Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

Dux Georgius, Marchio Elector, duo Brunfuicenfes habito conciliabulo coniurauerunt, restituturos fefe effe omnia. Princeps poster Johannes a Duce Georgio magnis conatibus petitus adhuc fortiter stat, ita ut homo ille pene insaniat et rumpatur ira. Landgrauius Hassiae fimul fortiter stare mihi creditur , licet a Brunsuicenfi Duce, ut legato conciliabuli, pulsetur. Ciuitates imperiales cón. sultant iam, ut cum Euangelio maneant, licet mi. nantibus maxime iratis Principibus. Summa, facies est maioris belli futuri et quod Principes im. pios fit oppreffurum, nifi Deus cauerit.

Dux Georgius mortuo Friderico putat se omnia poffe, fed Christus pulchre adhuc eum ridet, magis risurus, fi uobiscum uos oraueritis. Rusticorum res quieuit ubique', caefis ad centum millia, tot orphanis factis, reliquis uero in uita fic fpoliatis, ut Germaniae facies miserior nunquam fuerit. Ita facuiunt uictores, ut impleant' suas ini. quitates.

Saluta maritam nouam, et Patrem reuerendiss. Episcopum Sambiensem. 'Iam quia prolixe non potui, colui breuiter scribere. Tu quoque uale in Domino, et ora pro me, Witeb. poft afcenfionis 1525. **)

*) Acta Boruff. T. I. p. 800.

XLII.
Matth. Aulbero, Reutlingensi.

Gratiam et pacem. Redeunt ad uos fratres ueftri chariflimi, mi Alberi , utinam tam aedificen, tur ex nobis, quam grati et iucundi nobis fue. runt, non folum ipforum propria fide et pietate, uerum et iucundiffimo nuncio, quo nos ualde laetificauerunt , cum referrent ftatum Ecclefiae uestrae adhuc integrum et purum ab istis nequitiis fpiri.. tualibus. Raro enim talia audimus, sed undique sectas, uim, nequitias Satanae , a dextris et fini. ftris, cogimur et uidere et pati. Dominus ipse qui coepit in uobis opus suum et hactenus tutatus est, conferuet et perficiat usque in diem suum, Amen.

Ceremoniae mutatae apud uos placent. Muta. uimus et 110s, et iam edimus propter uicinos id flagitantes. Tu uero caue, ne denuo tuas mutes ad exemplum nostrum, sed perseuera, ut coepisti, ne offendantur infirmiores subitaneis et frequentibus innouationibus. Tantum uide, ne te nimium oneres legendo, et asliduitate nimia fastidium auditoribus tuis parias. Verum hoc docebit ipfe ulus et diligentia auditorum.

Gratia Dei tecum, Amen. Wittembergae, 4 Ianuarii 1526. *)

[ocr errors]

*) I. G, Füsings Ref. Hift. von Reutlingen p. 3o2.

XLIII.

Nicolao Gerbelio.

Laus et gratia Deo. Quod- faltem te cum re. liquis aliquot, inter quos et Leonicerum meum esse gaudeo, feruarit Christus ab istis, qui oderunt nominari Schuermagister (f. legendum Schuelmagister *)) cum tamen effe pergant, atqué unum prae caeteris Oecolampadium ea contagione captum, magno dolori est, quod hunc uirum rebus nostris tractandis, tum peritia linguarum, tum autoritate non unius hominis, Deus idoneum formauit, qui o **) gratia (f. legendum per gratiam). conuertat eum. Caeterum quod petis, ut in eos fcribam, et coenam Domini tractem, fummi est apud me uoti, sed haetenus neque animus, neque res permiserunt. Chriftus aderit in tempore. Interim expedit, illos totos prodi, et in publicum effundi. Facile eft ueritati, qui Christus est; uincere, etiamfi modicum oporteat cum crucifigi, et non uideri. Ego gratias ago Chrifto meo, qui non folum me confirmat in fana sententia , fed et illos fpiritus non fiuit nisi fpecle eaque infirma, magno relicto triumphi loco, fua prostituere. Vale. Coftam tuam faluta, eam

*) Emea coniectura legendum potius Schwermgeister. **) Legi debet sua gratia.

que ad Pentecosten mihi commatrem inuita, fi filia füerit; fi filius , tu esto compater, fi Deus fauerit, et dignum me fecerit. Saluta Leonicerum meum. Salutat te mea catena. Vale. Witenb. f. 5. poft Iubilate (d. 26. April.) 1526. *)

XLIV.
Nicolao Hausmanno.

G. et P. in Domino. Migrauit a nobis uirgo Hanna ad fuos, ideo non est, quod eam exspectet Magistram schola, fortasse et non fubiret id officium, nec par et idonea uideretur. Aliam uero nullam habemus tam eruditam. Philippum Haba

. cuc propheta oneraffet , fed is, uix intra octiduum abfoluetur. Noua nulla funt', niso quod oppidum nostrum muniatur , quanquam nullos hoftes noui. mus. Salutat te uiciffim mea cofta, Ionas et Re. ctor et omneś nostri et nostrae. Catena mea mordicus ténet uitrum abs tę ornatum et donatum in memoriam tui. Alioquin M. Iohannes Eisleben petitione, sua extorfiffet. Vale fuauiffime Nicolae, Sabbatho post Trin. (d. 2. Iunii.) 1526. **)

[ocr errors]

) Wolfii Confpect, fuppell. epift. p. 51. **) Extat germ. T. XXI. Opp. Luth. Walch. p. 1359.

I 18

XLV.
Nicolao Hausmanno.

1

G. et P. Si 'caufa istius uiri eft, ut narratur mi Nicolae, arbitror eum licite retinere uxorem istam, quandoquidem uir prior eam deseruit tanto tempore et se ipfum fimul cum illa exposuit omni. bus periculis. Sic sentio. Vifitatio incepit, profecti enim sunt ante octiduum D. Ieronymus et M. Philippus, in opus istud Christus dirigat eos, Amen.

Roma uaftata eft miferabiliter fic regnante Christo ut Caefar pro Papa Lutherum persequens pro Luthero Papam cogeretur uaftare. Omnia fci.. licet feruiunt Christa pro fuis et contra aduerfa. :rios. Nihil praeterea noui. Salutat te mea Ketha, et Ioannulus meus. Vale in Christo. Paffus fum grauem fyncopin ita, ut caput adhuc cogatur fe. riari a legendo et scribendo. Die Margarethae (d. 13. Iul.) 1527. *),

XLVI. Johanni Brismanno. Gr. et P. Vix tibi ipfi credo, quantum spe. ctatae fidei apud me habearis, mi Brismanne, adeo miror , quod scribis, in fefquianno non accepisse

*) Germ. extat T.XXI, Opp. Luth. Walch. p. 1367.

« PoprzedniaDalej »