Obrazy na stronie
PDF
ePub

tuero, quanquam ignoro, an consultius fit eum Bornae manere tranquillo uitae genere, quam ali. bi rusticanae turbae misceri. Caetera ipfe Stephanus forte, quanquam nihil praeterea sit, quod fcribi poffit, cum omnia ex Benedicto Pauli fitis intellecturi.

Carolstadius in Frisia laetus 'et triumphans diu consedit, uocauit literis binis gloriosis et gratula. toriis uxorem ad fe: fcilicet noua monstra nobis ibi cudet satan. Christus fortitudo nostra fit, qui laborantes et feffos nos roboret. Vere enim nos Hercules et Atlantes effe cogimur, adeo totus orbis nostris humeris incumbit. Nullus Epifcopus, nullus Princeps fuo officio fungitur, ut ille uel unam ecclefiam, imo unam animam, ifte uel unam ciuitatem , imo unam domum curaret.

Ad uexan. dam Dei uoluntatem omnes in unum furunt. Ora pro nobis. 15. Iunii, 1529. *)

LXXVII.

Wenceslao Linco.

G. et P. in Christo. Oro te, mi Wenceslae , ut coniunctis studiis, uiribus, tú et Ofiander, me non derelinquatis : est enim partim et mea, causa

*) VN. 1721. p. 359.

[ocr errors]

quae agitur, uidelicet: Wolff Hornung, qui has reddit, uocatus tandem ad Regensburgam in caufa sua audiendus, nosse enim te credo, quomodo Mar. chio Brandenburgensis eius · uxore abutitur uiolenter et impudenter. Ipfo Hornungio, quia hoc probare noluit, expullo a domo, liberis, facultate et omnibus. Summa est, haec indigniffima tyrannus iste ágit. Ego pauper pauperem hactenus foui et alui exulem et miserum, Es folt Stein und Fels erbarmen. Hoc autem peto, ùt forenfem aliquem patronum inuenire possit apud uos, qui cum eo uadát“ Regensburgam et adfiftat milero. Sumtus ipse dabit, tantum iuues, ut aliquem inueniat. Fac quaeso hac in re ac fi mea et tua ageretur. Nam Christi et iuftitiae extrema diserte caufa haec eft: Es folt einer mit Füssen drem springen, und mit Faeusten drein schmeissen. Vale et uiue cum tuis omnibus in Chrifto. Quereris proximis literis, quod non responderim tibi ad quaestiones. Noli mirari, fi refponderi uoles, scribes et monebis ite. rum. Nam fic obruor quotidie literis, ut menfa, scamna, seabella, pulpita, feneftrae, arcae , afferes et omnia plena iaceant literis, quaestionibus, caufis, querelis, petitionibus. In me ruit tota moles ecclefiaftica et politica , adeo neque ecclesiastici neque magistratus suum officium faciunt. Vos Norimbergae in paradiso fedetis et luditis, quia ma

gistratum habetis, qui omnia facit et expedit uo. bis Securis et ociosis. Nos uero etiam aulae negotiis uexamur, quae párum ecclesiasticae caufae funt. Der jüngste Tag will und muss kommen. Vale et ora pro me. 20. Iunii 1529. *)

[ocr errors]

LXXVIII.

Nicolao Amsdorfio. G. et P. Ex literis tuis proximis intelligo, mi Amsdorfi, meas tibi non redditas effe, in quibus, te certum feci, Doctorem Teutfcben factum effe tuum affinem, et Sophiam, fororem tuam, fponfam eius factam, fauente etiam et gratulante ipfa Domina Principe Catharina. Rediit enim laetus et iucundus plenus 'amore et gratia in fponfam suam, quam mirifice laudat et probat. His rebus felici. ter gestis ad Patrem profectus est, compositurus res súas, et de nuptiarum die tractaturus. Nam fólicitus est in hac re, quod in aula nuptias fibi parari narrat cum aliis duabus fimul ad diem Mar. tini. Hanc moram et ipfi et sponfae grauem effe dicit, malletque uterque extra aulam nuptias man turari. Veniet ad te quoque de his rebus consulturus. Nosti moram amantibus effe molestam et

,*) VN. 1721. p. 360.

aliquando periculofam. Vale in Domino et ora pro me.' Princeps hodie Torgam redit cum tota aula. - Et Carolstadius denuo petit gratiam redeundi , fed femihumilis. Nescio quid faciam, Mife. ret me uxoris et liberorum. Certiffimum effe di. cunt ex Polonia Turcam aduentare, iamque attigisse Hungariam infinito exercitu. Datae Wittenb. 10. Julii, 1529. **)

LXXIX.
Nicolao Hausmanno.

[ocr errors]

G. et P. in C. Discedit a nobis hic Wolfgangus Rappell, **) petiturus Norimbergam fuam , dimissus a nobis sua instantia. Certum autem est, quod 'te fit allocuturus, uacuum tamen non dimi- . simus, : secundum nostram tenuitatem, laturi eius ualetudinem diutius, fi ipfe uoluisset. Nihil noui praeterea eft, quod fcriberem, maxime cum incertus essem, an domum reuerfus effes. Ora pro me peccatore fideliter et in Christo bene uale. 19. Julii 1529. ***)

*) VN. 1721. p. 562. **) Sine dubio elt idem , qui a Melanchthone in to

mo Epp. Lugd. p. 63. Aupell et ibidem p. 82.

Aubeck uocatur.
***) Germ, T. XXI, Opp. Luth. Walch. p. 1372.

[ocr errors]

LXXX.

Wenceslao Linco. G. et P. in Christo. Hunc Wolffgangum Rap. polt, qui antea, ni fallor, a uobis ad nos uenit commendatus, uobis rursus commendo, mi Wenceslae, ad uos redeuntem. Nam licet eum uellemus retinere, ne alienos grauaremus, ficut alias eum et fouimus ex ecclesiastica stipe, tamen pertinaciter induxit animum, pro ualetudine curanda aerem et locum mutare. Itaque datis ei X florenis pro uectura et uiatico perfolutisque debitis, ne uacuum dimitteremus, ficut uenerat, dimifimus. Dicit enim, Nurmbergae fe habere cognatos, quorum opera confidit se adiutum iri. Quare fi qua tua opus ei fuerit opera , ut istic uel in hospitali uel apud suos fufcipiatur , opus feceris misericor. diae; nam et nos eum fuftinuimus pro noftra tenuitate satis diu , ut ipsemet noluerit omnino nobis esse oneri aut molestiae, licet charitate ferente bene affecti eramus ulterius eum alere. Adhibe etiam fi opus fit, Ofiandri ftudia et opera. Ora pro me peccatore misero. 19. Julii, 1529. *)

Vide quoque, ut pro pace publica facias orari. Nam Satan molitur magnum malum Germaniae per nostros in fcandalum intolerabile Euangelii,

*) VN. 1721. p. 361.

« PoprzedniaDalej »