.

- Fingite interim ipsum Christum in medio ueftri praefentem corporaliter, et ab ipfius uultu dil

site, utrum in hac causa debeat praeferci. Is absque dubio , uel oculis fuis,. fic alloquetur corda pestra: Quid facitis, carissimi filii, quos meo languine fedemi, meo uerbo regenui, ut diligeretis inuicem hanc esse notam discipulorum meorum scitis, Ponite hanc caulam, uel in me reiicite, ego uidero, nihil periculi eft, fi quiescat uel etiam mo-riatur haec caufa. Nihil nocet Ecclefiae meae, fi publica absolutio- tegnet, fed hoc erit periculum,

fi dissideatis et mordeatis inuicem. Hic non tan. tum scindetis mcam inconfutilem tunicam, sed dimembrabitis et lacerabitis corpus meum. Nolite fic contristare Spiritum sanctum, quo estis obarrhati ad diem falutis. Nolite angelos sanctos in coelo gaudiis suis fpoliare. Nolite fratres uestros et uniuerfam Ecclefiam turbare et fcandalizare. Nolite hostibus meis et uestris uos ipfos ridiculum facere. Nolite Satanae gaudia et triumphos multi„plicare. Satis eft uobis alias ob nomen meum malorum. An ego non plus sum uobis, quam omnes caufae, omnes affectus, omnes offenfiones? Itane fortius penetrant et haerent uerba aliqua fratris,

[ocr errors]

uel iniqua molestia, quam mea uulncra, meus lana guis, quam totus ipfe Saluator Jesus Christus? Tae lia certe et longe pulchrius et copiofius loquentur uobis oculi eius pulcerrimi et uino rubicundiores, modo in medio ueftri stare eum sinatis, et fixis in uultum eins oculis taceatis causam et affectus ue. ftros. Nam hoc facto filentio quid aliud dicet, quam Pax vobis, nolite timere: tum oftendet uo bis uulnera sua et teget uestra ulcera et tubcra , et fic erit uobis omnibus falus et gaudium.

Plura scriberem, fed magis uellem apud uos uoce uti, confidens me operante Christo aliquid effecturum esse. Sed cum îitis uiri, quibus dedit sapientiam fuam nosse, non despero, quin his liten ris datam occafionem intelligatis plus sapiendi, quam ego scribere et dicere poflim. Simul autem quia et homines estis, nec dum a morte refurrexiftis, nihil uobis mirum uidebitur, fi aliquid humani palli fueritis, sed tamen ut hactenus humanum fuerit, et humanum esse non definat, et non in daemonium uertatur. Humanum est irasci, fed ad. ditum eft: nolite peccare. Offendi humanum est, fed non reconciliari, diabolicum est: non offendi autem aut non offendere angelicum, uel quod idem, christianum. Quo cum nondum peruenerimus, iu. stum est, ut uelut incipientes et initia habentes Christianorum, fi non uitauerimus aut non pertu

[ocr errors]

lerimus offenfas, ueniam inuicem et demus liben. ter, et uitam noftram in illam petitionem inuolua mus: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos di. mittimus debitoribus nostris.

Ipse Dominus Jesus, pax et misericordia nostra, laetificet, uos, hoc est, det uobis pace ret mi. sericordia inuicem superare, et iurgia ac dissidia uestra fornace caritatis abfumere, Amen....(fine dų. bio m. Octobr. 1533. *)

CXXVI.

Nicolao Hausmanno. G. et P. in C. D. N. Mihi iam ter occafio erepta est feribendi ad 'te, Venerabilis uir, ualde et inuito. Sic enim scribendu et agendo obruebar continenter, quod teftabuntur libri tum praefationes, quibus iftas nundinas Lipfienfes repleuimus. Quare per Christum te oro, ut optime consulas hanc neceflitatem. Voluntas irreprehensibilis erga te et erit femper , etiam ubi negligentior fuerit opera. Nam et fautum et feruitum tibi cupio quam maxime. Finitis igitur libris fcribendis hodie mane collocaui hanc uefperam literis abfoluendis ad Lipfiam et Noribergan mittendis. Istis tandem

*) Extat haec epistola seorsim impressa Lipuae 1573. 8.

absolutis otium mihi capiam prolixius ad te fcribendi, et Domino Principi , illustri Domino Georgio, praepofito Magdeburgenfi, et moram compen. fabo copia fcripti , et fpetabo boni et grati.

Gratulor uictam ualetudinem aduerfam, et 're. ftitutam falubriorem. Christus te feruet incolumem et pro me orantem.

Sermo Worlicii a me habitus excufus est, quem hic mitto. Nam reliquos libros , recenter editos arbitror te iam habere, quia mihi persuasifsima eft M. Georgii diligentia, imo perspecta. Sed tu li quid nondum habes, mihi indica quaeso. Chri. stus ut, hic auditur , percussit inimicum suum Lipliae clamatorem in ipso suggestu et in medio blasphemiae suae.

Hamburgae fe ipfum confecit canonicus insignis Euangelii odiens, et eodem tempore Sacramenta. rius in eadem ciuitate fe ipfum in puteum praecipitauit; et "licet aqua non satis profunda et ad puteum currentibus et ad Christum uocantibus uolens tamen in dorsum reclinatus fuffocauit fe ipsum, contemnens auxilia ea, quae 'ei demittebantur. Vox eius erat Judae fimillima: decepi multos, ideo non eft fpes etc. Sic pereant inimici tui, Domine, quandoque fcientes et prudentes blas. phèmandi nullum neque finem neque modum faciunt, et erecto collo aduersus Deum currunt.

Commendabis me Principibus tuis optimis et fincerissimis, quibus otio capto familiarius scribam. Christus fit tecum. . Salutat te, mi Domine, Ke. tha, reuerenter orans, ut oratione tua eam iuues scilicet uicinam partui. altera Januarii: 1533. *)

[ocr errors]

CXXVII.
Georgio Helto Forchemio.

G. et P. in C. Narrauit mihi uir optimus P. Nicolaus Hausmannus tuam sinceram in Domino pietatem, chariffime frater, licet ea fit infirma, haerensque adhuc ualde in autoritate Pontificis et Concilii, quod ego de te nullus admiror. Nam et ego, cum uixiffem pene xx annos Augustinianus, fic fui longo usu et habitu imbutus ac penitus in. uerfus, eadem opinione, qua tu haeres, ut nisi Deus manifesta ui me eripuiffet (de qua tibi plura dicet Nicolaus) uerbis forte nunquam potuissem auelli, quamuis omnia certissima mihi essent. Adeo difficile fuit uerbum in opus ducere, et quod certo docuissem, ipsum me audere facere. Quanto minus mirum est, tete, qui tot annis, ut audio, in isto uitae genere consueuisti, et non, ficut ego , coactus quotidie uerbum Dei contra urgere, sic af

*) Germ. T. XXI. Opp. Luth. Walch. p. 1402.

« PoprzedniaDalej »