Obrazy na stronie
PDF
ePub

te a me fitteras. Longe aliter me , nifi fallat me. moria mea mihi dicit, sed forte intercipiuntur lito terae. Apocalypfis a te missa fub typis iam mitti. tur. Nam is qui attulit, nunc demum sollicitauit. Spiritus Sacramentarius immodice faeuit, cui Chri. stus occurrit infirma sua, ut folet, fortitudine. Ego illos in me prouocaui proximo libello, nam me nominatim fere omnes petunt et prouocant. Tu ora pro me, ut Christus nobis confufis folus glorificetur. Indignari Proceres libello meo de mili. tibus, recte accipio. Nam et hic nobiscum etiam egregios ex nobis offendit. Verum carnem habe. mus, fenfum nostrum tangi male nos habet. Vale in Christo, et faluta omnes nostros. Pomeranus grauiter aegrotat, ac te falutat, optans ut pro fe ores. Sexta Maii, 1527. *)

XLVII.

Nicolao Hausmanno.

Saluus fis in Christo, carissime et uenerabilis Nicolae. Venit ad nos Magister Stephanus Roth, ex quo intelliges omnia noftra. Scis, quod uir sit notus et probatus eć amatus, nec egens apud te ulla commendatione. Te per Christum oro, ut

*3 Acta Borufl. T. I. p. 801.

adiuues me aduerfus Satanam 'et angelos eius, quos habeo infenfos ultra modum, ne me Christus de serat, quem hactenus ad Euangelium suum promouendum elegit, sed glorificet nomen fuum in in, firmitate mea fiue per mortem fiue per uitam. Non frustra haec peto, quia opus est mihi fratrum pre. cibus et auxilio , in quibus Christum meum ueneror et adoro. Vale in eodem I. C. fi 2. poft Barth. (d. 25. Aug.) 1527.

XLVIII.

Georgio Spalatino. G. et P. Redit ad te nuncius Einsidetorum, mi Spalatine, noftris utinam falutaribus et efficacibus confiliis oncratus. Salomo dicit: fi stultum in pila contuderis, non tamen recedet ob eo ftultitia. Et pius fi cum stulto agit, fiue rideat, fiue irafcatur, non habet requiem. Orandum eft, ut Dominus illuminet eum, fi dignus eft, fin ut faciat Dominus per eius tyrannidem, Euangelii prouentum, donec ueniat' hora eius. Muntzeri spiritus non de. finit fpirare, ut uidemus in illis 'monstris, quorum

tu uinum de Erphordia fcribis. Christus afsit nobis : miseris tot et tantos satanae impulsus fustinentibus.

Amen. 24. Ianuarii, 1528. *)

[merged small][ocr errors]

XLIX.

Wilhelmo Prauesto, Pastori in Kilo, suo

fi fieri potest, magno amico. *)

Gratiam et pacem et quod tibi prodesse sperabas, mi vir, ut bonis uerbis apud me fimulares , te esse tantum ueritatis amatorem. Ego fcilicet fim. plicitate columbina uiperinis tuis blanditiis credens ftudui tibi Euangelium commendare, fed ut uideo lupo commendaui ouem. Sed noli tamen errare. . Mendacium non subsistit diu, ueritate autem confunditur cito. Quamobrem define meas literas oftentare et tuam infaniam contra me confirmare. Scit enim conscientia tua quod nequites et dolofis uerbis eas literas à me impetrasti. Et quod ad hoc stem Euangelii fic non fcripfiffem nifi deceptus, id quod iam testatus sum apud tuos, et nisi desieris, ego palam in orbe nequitiam tuam reuelabo. Esto fane Melchiorem noluerim tumultuari, at credidi te effe placidum et fincerum uerbi doctorem, ut multo minus uoluerim te in uerbi ministros etiam unquam inquietiores debacchantem et furentem concitare et animare, fed potius admonere et retiitere ,

*) Extat in Henr, Muhlii Diff. hist. theol. p. 149.

et B. N. Krohnii Geschichte Melch. Hofmanns, p. 120..

fi fciuiffem hostem esse te, mirör sane quod uos leuiffimos papistas delectet causam ueftram dolis et mendaciis agere. Quin (uel cum) pudescitis tandem, quod nihil potestis in uestro negotio aliud quam fallere et mentiri, quafi lux non fit etiam tenebras reprehensura. Habes, quid uelit haec ad. monitio mea, en fi fapis desiste ab hoc genere aftutiarum contra nos quae tibi non fuccedent, ac per mitte cursum uerbo Dei. Vidi tuos uirulentos rythmos in me scriptos, fed fi pergis, recident in caput tuum. Vale et refipifce. Sabbatho post. Iabilate (9. Maii) 1528.

L.
Balthafari Thuringo.

G. et P. in C. Venerabilis in Chrifto frater, Balthasar. Fugatus hic bonus uir Iohannes, uir ex Franconia boni testimonii et nominis notus, cum fit a Deo in confortium ministerii uocatus, et in có uerfatus usque huc, iam uacuus, quaerit locum, pro eo ministerio implendo. Cogitauit itaque ad tuas partes proficisci, fi qua ei forte conditio pateret. Quare fi poteris ei adesse, facies in Christo. Nam durum et iniquum est, qui hacte. nus uerbo feruiuit, nunc omiffo eo ministerio aliud tentare opus. Idque ego suafi, ficut foleo fuadere. Videns fore cum tempore, ut operarii fere nulli

sint in meffe Domini futuri.' Si non poteris, re. mittes eum in nomine Domini. Gratia Christi tecum. 14. Augusti 1528. *)

LI.

Gerhardo Villscampo. **) de Sanctis

Lampadi. G. et P. in C. Et litteras et pannum, mi Gerharde , Lampadarie, accepimus cum uoluptate , quod a tanto candore animi et fauore cordis ad nos missum est munus, ut recte fecerim , ac fecif. se mihi uidear, qui te nescio quo fato aut confilio. Lampadarium appellarim. Totus enim luces can- ', dore et ardes fauore in ista fragili testa corporis tui. Denique perpetuo fingulisque noctibus, utimur in hunc diem Ketha mea et ego tuis lampadibus, dolemusque uicissim, nihil a nobis muneris effe, aut poffe mitti, quod et nostri memoriam apud te aleret, pudetque uehementer, nunquam ullo faltem cartaceo munere te donatum, cum id facile poffe.

* Schlegelii uita Io. Langeri p. 200. **) Potius Wiscampius fiue Viscampius Xantius a

patria Xanten, Santen in Ducatu Cliuenfi ita dictus; Pater domus fratrum apud Heruordiena fos Westphalos, qui in primis euangelica facra fufcepit. Cf. Hamelmanni Opera p. 1036 199.

« PoprzedniaDalej »