Obrazy na stronie
PDF
ePub

mere fibi iugalis uinculi consortem, quo nec animo nec amore rapiantur. Quare uerum fidele consilium meum in lucem edere compellor, fi fors cuipiam unde refocillatio aụt folamen, quod Chriftus faxit , obueniat. Vale in Christo. (1524.) *)

XXXVIII.

Joanni Brismanno.

Gratia et pax in Christo. Redditae sunt litterae tuae binae, frater in Domino. Prioribus refpondendi non defuit animus, cum eas femper ob oculos poluiffem, ut dato nuncio scriberem, fed nullus fuit. Nunc fcribo per hunc, qui posteriores attulit. Episcopum tuum, infigne illud Christi uas ex me quaefo quam humillime falutabis. Nec omit. tam, ubi fefe tulerit tempus et res, quin nomini cius aliquid dicem, modo ferre poffit, ut meum nomen illius nomen pro Christiano uehat , quod est hodie, ut scis, plus quam ipfum odium. Gratiae fint Christo, qui fic mirificat fanctos suos fibi et per te dignatur sua opera implere, qui et te bededicat, ut crescas in multa millia.

Dedic. Luth, Duorum de matrimonio thematum analytica, annexa Ej. in VII. cap. I. ad Corin, thios Exegesi, Argent. 1525. 8.

Dominus ab Heydeck litteris postulabat a me itidem concionatorem fecum abducendum, ficut tu abductus es , fed aliorsum coactus est abire, ne Witebergae nos uideret , ficut pollicebatur. Ita nescio, ut fefe res nunc habeat. Ego es destinaram tuum hic Gardianum, Vitum Ieriken, uel certe Capellanum noftrum e regio lapide Coelestinum infignem uirum.

Thefauriuora tuus tacet. Tuus libellus apud nos denuo excuditur , Nurembergae defideratus. Ec. cius ab inferis reuerfus duos libros effudit uel po. tius eccacauit Romae excufos alterum pro purgatorio, alterum pro defensore, ecclesiae romanae, nempe Rege Angliae ; defensor pro defensore, fed cui nulla fit caufa respondendi. Eccius est, Eccius manet.

Dux Bauariae faeuit ultra modum occidendo, profligando, profequendo totis uiribus euangelium. Nobilissima femina Argula a Stauffen iam magnum agonem magno fpiritu et plena uerbo et scientia Christi in ea terra agit. Digna pro , qua omnes ro-, gemus, ut Christus in ea triumphet. Inuafit fcri, ptis Academiam Ingolstadiensem, quod Arfacium quendam iuuenem ad foedam adegerint reuocatio. dem. Maritus per lese illi tyrannus nunc ob ipfam praefectura defectus, quid fit facturus cogita: illa sola inter haec monstra uerfatur forti quidem

[ocr errors]

fide, fed, ut ipfa fcribit, non fine pauore cordis interdum, ea est instrumentum fingulare Chrifti, commendo tibi eam, ut' Christus per hoc infirmum uafculum confundat potentes istos et gloriofos in fapientia fua. Salutant te omnes nostri, 1524. *)

[merged small][merged small][ocr errors]

G. et P. Spero meas litteras ad ,te ueniffe, mi Nicolae. Nunc breuiter dico interim quod in Erasmo sum , aliud nihil possum. Quo finito ftudebo in illis, quae tu fcribis. Inuadunt nos Zuinglius' et Oecolampadius, fed hoc aliis -relinquam uel potius contemnentur. Satan ubique infanit , Christus sapit atque ualet.

Carolostadius noftro beneficio, spero , rcsurgit et refipifcens in gratiam Principis redibit Christo adfpirante. Quid illi tunc dicent ? Vale in Chrifto , mi Nicolae. Ego iam Monialium fuccedo Abbas. Christus fic uult. Raptim. (1525.) **)

[ocr errors]

*) Acta Boruffic. T. I. p. 797. **) Germanice extat T. XXL Opp. Luth, Walch.

p. 1565.

[merged small][ocr errors]

Gratia et pax. Et me fefellit abitus inopinus nuncii huius fimul et abiens et litteras petens, nec dum ex Christiano omnia audiui. Quare mi Brismanne, non potui nifi falutem tibi fcribere breuiffimam. Saluta quaeso D. Sambiensem. Deute. ronomius currit. Quid Carlstadio refponderim, uides. Amandum abiiffe gaudeo. Nam et hic Sa-' tan per istos prophetas fic proficit, ut iam Nurmbergae aliquot ciues negent, Chriftum aliquid effe, negent uerbum Dei aliquid, negent baptismum , et Sacramentum altaris, negent ciuilem potestatem ; Colum confitentur effe Deum, ideo capti sedent in

Huc scilicet it Satanas, spiritus Alfteteri et Carlstadii,

carcere,

Vale et ora pro me. Speratum cum sua care ae faluta. Frater Leonhardus (Kailer) a Baua. riae Duce captus iam post biennium tandem per Christum liberatus apud nos est.

Witeb. Sabbato post purificationem, 1525. *)

XLI.

) Acta Borus. T. I. p. 799.

[ocr errors]

XLI. Joanni Brismanno. Gratiam et pacem in Christo. Nuptias tuas fortunet Christus, mi Brismanne. Scripfi antea de. Martino Cellario et nunc latius ad Principem Adel. bertum fimul de ceremoniis instituendis, ideo bre. uissime nunc tecum ago tot scribendis obrutus, Si Carlstadii uel Zuinglii uenenum de Sacramento ad uos peruenerit, uide, ut uigiles. Fuit homo 'mi. ser apud me clanculo Seruetus, nunc totus orbis ci. angustus est. Ita ubique petitur, ut ab hoste coa. ctus fit petere praesidium. Tractaui hominem quantum potui humaniter atque iuui, sed sensu suo non cedit etiam conuictus, ut folet hoc genus spiri. tuum. Tu ergo caue eum et dogma eius. Ego inueni omnia uana effe in ipfo, in hac re prae. sertim..

Munzer et Rustici fic apud nos euangelium opprefferunt, fic animos Papiftarum erexerunt, ut uideatur de nouo esse prorsus erigendum. · Qua causa et ego iam non uerbo folum sed et opere testatus euangelium Nonna ducta uxore in despe. ctum triumphantium et clamantium Jo! Jo! ho. stium, ne uidear cessiffe , quamuis fenex et inep. tus facturus et alia si potero, quae illos doleant, et uerbum confiteantur,

« PoprzedniaDalej »